Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego

O szkoleniu

Czy wiesz:

 • Jakie obowiązki nałożone w prawa ciążą na właścicielu/zarządcy?
 • Jakie elementy obiektu budowlanego należy skontrolować i kiedy?
 • Na co zwracać uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
 • W jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • odpowiedzialność właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego?
 • obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego,
 • podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku.
 • Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji.
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych.
 • Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

Program szkolenia

Moduł I – Eksploatacja obiektów budowlanych - odpowiedzialność w trakcie eksploatacji

 1. na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości - zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?
 2. odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
 3. co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni,
 4. odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości,
 5. podstawowe przepisy prawa w eksploatacji nieruchomości,
 6. sankcje karne.

Moduł II – Dokumentacja obiektu budowlanego:

 1. projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza,
 2. dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego,
 3. opinie techniczne i ekspertyzy,
 4. protokóły z kontroli okresowych,
 5. dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji.

Moduł III - Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:

a) rocznych:

 • elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
 • elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych,

b) obiektów wielkopowierzchniowych,

c) pięcioletnich,

d) bezpiecznego użytkowania,

e) w przypadku naruszeń w budynkach mieszkalnych

d) kontrole systemów grzewczych i klimatyzacji w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

2. wyłączenia z obowiązku kontroli.

3. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

4. struktura i zawartość protokołu z kontroli,

5. obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości,

6. postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego,

7. książka obiektu budowlanego – do czego służy?

Moduł IV – Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

 1. obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
 2. czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż,
 3. ewakuacja,
 4. prace niebezpieczne pożarowo,
 5. bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi,
 6. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Moduł V – wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji:

 1. uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych
 2. prace przy ukradzeniach elektrycznych
 3. wymagania dla innych prac,
 4. urządzenia podlegając epod Dozór techniczny

Moduł V - wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych (remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy)

 1. obowiązki inwestora
 2. kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, z kiedy nic nie potrzeba,
 3. wymagania dla prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych,
 4. osoby niepełnosprawne i wymagania dla budynków w tym zakresie,
 5. dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta,
 6. wejście na roboty i rozpoczęcie robót,
 7. raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy,
 8. odpowiedzialność za wady,
 9. odbiory robót budowlanych,
 10. przystąpienie do użytkowania.

Moduł VI. Elektromobilność

 1. Wymagania zawarte w przepisach
 2. Stacja ładowania czy punkt ładowania (prywatny, półprywatny),
 3. Instalacje w budynkach w zasobach komunalnych, jednostek samorządu terytorialnego i skarbu państwa, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 4. Procedury formalne i budowlane.

Czas trwania

9.00-15.30

Prelegenci

Ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji, takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Autor licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.

Od 2001 roku jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Od 2009 prowadzi firmę  działającą w branży zarządzania nieruchomościami. Jego klientami są m.in. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka, Stegny Południe. Osobiście zarządza również zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu, gdzie kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

Doświadczenie zdobywał jako przewodniczący rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administratorów nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych oraz pracowników urzędów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
420
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!