Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego.

O szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, które  jest praktycznym warsztatem prowadzenia obsługi technicznej obiektu budowlanego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. 

Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, z uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane,
 • odpowiedzialność właściciela czy zarządcy obiektu budowlanego?
 • obowiązki w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego,
 • podstawowe zasady realizacji prac remontowych i innych robót budowlanych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać w czasie użytkowania budynku.

Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji.

Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy w eksploatacji obiektów budowlanych.

Powiemy jak prawidłowo przygotować się i przeprowadzić remont i inne prace budowlane mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

Moduł I – Eksploatacja obiektów budowlanych – odpowiedzialność w trakcie eksploatacji

1. na czym polega kompleksowa obsługa/eksploatacja nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami, administrowanie, czy facility managenent?

2. odpowiedzialność osób zajmujących się eksploatacja nieruchomości:
a. co daje ubezpieczenie i od czego nas chroni,
b. odpowiedzialność wykonawców prac wykonywanych na nieruchomości,
c. podstawowe przepisy prawa w eksploatacji nieruchomości,
d. sankcje karne.

Moduł II – Dokumentacja obiektu budowlanego:

1. projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawcza,

2. dokumentacja techniczna robót wykonywanych w trakcie eksploatacji obiektu budowlanego,

3. opinie techniczne i ekspertyzy,

4. protokóły z kontroli okresowych,

5. dokumentacja zarządcy w trakcie eksploatacji,

6. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Moduł III – Okresowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
a) rocznych:
– elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne,
– elementów budynku i instalacji narażonych na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
– instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
– instalacji gazowych,
– przewodów kominowych,
b) obiektów wielkopowierzchniowych,
c) pięcioletnich,
d) bezpiecznego użytkowania,
e) w przypadku naruszeń w budynkach mieszkalnych
f) kontrole systemów grzewczych i klimatyzacji w przepisach ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

2. wyłączenia z obowiązku kontroli.

3. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

4. struktura i zawartość protokołu z kontroli,

5. obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości,

6. postępowanie w przypadku nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego,

7. książka obiektu budowlanego – do czego służy?

Moduł IV – Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego:

1. obowiązki zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
2. czynności zabronione i obowiązki w przepisach p.poż,
3. ewakuacja,
4. prace niebezpieczne pożarowo,
5. bezpieczeństwo p.poż. w budynkach zagrażających życiu ludzi,
6. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Moduł V – wymagania formalne dla prowadzenia bieżącej konserwacji:

1. uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, gazowych i cieplnych
2. prace przy ukradzeniach elektrycznych
3. wymagania dla innych prac,
4. urządzenia podlegając epod Dozór techniczny

Moduł VI – wymagania i odpowiedzialność przy robotach budowlanych (remonty, przebudowy, rozbudowy, budowy):

1. obowiązki inwestora
2. kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie, z kiedy nic nie potrzeba,
3. wymagania dla prac i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych,
4. dokumentacja do pozwolenia na budowę, zgłoszenia a ustawowe obowiązki projektanta,
5. umowa o roboty budowlane
6. wejście na roboty i rozpoczęcie robót,
7. raportowanie i monitorowanie realizacji robót – rady budowy,
8. odpowiedzialność za wady,
9. odbiory robót budowlanych,
10. przystąpienie do użytkowania.

Czas trwania

9.00-14.00

Prelegenci

Michał Substyk


Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej SM, przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 kieruje firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzimy poprzez platformę Zoom.

Wymagania sprzętowe:
- komputer ze stabilnym łączem internetowym,
- przeglądarka internetowa (np. FireFox, Google Chrome),
- głośniki lub słuchawki,
- dodatkowo, dla osób oczekujących interakcji wizualnych - kamera internetowa (wbudowana lub podłączana na USB),
- w wypadku uczestniczenia w szkoleniu przy pomocy komputera stacjonarnego, rekomendujemy łączenie się poprzez aplikację Zoom.

Rejestracja

Cena standardowa
750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 4 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • 7 dniowy dostęp do nagrania szkolenia
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 20% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy wiążącej, stanowi zgodę na wystawienie faktury i zobowiązanie do uiszczenia zapłaty za szkolenie.

Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Meeting Factory sp. z o. o. przed datą szkolenia. W tytule przelewu prosimy umieścić kod szkolenia podany w formularzu zgłoszeniowym. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenia udziału w szkoleniu oraz informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem szkoleń.

Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora (również jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba uczestników). Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Meeting Factory sp. z o. o.
 • Ulica i nr: Palacha 5/3
 • Kod pocztowy: 30-363
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6762329345

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Meeting Factory sp. z o. o.
30-363 Kraków, Polska Palacha 5/3

Organizator

Meeting Factory sp. z o. o.
30-363 Kraków, Polska
Palacha 5/3
woj. małopolskie
Od 2001 roku organizujemy przedsięwzięcia w obszarze nieruchomości, architektury i budownictwa. Dostarczamy praktyczną wiedzę oferując szerokie spektrum szkoleń, konferencji i spotkań. Wielokierunkowe doświadczenie pozwoli nam spełnić oczekiwania wym...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!