Vademecum kadrowca na 2023 rok

O szkoleniu

Rok 2023 zapowiada się jako okres rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Przede wszystkim zaczną obowiązywać długo oczekiwane i procedowane przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości i innych środków odurzających w miejscu pracy. Planowane są także zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich, okolicznościowych orz oraz umów terminowych. Polska jest zobowiązana do wdrożenia trzech dyrektyw unijnych: dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (dyrektywa work life balance), dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (ochrony sygnalistów) oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Aktualnie terminy na implementację wskazanych dyrektyw już minęły, projekty nadal jednak są procedowane na etapie legislacyjnym. Niemniej jednak wskazane zmiany są nieuchronne. Istotne będą także planowane zmiany dotyczące konstrukcji umów terminowych, w tym wypowiadania umowy na czas określony oraz konstrukcji umowy na okres próbny. Wskazane nowelizacje odpowiednich przepisów z pewnością będą miały duże znaczenie dla funkcjonowania zakładów pracy i ich wdrożenie będzie się wiązało z koniecznością wprowadzenia odpowiednich procedur wewnętrznych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy. Dlatego też pracownicy działów personalnych, jak i kadra menedżerska powinni mieć odpowiednią świadomość w tym zakresie.
W trakcie szkolenia omówione zostaną także praktyczne zagadnienia związane z rekrutacją pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zasady niedyskryminacji i RODO, zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie prawa pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany, które świeżo weszły w życie (praca zdalna, kontrola trzeźwości), jak i zmiany planowane w 2023 r. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce kadrowej problemy związane z rekrutacją pracowników oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji o ochronie danych osobowych.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów personalnych
 • pracownicy działów HR
 • kadra menadżerska

Program szkolenia

 1. Praca zdalna - nowe regulacje i wdrożenie nowych procedur.
 2. Kontrola trzeźwości i środków odurzających w miejscu pracy – potrzeba dostosowania regulaminów pracy.
 3. Omówienie planowanych zasad dostosowania polskiego prawa pracy do następujących dyrektyw:
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (dyrektywa work life balance),
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (ochrona sygnalistów).
 4. Planowane zmiany w umowach o pracę (umowy na czas określony i na okres próbny), dodatkowym zatrudnieniu pracownika, szkoleniach.
 5. Rekrutacja pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zasady niedyskryminacji i przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Zasady prowadzenia akt pracowniczych – najważniejsze problemy praktyczne.
 7. Prowadzenie pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 8. Praktyczne problemy związane z ewidencją czasu pracy.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Czas trwania

9:30-13:30

Prelegenci

Małgorzata Mędrala

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!