Visual Thinking – warsztat Myślenia Wizualnego

O szkoleniu

Do rysowania wcale nie potrzeba geniuszu! Aby stworzyć graficzną notatkę konieczne jest optymistyczne myślenie zakładające, że każdy potrafi rysować i że wszystko da się zilustrować. Nie sposób jednak  pominąć w tym procesie synergii myślenia kreatywnego, intuicyjnego,  dedukcyjnego oraz odwagi w myśleniu i działaniu!

Kiedy się pojawia? Najprościej rzecz ujmując wtedy, gdy mamy dobry humor i pozytywne nastawienie. Kiedy poszukujemy nowych rozwiązań, kiedy jesteśmy nastawieni na konkretny cel i użyteczność tworzonego przez nas produktu, kiedy znamy narzędzia i zdefiniujemy rzeczywiste potrzeby, kiedy jesteśmy otwarci na współpracę i wzajemne inspiracje.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z istotą myślenia wizualnego
 • wprawianie ręki w ruch i myślenia w działania
 • otwarcie na niestandardowe metody uczenia(się)
 • rozbudzenie kreatywności własnej

Korzyści ze szkolenia:

 • zwiększenie wiedzy na temat myślenia wizualnego
 • poznanie narzędzi, które mogą być łatwo zastosowane w tworzeniu graficznego przekazu i zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia wizualnego zapisu
 • rozwinięcie umiejętności patrzenia na własne umiejętności rysunkowe z perspektywy odbiorcy graficznego  komunikatu
 • wychodzenia poza utarte schematy myślenia i działania
 • zwiększenie wiary we własną kreatywność i potencjał interdyscyplinarnego zespołu

 Metody pracy:

 • prace grupowe i indywidualne
 • prezentacje na forum
 • nauka przez doświadczanie

Każdy Uczestnik w ramach warsztatu otrzyma ZESTAW MAZAKÓW, przydatnych do tworzenia własnych map myśli, flipchartów itp

Kto powinien wziąć udział?

Trenerzy wewnętrzni, liderzy zespołów, szkoleniowcy, nauczyciele, konsultanci, menedżerowie różnego szczebla

Program szkolenia

Myślenie wizualne

 • Rysunkowe powitanie – sekret wizualnego storytellingu
 • Istota visual thinking– w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czym jest myślenie wizualne i dlaczego warto rysować? Kilka słów z teorii podwójnego kodowania
 • Analogia symboliczna i metafora wizualna na drodze do  graficznego wyrażenia siebie, czyli odpowiedź na pytanie dlaczego obraz jest wart 1000 słów.
 • Myślenie wizualne, facylitacja graficzna, sketchnoting, graphic recording i flipownie – różnice i podobieństwa

 Etapy procesu myślenia wizualnego

 • Różne style rysowania
 • Elementy flitowania, czyli rysunkowy alfabet:
  • magia pisma (rodzaje liter: pisane, drukowane i blokowe)
  • pola tekstowe: pojemniki, chmurki
  • nagłówki
  • punktory, strzałki i linie
 • Sposoby na rysowanie przedmiotów, ludzi, twarzy i oddawanie emocji
 • Tworzenie banku ikon – obrazy znane, lubiane, często odtwarzana, na nowo wymyślane wspomagające zapamiętywanie: ludziki i ikonki (przedmioty)
 • Dobór kolorów – maksymalizowanie koncentracji odbiorcy i efekt wizualny

Etapy procesu myślenia wizualnego . Działania na materiale problemowym

 • Myślenie wizualne – metafora jako narzędzie wspomagające realizację celów warsztatowych i szkoleniowych – planowanie powierzchni flipcharta.
 • Elementy graficzne w prezentacjach, notatkach, na spotkaniach i warsztatach biznesowych.
 • Autorskie flipy wg potrzeb: wiedza przedmiotowa, informacje, program, powiadomienia,  ikony prezentacji i inne…
 • Wsparcie w zakresie kształtowania umiejętności własnych – przełamywanie oporu przed wykonaniem graficznej notatki w pracy zawodowej

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 10:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; pedagog, edukator, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, wykładowca; trener twórczego myślenia, myślenia projektowego (Design Thinking), myślenia wizualnego (Visual Thinking) oraz kompetencji miękkich, w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Autorka i współautorka wielu artykułów i książek branżowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u Organizatora

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia otwartego
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 5.92% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.28% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 11.83% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 17.75% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!