Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników Zwoływanie – organizacja – prowadzenie – dobre praktyki

O szkoleniu

 • dowiesz się jakie są dobre praktyki Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników,
 • dowiesz się jakie są kompetencje Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników,
 • poznasz formalne i praktyczne aspekty zwoływania zgromadzeń,
 • nauczysz się w jaki sposób tworzyć projekty uchwał na zgromadzenia,
 • dostaniesz wskazówki jak protokołować zgromadzenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

PRAWO, ZARZĄD

Najbardziej kluczowe i żywotne sprawy dla działalności spółki, decydujące m.in. o majątku przedsiębiorstwa, udzielaniu absolutoriów członkom organów spółki, zatwierdzaniu sprawozdań, dalszej strategii, są przedmiotem obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/ Zgromadzeń Wspólników.

Jaka jest praktyka polskich spółek? Jakie uchybienia wpływają negatywnie na funkcjonowanie spółki? Kiedy dochodzi do eskalacji konfliktów? Co można udoskonalić i usprawnić w organizacji zgromadzeń? Jak zminimalizować ryzyko uchybień  i przeciwdziałać krytycznym sytuacjom podczas debat nad uchwałami?  Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz dobre praktyki Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników.

Kto powinien wziąć udział?
 • Przedstawiciele władz spółek;
 • Właściciele, Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorzy Biur Zarządu i Rad Nadzorczych,
 • Dyrektorzy Biur Nadzoru Właścicielskiego,
 • Dyrektorzy Biur Prawnych,
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników

Program szkolenia

9.15 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.30 – rozpoczęcie szkolenia


Kompetencje ZW/WZ

 • Pozycja prawna ZW/WZ w spółkach kapitałowych
 • WZ/ZW w aspekcie czynności prawnych oraz zgód korporacyjnych
 • Umowa z członkiem władz – zgoda ZW/WZ
 • Kontrola czynności prawnych przez ZW/WZ
 • Konwalidacja czynności przez ZW/WZ
 • Zmiana umowy spółki / zmiana statutu
 • Zwyczajne albo nadzwyczajne WZ/ZW
 • Spółki jednoosobowe – odpowiednie stosowanie przepisów ZW/WZ
 • Spółka w organizacji – uchwała ZW/WZ zwalniająca z odpowiedzialności
 • Księga udziałów i księga akcyjna a krąg osób uczestniczących w ZW/WZ

Zaproszenie na ZW/WZ oraz czynności przygotowawcze

 • Kto zwołuje ZW/WZ?
 • Żądanie mniejszości – zwołanie ZW/WZ
 • Sądowe upoważnienie do zwołania ZW/WZ
 • Nieformalne zwołanie ZW/WZ
 • Kogo zapraszamy na ZW/WZ?
 • Prawo uczestniczenia w ZW/WZ
 • Uprawnienia i obowiązki byłego członka zarządu
 • Zaproszenie na ZW/WZ – treść i forma
 • Termin odbycia ZW/WZ
 • Miejsce zgromadzeń
 • Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • Przedmiot obrad nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniom i obowiązek ich udostępnienia
 • Strata przewyższająca sumę kapitałów a obowiązek zwołania ZW/WZ 

Przebieg ZW/WZ

 • Organizacja ZW/WZ
 • Sprzeciw – forma zgłoszenia i moment zgłoszenia, skutki prawne
 • Podział zysku – uchwała ZW/WZ
 • Sprawozdanie rady nadzorczej
 • Uchwały ZW/WZ bez odbycia posiedzenia
 • Absolutorium – treść uchwały, tryb podjęcia oraz skutki prawne
 • Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Ważność zgromadzenia ZW/WZ
 • Prawo głosu w ramach ZW/WZ
 • Pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza lub wspólnika do udziału w WZ/ZW
 • Przebieg ZW/WZ w spółkach publicznych

Protokół z ZW/WZ

 • Jak powinien być odnotowany w protokole fakt zgłoszenia sprzeciwu?
 • Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca w systemie teleinformatycznym
 • Głosowanie jawne i głosowanie tajne
 • Jakie elementy powinien zawierać protokół ZW/WZ?
 • Księga protokołów ZW/WZ
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania w protokole
 • Dowody zwołania
 • Lista obecności
 • Forma protokołu – pisemna i akt notarialny
 • Kto ma dostęp do protokołów?

Różne uchwały ZW/WZ i ich wpływ na funkcjonowanie spółki kapitałowej

 • Umorzenie udziału lub akcji
 • Dzień dywidendy – kompetencje ZW/WZ
 • Wygaśnięcie mandatu wskutek uchwały ZW/WZ
 • Uchwała o odwołaniu członków zarządu lub członków rady nadzorczej
 • Zasady wynagradzania członków zarządu
 • Reprezentacja spółki przez pełnomocnika ZW/WZ w umowach z członkami zarządu
 • Regulamin rady nadzorczej uchwalony przez ZW/WZ

Zaskarżanie uchwał

 • Powództwo o uchylenie uchwały
 • Legitymacja czynna – prawo do wytoczenia powództwa 
 • Termin powództwa o uchylenie uchwały
 • Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
 • Skuteczność wyroku i skutki dla spółki

Decyzje WZ/ZW w aspekcie przystąpienia do grupy spółek

 • Czym jest grupa spółek?
 • Uchwała ZW/WZ o przystąpieniu do grupy spółek – treść uchwały i skutki prawne
 • Uchwała ZW/WZ o rezygnacji z udziału w grupie spółek
 • Dopuszczalność wydawania wiążących poleceń spółce zależnej po podjęciu uchwały przez ZW/WZ
 • Przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia
 • Skuteczność uchwały ZW/WZ o zmianie umowy albo statutu spółki zależnej wprowadzająca dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia
 • Sprawozdanie o powiązaniach umownych w aspekcie kompetencji ZW/WZ
 • Uchwała ZW/WZ  o przymusowym odkupie udziałów lub akcji

15.30 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

0
mec. Romana Pietruk
Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia od ponad 17 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się na platformie szkoleniowej clickmeeting.

Rejestracja

Cena 1
1 586
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 670 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

BUR

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!