Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych brygadzisty, mistrza, lidera

O szkoleniu

Utrzymanie wysokiej efektywności przy jednoczesnym dbaniu o warunki i atmosferę pracy, to obecnie główne wyzwanie firm produkcyjnych. Największy wpływ na to mają brygadziści, mistrzowie, czy liderzy obszarów, którzy są najbliżej zarówno procesów jak i ludzi, do których adresujemy niniejsze szkolenie. Chcemy, by biegłość w realizacji ich zadań zawodowych, płynność w zarządzaniu procesami i wiedza o możliwościach wykorzystania potencjału zespołu pozwalała uzyskać lepsze wyniki pracy, zwiększyć skuteczność w realizacji celów i zbudować profesjonalną markę osobistą.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie prowadzone przez trenera-metodyka, z doświadczeniem menadżerskim w branży produkcyjnej

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli: 

 • Dokonać wyboru sposobów bezpośredniego reagowania w stosunku do współpracowników
 • Skutecznie komunikować się z pracownikami w sytuacjach codzienności zawodowej jak i wymagających ukierunkowania na efekt
 • Koordynować przebieg procesów w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia metodami nie ingerującymi w etyczne normy kultury pracy
 • Określić i dobrać ścieżkę rozwoju kompetencji i współpracy osobistej z członkami zarządzanego zespołu
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Zbudować profesjonalny wizerunek lidera, brygadzisty, mistrza w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do liderów, brygadzistów, mistrzów zmianowych, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie podległymi pracownikami, gniazdami, zespołami, zmianami czy oraz osób chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności liderskie i przywódcze w oparciu o dostępne praktyki rynku pracy.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Rola i zadania brygadzisty, mistrza, lidera zespołu – oczekiwania organizacji od bezpośrednio zarządzającego pracownikami
 2. Osobista wydajność w realizowaniu zadań i celów menadżerskich, merytorycznych i zespołowych
 3. Specyfika pracy brygadzisty, mistrza, lidera w sektorze przemysłowym (zmianowość, grafiki, harmonogramy, płynność pracy)
 4. Organizacja pracy lidera, mistrza, brygadzisty – skuteczne praktyki wspierające bieżące działanie
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjną/interwencyjną/ merytoryczną – stanowiskową
  • Spotkania zespołowe i indywidualne z podwładnymi– cel, istota, przygotowanie, prowadzenie
  • Rozwój kompetencyjny lidera
  • Rozwiązywanie problemów pracy produkcyjnej/liniowej/magazynowej na poziomie zespołu/zakładu
  • Indywidualne plany rozwoju zawodowego – w ścieżce specjalizacyjnej i liderskiej 
 5. Podstawowe funkcje menadżerskie i praktyka ich wykorzystania w specyfice miejsca pracy (przemysł, TLS, produkcja, automotive)
  • Planowanie pracy zespołu/ pracowników/zmian/brygad
  • Organizowanie zadań i ustawienie ram
  • Motywowanie pracowników
  • Kontrola procesu i efektów pracy
  • Metody budowania autorytetu w zespole – świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 6. Efektywne prowadzenie podległego zespołu – koordynowania zaangażowaniem pracowników zespołu, brygady, zmiany
  • Faza zależności
  • Różnicowanie zachowań i badanie granic
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Atak na lidera / bunt jednostki lub grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa pracowników 
 7. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie pracy –  MANUALE MISTRZA, BRYGADZISTY, LIDERA – do natychmiastowego zastosowania w praktyce

Dzień 2 

 1. Typy rozmów menadżerskich – PRAKTYKA WARSZTATOWA, FISZKI I ARKUSZE WSPARCIA dla liderów
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „pro-aktywnościowe”/ neutralizujące konflikt/ oznajmiające decyzje
  • Sytuacje trudne w zespole: dyscyplina pracy, BHP, nietrzymanie wskaźników, brak terminowości i jakości itp.
  • Rozmowa korygująca z pracownikami dotycząca standardów pracy, norm i wartości w pracy zespołowej
  • Reakcje na gry i mechanizmy obronne pracowników podczas udzielania informacji zwrotnej
  • Trudne rozmowy z pracownikami – bieżąca praca i awaryjne sytuacje w życiu zespołu 
 2. Język lidera – skuteczny przekaz wspierany wiedzą i autorytetem mistrza, brygadzisty, lidera
 3. Skuteczne narzędzia kierowania zespołem
  • Cele zespołowe, zastępowalność, utrzymanie płynności zadań i pracy
  • Plany delegowania i siatki uprawnień i odpowiedzialności pracowników
  • Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
 4. Motywowanie zespołu i poszczególnych jego członków
  • Zasady skutecznej motywacji pracowników
  • KOTWICE MOTYWACYJNE i możliwość ich wykorzystywania w praktyce pracy – narzędzie wsparcia liderów TEST Z REKOMENDACJAMI DO PROWADZENIA PRACOWNIKÓW w zależności od wyniku diagnozy
  • Różnice pokoleniowe pracowników i możliwość oddziaływania na lojalność wobec Pracodawcy/Szefa oraz odpowiedzialność wobec innych współpracowników 
 5. Efektywne szkolenie i zarządzanie wiedzą podległych pracowników na stanowisku pracy – przegląd technik i metod osiągania oczekiwanych wyników wdrożeniowych przy:
  • Instruktażach
  • Szkoleniach
  • Rotacji zadań
 6. Produktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole (skuteczna diagnoza, rozwiązanie i/lub zarządzania konfliktem na linii szef – podwładny)
  • Sposoby przeciwdziałania i rozwiązywania sporów w zespole
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów organizacyjnych z poziomu lidera, mistrza, brygadzisty
  • Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
  • Strategie postępowania w sytuacjach spornych/konfliktowych prowadzące do rozwiązania bez strat emocjonalnych i czasowych – diagnoza rzeczywista + TEST KONTEKSTOWEJ DIAGNOZY STRATEGII POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 10:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Elżbieta Sucharska
Kompetea

Ekspert, Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa

Grzybowska 56

woj. mazowieckie

Golden Floor

02-017 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
cena za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 6.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 9.4% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Baza Usług Rozwojowych, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!