Warsztat doskonalenia kompetencji kierowniczych brygadzisty, mistrza, lidera

O szkoleniu

Utrzymanie wysokiej efektywności przy jednoczesnym dbaniu o warunki i atmosferę pracy, to obecnie główne wyzwanie firm produkcyjnych. Największy wpływ na to mają brygadziści, mistrzowie, czy liderzy obszarów, którzy są najbliżej zarówno procesów jak i ludzi, do których adresujemy niniejsze szkolenie. Chcemy, by biegłość w realizacji ich zadań zawodowych, płynność w zarządzaniu procesami i wiedza o możliwościach wykorzystania potencjału zespołu pozwalała uzyskać lepsze wyniki pracy, zwiększyć skuteczność w realizacji celów i zbudować profesjonalną markę osobistą.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie prowadzone przez trenera-metodyka, z doświadczeniem menadżerskim w branży produkcyjnej

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli: 

 • Dokonać wyboru sposobów bezpośredniego reagowania w stosunku do współpracowników
 • Skutecznie komunikować się z pracownikami w sytuacjach codzienności zawodowej jak i wymagających ukierunkowania na efekt
 • Koordynować przebieg procesów w podległym zespole i niezwłocznie reagować na odchylenia metodami nie ingerującymi w etyczne normy kultury pracy
 • Określić i dobrać ścieżkę rozwoju kompetencji i współpracy osobistej z członkami zarządzanego zespołu
 • Wybrać właściwą ścieżkę produktywnego rozwiązania konfliktów w zespole
 • Zbudować profesjonalny wizerunek lidera, brygadzisty, mistrza w oparciu o doświadczenia własne oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatu
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do liderów, brygadzistów, mistrzów zmianowych, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie podległymi pracownikami, gniazdami, zespołami, zmianami czy oraz osób chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności liderskie i przywódcze w oparciu o dostępne praktyki rynku pracy.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Rola i zadania brygadzisty, mistrza, lidera zespołu – oczekiwania organizacji od bezpośrednio zarządzającego pracownikami
 2. Osobista wydajność w realizowaniu zadań i celów menadżerskich, merytorycznych i zespołowych
 3. Specyfika pracy brygadzisty, mistrza, lidera w sektorze przemysłowym (zmianowość, grafiki, harmonogramy, płynność pracy)
 4. Organizacja pracy lidera, mistrza, brygadzisty – skuteczne praktyki wspierające bieżące działanie
  • Umiejętność zarządzania sobą w czasie
  • Czas na pracę koncepcyjną/interwencyjną/ merytoryczną – stanowiskową
  • Spotkania zespołowe i indywidualne z podwładnymi– cel, istota, przygotowanie, prowadzenie
  • Rozwój kompetencyjny lidera
  • Rozwiązywanie problemów pracy produkcyjnej/liniowej/magazynowej na poziomie zespołu/zakładu
  • Indywidualne plany rozwoju zawodowego – w ścieżce specjalizacyjnej i liderskiej 
 5. Podstawowe funkcje menadżerskie i praktyka ich wykorzystania w specyfice miejsca pracy (przemysł, TLS, produkcja, automotive)
  • Planowanie pracy zespołu/ pracowników/zmian/brygad
  • Organizowanie zadań i ustawienie ram
  • Motywowanie pracowników
  • Kontrola procesu i efektów pracy
  • Metody budowania autorytetu w zespole – świadomość celu i odpowiedzialność za zadania i wyniki zespołu
 6. Efektywne prowadzenie podległego zespołu – koordynowania zaangażowaniem pracowników zespołu, brygady, zmiany
  • Faza zależności
  • Różnicowanie zachowań i badanie granic
  • Kryzys odpowiedzialności
  • Atak na lidera / bunt jednostki lub grupy
  • Współpraca/ energia synergii rozwiązań
  • Samodzielność stanowiskowa pracowników 
 7. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie pracy –  MANUALE MISTRZA, BRYGADZISTY, LIDERA – do natychmiastowego zastosowania w praktyce

Dzień 2 

 1. Typy rozmów menadżerskich – PRAKTYKA WARSZTATOWA, FISZKI I ARKUSZE WSPARCIA dla liderów
  • Rozmowa motywująca/ korygująca/ podsumowująca/wspierająca/ separująca/ oceniająca
  • Komunikaty „pro-aktywnościowe”/ neutralizujące konflikt/ oznajmiające decyzje
  • Sytuacje trudne w zespole: dyscyplina pracy, BHP, nietrzymanie wskaźników, brak terminowości i jakości itp.
  • Rozmowa korygująca z pracownikami dotycząca standardów pracy, norm i wartości w pracy zespołowej
  • Reakcje na gry i mechanizmy obronne pracowników podczas udzielania informacji zwrotnej
  • Trudne rozmowy z pracownikami – bieżąca praca i awaryjne sytuacje w życiu zespołu 
 2. Język lidera – skuteczny przekaz wspierany wiedzą i autorytetem mistrza, brygadzisty, lidera
 3. Skuteczne narzędzia kierowania zespołem
  • Cele zespołowe, zastępowalność, utrzymanie płynności zadań i pracy
  • Plany delegowania i siatki uprawnień i odpowiedzialności pracowników
  • Wsparcie pracowników i zespołu w obszarze wykonywania zadań merytorycznych (działania bieżące, awaryjne, interwencyjne)
 4. Motywowanie zespołu i poszczególnych jego członków
  • Zasady skutecznej motywacji pracowników
  • KOTWICE MOTYWACYJNE i możliwość ich wykorzystywania w praktyce pracy – narzędzie wsparcia liderów TEST Z REKOMENDACJAMI DO PROWADZENIA PRACOWNIKÓW w zależności od wyniku diagnozy
  • Różnice pokoleniowe pracowników i możliwość oddziaływania na lojalność wobec Pracodawcy/Szefa oraz odpowiedzialność wobec innych współpracowników 
 5. Efektywne szkolenie i zarządzanie wiedzą podległych pracowników na stanowisku pracy – przegląd technik i metod osiągania oczekiwanych wyników wdrożeniowych przy:
  • Instruktażach
  • Szkoleniach
  • Rotacji zadań
 6. Produktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole (skuteczna diagnoza, rozwiązanie i/lub zarządzania konfliktem na linii szef – podwładny)
  • Sposoby przeciwdziałania i rozwiązywania sporów w zespole
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów organizacyjnych z poziomu lidera, mistrza, brygadzisty
  • Mediacje jako sposób przeciwdziałania eskalacji konfliktów destrukcyjnych
  • Strategie postępowania w sytuacjach spornych/konfliktowych prowadzące do rozwiązania bez strat emocjonalnych i czasowych – diagnoza rzeczywista + TEST KONTEKSTOWEJ DIAGNOZY STRATEGII POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

Czas trwania

14

Prelegenci

Elżbieta Sucharska

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia stacjonarnego
1 406
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 450 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

akceptacja regulaminu Realizatora


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!