Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztat-kierowniczy-dla-brygadzistymistrza-magazynu-26048-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
14-15 listopada 2019r., Kraków - Best Western Efekt Kraków****
12-13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór ****
6-7 lutego 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
16-17 kwietnia 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
4-5 czerwca 2020r., Gdańsk - Novotel Marina***
2-3 lipca 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
21-22 września 2020r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****


Cele szkolenia
• kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem pracowników magazynów,
• doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
• podnoszenie efektywności grupowych form pracy,
• zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej,
• rozwój kompetencji własnych i współpracowników,
• kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów,
• wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w obszarze funkcjonowania zawodowego.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla pracujących na magazynach w firmach produkcyjnych i logistycznych.

Program szkolenia:

1. Wstęp:
• przedstawienie się prowadzących oraz uczestników,
• sprawy organizacyjne, przedstawienie programu i zasad wspólnej współpracy.

2. Magazyn jako element systemu logistycznego:
• definicja magazynu,
• miejsce magazynu i ludzi w nim pracujących w łańcuchu dostaw,
• kiedy magazyn jest nowoczesny?

3. Kreacja celów:
• rola spójności celów osobistych i firmowych kadry,
• koła spójności w celach (firma- kadra kierownicza- pracownik),
• ćwiczenie praktyczne.

4. Rola i zadania kierownika zespołu - wprowadzenie:
• diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT,
• podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem.

5. Metody budowania autorytetu w zespole:
• podstawowe czynniki budujące autorytet,
• autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.

6. Test - umiejętności komunikacyjnych.

7. Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie kierowania:
• narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
• parafraza,
• konstruktywna krytyka,
• komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
• umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
• bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania.

8. Zebranie jako metoda pracy zespołowej:
• etapy i metody pracy zespołowej,
• role w trakcie zebrania,
• zalety i wady pracy zespołowej,
• warunki efektywności zebrań.

9. Delegowanie zadań:
• zakres delegowania zadań,
• sposób delegowania,
• egzekwowanie wykonania,
• korzyści i zagrożenia delegowaniu.

10. Rola i zadania kierownika zespołu:
• rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz podwładny-szef",
• motywowanie pracowników/rodzaje motywacji (Model Maslowa i Herzberga),
• delegowanie zadań,
• ocenianie pracowników.

11. Rozwiązywanie konfliktów:
• "wczoraj kolega, dziś szef",
• test - diagnoza umiejętności rozwiązywania konfliktów.

12. KAIZEN - ciągłe doskonalenie pracowników magazynu:
• ulepszanie i zmiany na lepsze,
• tworzenie kryteriów oceny i nagradzania.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu