Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztat-menedzera-utrzymania-ruchu-71445-id20104

Informacje o szkoleniu

 • Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu


  ID szkolenia: 71445
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa Europrofes
  ul. Ofiar Oświęcimskich 17
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  WoMa Solution
  Arkadia8
  67-100 Nowa Sól
  woj. lubuskie
  O firmie Inne oferty firmy
WoMa Solution
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu to przedstawienie technik zarządzania w obszarze inżynierii utrzymania ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać nowoczesne metody zarządzania w obszarach: Planowania, Organizowania, Motywowania, Kierowania i Kontrolowania. W trakcie dwóch dni przedstawimy metamorfozę działu utrzymania ruchu w międzynarodowym przedsiębiorstwie. Oprócz wykładów uczestnicy będą mieli okazję przetestować poznane techniki za pomocą praktycznych ćwiczeń pod okiem doświadczonego menedżera technicznego.

Cele:

– sformułowanie definicji Menedżera UR,

– określenie roli nowoczesnego utrzymania ruchu w dynamicznym środowisku produkcyjnym,

– poznanie technik prowadzenia optymalizacji procesów zachodzących w utrzymaniu ruchu,

– stworzenie mapy drogowej wdrożenia zmian w utrzymaniu ruchu,

– stworzenie procedury prowadzenia zebrań z podwładnymi,

– zarządzanie przez cele,

– określenie odpowiedniej struktury utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu powinny uczestniczyć osoby zajmujące się zarządzaniem obsługą techniczną i wdrażaniem obsługi profilaktycznej (Koordynator UR, Inżynier UR/Produkcji, Planista UR, Dyrektor/Kierownik Produkcji, Dyrektor/Kierownik UR, Inżynier Jakości) oraz osoby zainteresowane tematyką ciągłego doskonalenia obsługi technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Jakości.

Uczestnicy powinni być liderami zespołów pracowniczych, które zaangażowane są w bieżące działania mające na celu poprawę produktywności oraz eliminowanie problemów pojawiających się na produkcji jak i w działach utrzymania ruchu.

Program szkolenia:

1. Jak rozumieć zarządzanie w dzisiejszym biznesie?
Kilka faktów wymuszających podejmowanie zmian
Kierunek zmian w zarządzaniu operacyjnym
Precyzowanie strategii (mapy drogowej)

2. Przykłady znanych metod doskonalenia zarządzania operacyjnego

Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)
Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
Budowa strategii utrzymania ruchu

3. Zarządzanie nowoczesnym utrzymaniem ruchu

Zarządzanie „Cyklem Życia” majątku technicznego/maszyny
Różne obszary zarządzania w Utrzymaniu Ruchu
Poziomy zarządzania UR, stan obecny a przyszłość
Aspekty finansowe w Utrzymaniu Ruchu
Budowa budżetu UR

4. Rodzaje działań utrzymania ruchu

Obecny status Utrzymania Ruchu w Twoim zakładzie
Działania reakcyjne a planowe
Fakty i mity na temat proaktywnego utrzymania ruchu
Czy Profilaktyka zawsze jest skuteczna aniżeli działania Reaktywne?

Warsztat 1. Budowa Strategii UR

Budowa strategii UR na przykładzie diagramu Y-chart
Wybór odpowiednich mierników mierzących skuteczność obranej strategii UR
Wybór właściwych kamieni milowych
Oszacowanie korzyści z opracowania strategii UR

Warsztat 2. Budowa budżetu UR

Opracowanie obszarów składających się na budżet UR
Opracowanie mierników mierzących efektywności wykorzystania budżetu UR
Podział budżetu na poszczególne składowe
Porównanie dwóch strategii oceny budżetu jako % wielkości sprzedaży czy % wartości odtworzeniowej

5. Factory Plant Optimisation (FPO)

Zarządzanie stratami firmy – zero losses strategy
Macierzowa organizacja firmy
Warunki wprowadzania FPO
Etapy procesu
– Decyzja o gotowości firmy do wprowadzenia systemu – pogram na kilka lat
– Silny „Przywódca”
– Utworzenie filarów strukturalnych
– Misja, wizja, silne, słabe strony, wyznaczenie celów
– KPI – jak dużo?
– Maszyny modelowe cykl optymalizacji
– Replikacja – rozszerzenie działań na pozostały park maszynowy

6. Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)

Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
Budowa strategii utrzymania ruchu
Organizacja UR w POS
– Filar RE, DC, FI
System komunikacji narzędzia systemu
– DMS
– WMS
– SAFETY TOUR
– GEMBA WALK
Kompetencje UR
Raportowanie
Analiza defektów/awarii
Straty spowodowane przez postoje maszyn
RCM Reliability Centered Maintenance
Analiza przyczyn awarii RCFA – metody
Problem krótkich postojów

7. Struktury organizacyjne UR na poziomie fabryki

Funkcjonalna
Obszarowa
W obszarze Produkcji
Autonomiczna
Propozycja PO

Warsztat 3. Porównanie poszczególnych struktur

Analiza SWOT poszczególnych struktur
Wybór optymalnej struktury UR
Stworzenie struktury adekwatnej do danego przedsiębiorstwa
Prezentacja wyników przez poszczególne grupy

Informacje o prelegentach:

Wojciech Mączyński – jeden z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności oraz logistyki UR. Pasja z jaką prowadzi szkolenia sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy oraz zawsze odnosi się pewien niedosyt.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie zajmując stanowiska managerskie testował i wdrażał innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Nieustająca chęć poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu doprowadziła do osiągania spektakularnych wyników, zarówno operacyjnych, jak i zarządzania kompetencjami pracowniczymi.

Obecnie jako trener i konsultant w dalszym ciągu realizuje swoją misję zarażając klientów pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzymania ruchu i produkcją. W codziennej pracy w sposób nieszablonowy, pełen dynamizmu, pragmatyki oraz niezliczonej ilości przykładów uczy i przedstawia narzędzia wchodzące w skład systemu zarządzania utrzymaniem ruchu.

Jego wieloletnia praktyka, zarówno jako etatowego pracownika na stanowiskach managerskich, jak również trenera/konsultanta, pomogła w stworzeniu autorskiego programu zarządzania obsługą techniczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Program ten nosi nazwę Total Professional Maintenance Management System – jest to połączenie klasycznego TPM w pewnej modyfikacji oraz inżynierii niezawodnościowej. W systemie znajdują się autorskie rozwiązania poszczególnych narzędzi takich jak: RCMLight, Quick Planing and Scheduling, Technical Statisical Proces of Spare Parts.

Jest autorem nowoczesnych form szkoleniowych, które z powodzeniem łączą teorię z praktyką:
- Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing,
- Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz,
- Logistyka UR Try and Choose

Wydarzenia towarzyszące:

Audytor TPM

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2100 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunche, materiały, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazania informacji organizacyjnych. Płatność po szkoleniu na podstawie faktury VAT.


Wydarzenie: Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu