Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-dla-kierownikow-i-pracownikow-kancelarii-tajnych-miedzynarodowych-69600-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

NAJBLIŻSZE TERMINY:
27 - 29 marca 2019/ Raszyn - Falenty k. Warszawy
12 - 14 czerwca 2019/ Białka Tatrzańska

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty adresowane są zwłaszcza do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych międzynarodowych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

Program szkolenia:

Tematyka warsztatów:

1. Ochrona prawna i fizyczna informacji niejawnych w ramach NATO,
Unii Europejskiej, w międzynarodowych relacjach bilateralnych – prawo, reguły, praktyki.

2. Ochrona informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej – definicje, podstawy prawne, przepisy, regulacje.

3. Ochrona narodowych informacji niejawnych wymienianych w ramach DWUSTRONNYCH UMÓW międzynarodowych oraz ESA.

4. Ochrona informacji niejawnych NATO:

dokument C-M(2002)49 z dnia 17 czerwca 2002 r. – „Bezpieczeństwo w ramach organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” (z późn. zm.) oraz dyrektywy wykonawcze:
AC/35-D/2000 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Osobowego;
AC/35-D/2001 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Fizycznego;
AC/35-D/2002 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Obiegu Informacji;
AC/35-D/2003 – Dyrektywa Bezpieczeństwa Przemysłowego;
AC/35-D/2004 – Dyrektywa podstawowa INFOSEC;
AC/35-D/2005 – Dyrektywa zarządzania INFOSEC w systemach teleinformatycznych (CIS).
5. Ochrona informacji niejawnych w UNII EUROPEJSKIEJ:

Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 23 września 2013 roku (2013/488/UE);
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 marca 2015 roku (2015/444/UE,Euratom.
6. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej – międzynarodowej.

7. Plan organizacji kancelarii tajnej – międzynarodowej – ĆWICZENIE.

8. Regulamin kancelarii tajnej – międzynarodowej – ĆWICZENIE.

9. Regulamin czytelni – ĆWICZENIE.

10. Zasady prowadzenia ewidencji kancelarii tajnej międzynarodowej
– ĆWICZENIE.

Informacje o prelegentach:

Warsztaty poprowadzi Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych w Akademii Marynarki Wojenneji na Uniwersytecie Śląskim. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1900 pok. 1 os. + wyżywienie
  • 1800 pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.

Wydarzenie: Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych.