Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego (c-KOB)

O szkoleniu

Czy wiesz:

 • co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
 • od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
 • jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB?
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • kto może dokonywać wpisów w KOB?
 • czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tyk obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady zakładania i prowadzenia c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) założyć i prowadzić c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

  Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

Program szkolenia

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

 1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB.
 2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB.
 3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach.
 4. Kto i kiedy zakłada c-KOB.
 5. Kto prowadzi c-KOB.
 6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole.
 7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB.
 8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.

Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

 1. Zawartość c-KOB.
 2. Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB.
 3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej.
 4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów.

Moduł III – Podsumowanie, czyli jak założyć i prowadzić c-KOB?

 1. Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB.
 2. Wymagane dokumenty do założenia c-KOB.
 3. Jak założyć konto w systemie c-KOB.

Moduł IV. Ćwiczenia – zakładanie i wypełnianie c-KOB:

 1. Logowanie i założenie c-KOB.
 2. Strona startowa, wybór roli, profil użytkownika.
 3. Interesariusze.
 4. Informacje o obiekcie budowlanym.
 5. Dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.
 6. Przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
 7. Ekspertyzy i opinie techniczne.
 8. Wpisy do c-KOB:
  a) przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  b) roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
  c) katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  d) decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 9. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB.

Moduł V – Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

 1. Roczne.
 2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych).
 3. Pięcioletnie.
 4. Bezpiecznego użytkowania.
 5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych.
 6. Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym nowe obowiązki dotyczące tych systemów.
 7. Uprawnienia do wykonywania kontroli.

Moduł VI – Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

 1. Zawartość i struktura protokołu?
 2. Co to są zalecenia?
 3. Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

Moduł VII – Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych:

 1. Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
 2. Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu p.poż.
 3. Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
 4. Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu p.poż.

Czas trwania

10:00 - 16:00

Prelegenci

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 założył i kieruje  firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje, w tym termomodernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Silesian

40-502 Katowice

ul. Szybowcowa 1A

woj. śląskie

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Bydgoszcz

Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Łódź

Łódź

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • *Podmioty, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

1. Po zgłoszeniu przesyłamy potwierdzenie.

2. Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym szkolenie wyślemy fakturę proforma oraz szczegółowe informacje organizacyjne.

Posiadamy certyfikat jakości TGLS, a na nasze szkolenia mogą Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
W tym celu należy skontaktować się z urzędem pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności i złożyć odpowiedni wniosek.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Szkoleniowe AGAMON II Sp. J. Krzysztof, Sławomir i Grzegorz Kiszka
 • Ulica i nr: Produkcyjna 11
 • Kod pocztowy: 43-346
 • Miejscowość: Bielsko-Biała
 • Numer NIP: 5472195976

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe AGAMON II Sp. J. Krzysztof, Sławomir i Grzegorz Kiszka
43-346 Bielsko-Biała, Polska Produkcyjna 11

Organizator

Centrum Szkoleniowe AGAMON II Sp. J. Krzysztof, Sławomir i Grzegorz Kiszka
43-346 Bielsko-Biała, Polska
Produkcyjna 11
woj. śląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!