Wczoraj kolega, dzisiaj szef - First Time Manager

O szkoleniu

Przede wszystkim: Gratulujemy awansu! Jeśli ktoś obdarza Cię zaufaniem, to z pewnością nie bez przyczyny. Ponadto: To moment, w którym każda pomoc wydaje się bezcenna. Okoliczności są dla Ciebie niemal zupełnie nowe i choć podobno trwale uczymy się na swoich błędach, zdecydowanie wolelibyśmy uczyć się na błędach cudzych i to jest bardzo dobra strategia. Wokół Ciebie dzieje teraz wiele, trzeba podejmować decyzje, za chwilę ktoś rozliczy Cię z efektów, a Ty jeszcze niezupełnie pewnie czujesz się w nowej rzeczywistości. Czy to normalne, jak długo to potrwa i czy ktoś może pomóc poczuć się komfortowo tu i teraz? Śmiało, sięgnij po nasze szkolenie, a zaoszczędzisz wiele zachodu.

Uwaga! Ten warsztat nie jest naszpikowany teoriami z popularnych lektur biznesowych, tuzinem nazwisk i utopijną receptą na szefa idealnego. Jest za to procesem, cyklem mikro przemian, jednak makro ważnych. Stopniowym pogłębianiem świadomości, by w sposób pragmatyczny zagnieździć konkretną wiedzę w rzeczywistych wyzwaniach menedżera tu i teraz i stworzyć nowe umiejętności.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Poznasz style kierowania i uświadomić sobie swój przewodni styl oraz styl, do którego dążysz
 • Zrozumiesz stan, w którym się obecnie znajdujesz, a w szczególności poziom zaangażowania i kompetencji oraz to, jak będą się zmieniać z upływem czasu
 • Będziesz podejmować decyzje w oparciu o fakty
 • Popracujesz z własnymi przekonaniami ograniczającymi Ciebie i zamieniać ocenę na ciekawość
 • Ustalisz priorytety na tu i teraz klarując swoją rolę względem zespołu
 • Właściwie i w sposób kontrolowany rozłożysz uważność na zespół
 • Będziesz umiejętnie udzielać informacji zwrotnej w sposób dostosowany do sytuacji
 • Zrozumiesz zachowania zespołu dzięki diagnozie fazy, w której obecnie się znajduje
 • Stworzysz taką przestrzeń, która jest obecnie najbardziej potrzebna zespołowi, by przesuwać się w stronę niezakłóconej współpracy
 • Zrozumiesz wpływ autorytetu formalnego, po to by budować ten nieformalny
 • Przećwiczysz swoje expose do zespołu stosowne do bieżących potrzeb
 • Będziesz szefem wspierającym, spokojnym i wyrozumiałym, a jednocześnie asertywnym, elastycznym i decyzyjnym
 • Stworzysz warunki, które ułatwią zespołowi współpracę i zwiększą ich komfort
 • Dasz zespołowi poczucie postępu w oparciu o rzetelne informacje zwrotne
 • Stworzysz poczucie bezpieczeństwa dzięki wystarczającej dawce i formie informacji
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla świeżo mianowanych Menedżerów, Liderów, Team Liderów, Liderów Technicznych, Kierowników, Brygadzistów i innych osób prowadzących od niedawna swój zespół.
 • Dla osób przygotowujących się do tej roli.
 • Dla tych, którzy pełnią funkcję menedżerskie już jakiś czas, jednak czują, że zarządzają intuicyjnie i brakuje im wiedzy w obszarze prowadzenia zespołu.

Program szkolenia

Moduł I Jaki/a jestem, a jaki/a chcę być jako Menedżer?

 • Style kierowania z koncentracją na zadaniach i zespole. Plusy i minusy oraz najbardziej adekwatne umiejscowienie danego stylu.
 • Mój aktualny przewodni styl – próba osadzenia siebie w komfortowej dla nas pozycji.
 • Mój styl docelowy – jakim szefem chcę być, po co i dlaczego.

Uczestnicy tego modułu zapoznają się z najbardziej popularnymi podziałami stylów kierowania m.in. Lewina, Lipitta i White'a, i uświadomią sobie swój przewodni styl oraz styl, do którego podświadomie (uznając go prawdopodobnie za zwój wzorzec) dążą. Moduł pomaga umiejscowić się uczestnikowi w swoim stylu na tu i teraz oraz zdefiniować kierunek rozwoju.

Moduł II Stawać się Menedżerem w sposób przemyślany i dojrzały.

 • Faza przyglądania się reakcjom otoczenia i wyciąganie wniosków.
 • Umiejętność pracy w polu wpływu, w oparciu o fakty, z dystansem do przekonań i umiejętność pracy z przekonaniami ograniczającymi.
 • Zamiana oceny na ciekawość.
 • Akceptacja dla (nie)świadomej (nie)kompetencji na aktualnym etapie rozwoju.

Ten moduł jest bogaty w ćwiczenia. Praca na schematach odróżnienia przekonań od faktów, przeformułowanie przekonań ograniczających we wspierające i koncentracja na podejmowaniu decyzji w oparciu o fakty. Utrwalanie umiejętności zamiany oceny na ciekawość.
Moduł pierwszy wraz z modułem drugim pozwala poczuć większy komfort w nowych realiach, dając sobie prawo do nieświadomej niekompetencji i krok po kroku pracować nad dążeniem do nieświadomej kompetencji z wszystkimi jej etapami po drodze.

Moduł III Do czego Menedżer jest potrzebny swojemu zespołowi?

 • Rola i zadania na dziś w obszarach głównych funkcji: organizowania, delegowania, motywowania i rozliczania.
 • Trzy formy wsparcia: chwalenie, mentorowanie i korygowanie, jako konieczne rozłożenie uważności na zespół.
 • Regularna informacja zwrotna. Cztery sprawdzone techniki na różne okazje i z różnym rezultatem.

W tym module uczestnik zdefiniuje swoje zadania i uściśli swoją rolę w ujęciu podstawowych funkcji menedżerskich. Nauczy się dawać informację zwrotną korzystając ze wsparcia przynajmniej kilku modeli, jak FUKO, SBI, pomaga/przeszkadza czy metoda Zet, umiejętnie dobierając metodę do okoliczności.

Moduł IV Z kim ja pracuję? Zasoby w dyspozycji Menedżera i ich aktualna wydajność.

 • Fazy życia zespołu.
 • Zachowania ludzkie, które są naturalnym procesem podczas tworzenia się grupy inne w każdej z faz.
 • Nieodzowne cofanie się zespołu do wcześniejszych faz podczas zmian personalnych.
 • Wpływ etapu rozwoju zespołu na rezultaty jego pracy – ich wydajność.
 • Menedżer, który również jest podatny zawirowaniom podczas kształtowania się zespołu.
 • Kluczowa i wspierająca rola menedżera w przesuwaniu zespołu do performingu.

Moduł V Jak Cię widzą, tak Cię piszą, a w tym expose szefa.

 • Wychodzenie z pozycji autorytetu stanowiskowego, czyli formalnego.
 • Budowanie nieformalnego autorytetu w postaci ciągu zdarzeń i procesów.
 • Expose szefa, wyczekiwane przez zespół częściej, niż się tego spodziewamy.

Moduł ma na celu uświadomienie różnicy między autorytetem formalnym, a nieformalnym, który wpływa na motywację zespołu do wykonywania swoich zadań. Budowanie własnego expose na różne okazje w oparciu o modele MoSCoW, 5W i Dlaczego, po co, jak, i co.

Moduł VI Pomost na przyszłość.

 • Podsumowanie obu dni szkoleń.
 • Domknięcie zaparkowanych tematów.
 • Czerpanie od grupy.
 • Plan konkretnych działań do wdrożenia zaraz po udziale w szkoleniu.

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00)

Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Joanna Kominiak
Trener-praktyk MENTORI

Trener Biznesu i Facylitator. Zawodowo, w ciągu ostatniej dekady pełniłam rolę trenera sprzedaży, a także jako lider prowadziłam zespół trenerski, a następnie pracowałam jako samodzielny trener wewnętrzny dedykowany zespołom back office. W tym czasie brałam udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę.

Na szkoleniach starannie buduję komfortową i angażującą przestrzeń. Szybko i trafnie diagnozuję potrzeby grupy, skupiam się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dbam o jakość materiałów szkoleniowych i zróżnicowanie narzędzi. Urozmaicam, by wzmocnić efekt świeżości. Mam spory apetyt na doświadczanie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do Internetu.
Wymagany komputer z dostępem do Internetu.
Wymagany komputer z dostępem do Internetu.
Wymagany komputer z dostępem do Internetu.
To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena regularna (online)
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!