Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wdrozenie-nowego-pracownika-do-organizacji-onboarding-71301-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia
14-15 maja 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
22-23 października 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
10-11 grudnia 2020r., Zakopane - Mercure Kasprowy***

Opis i cele szkolenia
Szkolenie pokazuje zasady tworzenia skutecznego programu wdrożenia nowego pracownika do organizacji. Omawia sposoby podejścia, narzędzia, wskaźniki i pozostałe elementy decydujące o jakości onboardingu. W trakcie sesji warsztatowych uczestnicy będą mieli możliwość zastanowienia się i przedyskutowania, jak sprawić, żeby proces adaptacji łączył w sobie wartościową merytorykę, atrakcyjną formę, i szybką gotowość pracownika do realizacji zadań. Każda organizacja jest inna i posiada niepowtarzalne zasoby (pracownicze, finansowe, organizacyjne). Unikatowość jest powodem, dla którego program Onboardingu powinien być tworzony na miarę. Projektując, możemy uczynić proces efektywnym biznesowo, dopasowując go do szczególnych cech organizacji.
Celem szkolenia jest pokazanie, co składa się na spójny, angażujący i atrakcyjny program onboardingu. Uczestnicy podejmą próbę zaprojektowania procesu, dzięki któremu pracownik zyska motywację do pozostania w firmie, a organizacja zyska zaangażowanego i w pełni wydajnego pracownika.

Korzyści dla uczestników
• uczestnicy szkolenia poznają różne podejścia do procesu onboardingu i zdefiniują najkorzystniejsze rozwiązania dla swoich firm,
• będą w stanie zaprojektować optymalny i angażujący proces wdrożenia nowego pracownika we własnej firmie,
• odejmą próbę stworzenia zarysu procesu,
• zyskają możliwość budowania swojego wizerunku jako eksperta w obszarze adaptacji pracownika w swojej organizacji.

Metody szkolenia
Warsztat szkoleniowy. Głównym założeniem warsztatów jest wypracowanie przez uczestników własnych koncepcji, które mogą rozbudować w środowisku swojej organizacji. Stosowane metody to mini-wykłady, ćwiczenia, praca w zespołach, praca indywidualna, „burza mózgów”, analizy przypadków, dyskusja.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Onboarding - ogólna charakterystyka oraz wpływ na postrzeganie i funkcjonowanie organizacji:
• wizerunek firmy,
• lojalność talentów,
• fluktuacja i koszty zatrudnienia.

2. Obszary efektywnego wdrożenia pracownika. Zasada 4C:
• obszar proceduralny – Compliance,
• obszar zadań i celów – Clarification,
• obszar "zasad gry" kultura organizacyjna – Culture,
• obszar relacji i integracji – Connection.

3. Wybór rodzaju strategii jako wypadkowa zasobów i modelu biznesowego:
• Onboarding pasywny,
• High Potential Onboarding,
• Onboarding proaktywny.

4. Kategorie i taktyki adaptacyjne, analiza możliwości:
• kolektywna vs indywidualna,
• formalna vs nieformalna,
• etapowa vs losowa,
• sukcesyjna vs dysjunktywna,
• afirmacyjna vs roszczeniowa.

5. Nowe terminy w Onboardingu:
• Pre-Boarding,
• Re-Boarding,
• Off-Boarding.

6. Ramy czasowe i działania w poszczególnych przedziałach procesu, etapy adaptacji.

7. Narzędzia wykorzystywane w procesie (np. procedury, ankiety, kwestionariusze, materiały informacyjne). Forma narzędzi (np. papierowe, online, platformy, szkolenia, integracje).

8. Kluczowe osoby wspierające i odpowiadające za proces, ich rola i zadania. Kontekst relacji międzyludzkich i procesów:
• koordynator programu,
• eksperci,
• HR,
• opiekun, „buddy”,
• trener,
• instruktor,
• coach,
• mentor.

9. Przegląd - jak robią to inni?

10. Rola komunikacji i informacji zwrotnej w procesie adaptacji pracownika.

11. Ewaluacja procesu wsparcia bezpośredniego i pośredniego (jakościowa i ilościowa). Wskaźniki efektywności Onboardingu.

12. Proces Onboardingu jako źródło wiedzy o firmie i szansa na optymalizację procesów w organizacji.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Wdrożenie nowego pracownika do organizacji - onboarding