Wdrożenie strategii w oparciu o narzędzia Balanced Scorecard

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wdrożenia systemu zarządzania przez cele strategiczne i KPI wg Balanced Scorecard, jako narzędzia implementacji strategii firmy.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie znał koncepcję i korzyści Balanced Scorecard jako narzędzia wdrożenia strategii i poprawy zarządzania operacyjnego oraz będzie potrafił m.in.:

 1. Zbudować system Balanced Scorecard
 2. Przełożyć strategię na narzędzia Balanced Scorecard (mapa strategii, mapa celów strategicznych, Karta Wyników – KPI, Inicjatywy strategiczne, itd.).
 3. Wybrać i zapisać cele strategiczne finansowe i niefinansowe w czterech perspektywach biznesu.
 4. Dobrać właściwe KPI do celów strategicznych i operacyjnych.
 5. Identyfikować i opisać Inicjatywy strategiczne i przypisać je do celów i KPI’ów.
 6. Kaskadować cele Spółki, KPI oraz Inicjatywy strategiczne w dół organizacji wykorzystując system Balanced Scorecard.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wdrożenia strategii w oparciu o Balanced Scorecard.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe korzyści

 • Poznanie koncepcji Balanced Scorecard (BSC) i korzyści z jej wykorzystania do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa.
 • Poznanie procesu budowy strategii i BSC w 6 etapach z uwzględnieniem nowej perspektywy strategicznej ESG.
 • Poznanie zasad przekładania strategii na cele, KPI i projekty strategiczne.
 • Opanowanie umiejętności w zakresie ustalania celów strategicznych i wyboru mierników realizacji celów (KPI).
 • Powiązanie działań (projektów) strategicznych z celami i KPI Spółki.
 • Przygotowanie do komunikacji strategii: język celów, KPI i projektów.
 • Opanowanie zasad monitoringu wdrażania strategii z wykorzystaniem kart wyników.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Inni mówią o filozofii Balanced Scorecard i metodzie Kaplana i Nortona, my pokazujemy jak tę metodę „krok po kroku” wdrożyć we własnej firmie!
 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się we wdrożeniach Balanced Scorecard do implementacji strategii i systemów poprawy efektywności.
 • Program oparty na doświadczeniach FIG Polska w implementacjach systemów BSC w ponad 150 polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenerów-praktyków biznesu, którzy wspierają właścicieli i zarządy firm we wdrożeniach strategii z wykorzystaniem metodyki Balanced Scorecard.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, R&D, produkcji, sprzedaży, marketingu, logistyki, IT, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, dyrektorzy personalni i HR, menedżerowie zarządzający biurami projektów strategicznych.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Przełożenie strategii na Balanced Scorecard

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Balanced Scorecard (BSC) i jej wykorzystanie w procesie wdrażania strategii przedsiębiorstwa.
 3. Budowa strategii i Balanced Scorecard w 6 etapach (metoda: krok po kroku”).
  3.1. Wizja i misja przedsiębiorstwa – punkt wyjścia do budowy strategii wzrostu wartości firmy. – Ćwiczenie
 4. Zasady przekładania strategii na Balanced Scorecard. Dlaczego warto spojrzeć holistycznie na strategię z kilku perspektyw?
 5. Polityka ESG, a długoterminowa strategia biznesowa. Zmieniające się oczekiwania różnych grup interesariuszy w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
 6. Jak przełożyć strategię na cele SMART w pięciu perspektywach działalności. – Case study
  6.1. Które cele finansowe zapewniają wzrost wartości firmy i równowagę pomiędzy strategią wzrostu a strategią efektywności?
  6.2. Jak przełożyć strategię rynkową na cele zgodnie z modelem win-win: satysfakcja klientów i atrakcyjna rentowność dla firmy?
  6.3. Które procesy wewnętrzne decydują o przewagach konkurencyjnych? Wybór celów w wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa w oparciu o unikatowy łańcuch wartości firmy.
  6.4. Które czynniki ESG w obszarze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego kreują wartość wartość i konkurencyjność firmy. Nowa perspektywa strategii zrównoważonego rozwoju w BSC!
  6.5. Ludzie i ich kompetencje jako czynnik sukcesu wdrożenia strategii. Które cele w obszarze HR decydują o wdrożeniu strategii?
 7. Jak zbudować mapę strategii firmy i zbadać spójność wybranych celów?
  7.1. Budowa związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy celami oraz wybór ścieżek strategicznych. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Wdrażanie i monitoring strategii i BSC

 1. Powtórzenie i utrwalenie tematów omawianych pierwszego dnia.
 2. Jak przełożyć strategię firmy na KPI? Zasady doboru KPI realizacji celów strategicznych – budowa Strategicznej Karty Wyników spółki. – Case Study
  2.1. Jak mądrze ograniczyć liczbę mierników? KPI, a mierniki operacyjne.
  2.2. KPI wyprzedzające – czynniki sukcesu realizacji celów a KPI wynikowe – efekty realizacji celów. – Ćwiczenie
  2.3. Jak ustalać wartości wyjściowe i docelowe KPI (targety).
  2.4. Skąd brać dane do ustalania targetów? Źródła wartości KPI.
 3. Jak powiązać działania (projekty) strategiczne z celami i KPI firmy?
  3.1. Projekty strategiczne jako zbiór działań gwarantujących realizację strategii.
  3.2. Zasady selekcji projektów gwarantujących realizację celów organizacji. – Ćwiczenie
  3.3. Zarządzanie projektami strategicznymi – kilka praktycznych zasad.
 4. Komunikacja i edukacja nt. strategii firmy z wykorzystaniem narzędzi Balanced Scorecard.
  4.1. Jak zbudować skuteczny program komunikacji strategii?
  4.2. Jak komunikować strategię na różnych szczeblach organizacji? Wybór narzędzi BSC w komunikacji i informacji zwrotnej. – Przykłady
 5. Monitoring realizacji strategii: weryfikacja stopnia realizacji celów, KPI i projektów strategicznych.
  5.1. Jak nie spuszczać strategii z oka? Zasady dobrego monitoringu strategii.
  5.2. Jak przeprowadzić twórcze przeglądy strategiczne i dostosowywać wdrożenie strategii do zmiennego otoczenia?
  5.3. Przykłady reportingu strategii z wykorzystaniem strategicznej karty wyników.
  5.4. Przykład aplikacji informatycznych do monitoringu strategii. – Przykłady
 6. Jak utrzymać zaangażowanie w realizację strategii?
  6.1. Budowa systemów motywacji finansowej i pozafinansowej do wdrożenia strategii. – Przykłady
 7. Jak unikać błędów we wdrożeniu strategii i Balanced Scorecard. – Dyskusja
 8. Podsumowanie dnia.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Posiada bogate doświadczenie praktyczne prowadząc jako menedżer operacyjny projekty doradcze w zakresie budowy i wdrożenia strategii oraz systemów Balanced Scorecard, m.in. w spółkach: Ambra, Pafana, Maskpol, PCM, PCO – Przemysłowym Centrum Optyki. Brała udział w projektach doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju oraz implementacji systemów zarządzania przez cele strategiczne, m.in. w:
ECO – Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, EGIS Polska, Kross, Lumel, Ortis, Rockwool Polska, Work Service oraz w dwóch spółkach hotelarskich.

Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

 

Piotr Pokrzywa

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska
specjalizujący się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii przedsiębiorstw, pozyskaniem inwestorów strategicznych i zarządzaniem finansami. Ekspert metodyk Balanced Scorecard i Value Based Management.

Obecnie prywatny inwestor i doradca. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania i implementacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, realizowania projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji firm, zdobyte m.in. w branżach nowych technologii. Były członek zarządu spółki GG Network S.A.; jako współzałożyciel i twórca sukcesów Spółki Gadu-Gadu był odpowiedzialny za rozwój spółki, w tym za wprowadzenie spółki na GPW, które to wydarzenie zostało uznane za debiut roku 2007. Początkowo dyrektor inwestycyjny, a następnie członek zarządu Warsaw Equity Holding, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski kilkudziesięciu aktywów funduszu, wdrażając i nadzorując strategie rozwoju i restrukturyzacyjno – naprawcze. Były dyrektor finansowy w Astra-Zenith.

Posiada wieloletnie doświadczenia trenerskie. Z jego doświadczeń korzystały zarządy i menedżerowie takich spółek jak: Allcon, Apator, Edipresse Polska, Fenice Poland, Goodyear Dunlop Tires, Górażdże Cement, Hachette Livre, Impel Security Polska, Inter Cars, Esilco, Dalkia, Lubella, Opolgraf, Orlen Oil, Osram, PKO Bank Polski, Polkomtel, PZU Życie, Pratt & Whitney, Z.M. Sokołów, Summit Motors Poland, UNIQA, Telefonia Dialog, Telewizja Polsat, Thyssen Krupp Energostal, Vorwerk Polska i wielu innych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) wydziału finanse i bankowość.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pt.: „Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku”.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Airport Hotel Okęcie

02-148 Warszawa

Komitetu Obrony Robotników 24

woj. mazowieckie

Rejestracja

Pakiet podstawowy
4 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 14 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 8.42% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.42% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 8.42% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 8.42% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Filtrowa 75/5
 • Kod pocztowy: 02-032
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5251562318

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa, Polska ul. Filtrowa 75/5

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa, Polska
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!