WHT po nowemu – jak bezpiecznie nie pobierać albo skutecznie odzyskiwać zapłacony podatek u źródła?

O szkoleniu

Wszyscy doskonale pamiętamy niepokój towarzyszący przygotowaniom do wprowadzanej od 2019 r. „wielkiej reformy” podatku u źródła. Nowe przepisy zafundowały i Państwu i nam niejedną nieprzespaną noc, wiązały się bowiem z widmem szeregu kolejnych obowiązków, pociągających za sobą konieczność podejmowania fundamentalnie ważnych decyzji w kontekście rozliczania podatku u źródła. I kiedy napięcie sięgało zenitu, większość nowych regulacji została odroczona. I to nie raz.

Okres oczekiwania dobiegł końca wraz z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, który wdraża nowe, dodatkowo jeszcze zmodyfikowane, regulacje od stycznia 2022 r. Niepokój jednak trwa, ponieważ rewolucja – choć przesunięta w czasie – rewolucją pozostaje.

Aby pomóc Państwu w odnalezieniu się w tej nowej rzeczywistości, serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego z jednej strony omówimy nowe regulacje i ich możliwy wpływ na biznes, a z drugiej podzielimy się z Państwem praktycznymi wskazówkami wynikającymi z naszego bogatego doświadczenia w odzyskiwaniu należności WHT.

Zespół Postępowań Podatkowych oraz Sądowych w Crido odzyskał w ostatnich latach podatek u źródła w kwocie ponad 600 mln zł. Część tej kwoty pochodziła z wpłat WHT dokonanych po 2019 r. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na zdobycie praktycznych informacji na temat zwrotu podatku WHT. Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się na brak pobrania podatku i złożenie oświadczenia zastanowimy się nad możliwością zabezpieczenia członków zarządu przed ewentualną odpowiedzialność karną skarbową.

Szkolenie poprowadzą nasi eksperci na co dzień zajmujący się kwestią podatku u źródła.
Kto powinien wziąć udział?

Księgowi, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, osoby zajmujące się tematyką podatków.

Program szkolenia

Agenda szkolenia

 Część I

 • Zasady pobierania podatku u źródła w 2022 r. – modyfikacja rewolucji.
 • Trzy opcje działania przy wypłatach podlegających WHT: pobranie podatku w stawce podstawowej i zwrot (pay and refund), opinia zabezpieczająca, oświadczenie zarządu. Warunki, skutki, ryzyka każdej z opcji.
 • Jak rozumieć należytą staranność w praktyce? Przykłady dokumentów / pytań / informacji, które powinny być zebrane w toku prac (z uwzględnieniem różnic: podmioty powiązane vs. podmioty niepowiązane).
 • Zaprezentowanie przykładowego procesu decyzyjnego przy przygotowaniu płatności zagranicznej podlegającej WHT (przykład działania procedury WHT w praktyce – drzewo decyzyjne).

 Część II

 • Specyfika postępowań w zakresie zwrotu WHT.
 • Praktyczne doświadczenia w kontaktach z nowym organem właściwym w zakresie wszelkich spraw związanych z WHT.
 • Jak przygotować się do wystąpienia o zwrot podatku? W jakim trybie wnioskować i jakie dokumenty zgromadzić?

Czas trwania

10:00-13:30

Prelegenci

Anna Pęczyk-Tofel

partner w CRIDO

Doradca podatkowy i radca prawny. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych. Reprezentowała klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi z zakresu podatków dochodowych (szerokiego spektrum spraw z zakresu cen transferowych), VAT, akcyzy, PCC oraz podatków lokalnych. Kompleksowo wspiera podatników w ramach przygotowania do kontroli, reprezentowania ich w trakcie kontroli, a także budowania strategii na wypadek weryfikacji przez organy podatkowe przeprowadzonych w przeszłości transakcji / dokonanych rozliczeń podatkowych. Ma bogate doświadczenie w odzyskiwaniu podatku u źródła dla wielu zagranicznych inwestorów. Jest autorką licznych publikacji w prasie, magazynach branżowych oraz artykułów naukowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2004 roku w polskiej kancelarii, a następnie kontynuowała w dziale postępowań podatkowych w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2016 r. jest związana z CRIDO.

 

Jacek Drzazga

menedżer w CRIDO

 

Tomasz Koterbski

menedżer w CRIDO

Tomasz rozpoczął karierę zawodową w doradztwie podatkowym w 2014 roku. Przed dołączeniem do Crido w 2016 roku pracował w polskich kancelariach podatkowych i prawnych. ​Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, restrukturyzacji oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doradza również w zakresie bieżącego wsparcia podatkowego podmiotów gospodarczych w zakresie podatków dochodowych. ​Tomasz posiada doświadczenie w opracowywaniu efektywności podatkowej procesów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych, które zdobył podczas licznych projektów realizowanych zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów. Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szkołę prawa angielskiego i europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytet Warszawskiego prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Licencjonowany doradca podatkowy.​ 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie zostanie przeprowadzane na platformie ClickMeeting dostarczanej przez ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Minimalne wymagania sprzętowe i oprogramowania (wymagania techniczne), których spełnienie jest niezbędne dla dostępu do Szkolenia dostępne są na stronie: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

 

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Crido Szkolenia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Towarowa 28
 • Kod pocztowy: 00-839
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5272955684

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa, Polska Towarowa 28

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa, Polska
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Cridoteka to platforma z wiedzą z zakresu podatków i prawa. To liczne filmy, kursy, szkolenia. Współpracuje z nami już ponad 150 ekspertów. Nasze materiały są stale aktualizowane. Co tydzień pojawiają się również nowe nagrania. Warto być z nami!...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!