Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

O szkoleniu

Celem szkolenia jest ukształtowanie umiejętności prawidłowego realizowania praw wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest dedykowane dla adwokatów, radców prawnych, pracowników działów windykacji, pracowników banków i innych osób, które w imieniu wierzyciela uczestniczą w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Program szkolenia

1. Cel Prawa restrukturyzacyjnego jak narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika
2. Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu ekonomicznego
3. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

 • Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością
 • Pokrzywdzenie wierzycieli jako negatywna przesłanka prowadzenia postępowania
 • Dodatkowe przesłanki odmowy otwarcia postępowania w postępowaniu układowym i sanacyjnym

4. Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości – ochrona interesów wierzycieli
5. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie
6. Wierzyciel jako uczestnik postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

 • Rola rady wierzycieli
 • Kompetencje rady wierzycieli – realny wpływ wierzycieli na bieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • Spis wierzytelności oraz lista wierzytelności i środki zaskarżenia spisu i listy w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i w postępowaniu upadłościowym
 • Rola wierzyciela w głosowaniu nad układem
 • Pozycja wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
 • Objęcie układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo
 • Objęcie układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w ramach układu częściowego (możliwość objęcia układem wbrew woli wierzyciela)

7. Zawarcie i zatwierdzenie układu
8. Skutki układu i nadzór nad wykonaniem układu

 • Wierzyciele nieobjęci układem
 • Nadzorca wykonania układu
 • Możliwość odebrania zarządu dłużnikowi, który nie realizuje planu restrukturyzacyjnego po zatwierdzeniu układu

9. Przebieg poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych – zagadnienia ogólne

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe
 • Postępowanie układowe
 • Postępowanie sanacyjne jako instrument głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika

10. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Czas trwania

10.00-15.15

Prelegenci

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „ Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
680
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
 • Ulica i nr: Grzybowska 77
 • Kod pocztowy: 00-844
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1131784681

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa, Polska
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!