Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników w zakresie planowania, wdrażania i zarządzania środowiskiem on-premises Windows Server. Szkolenie pokaże jak czerpać z możliwości hybrydowych Azure oraz jak zarządzać i zabezpieczać wirtualne maszyny Azure obsługujące Windows Sever 2019.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji systemu Windows Server 2019 w śrdowisku hybrydowym oraz w Microsoft Azure. Po ukończeniu tego szkolenia słuchacze będą potrafili:

 • Opisać podstawowe zasady Azure IaaS, w tym obliczenia, magazyn i sieć.
 • Zidentyfować narzędzia używane do wdrażania rozwiązań hybrydowych, w tym Windows Admin Center i PowerShell.
 • Zaimplementować AD DS na platformie Azure IaaS.
 • Zintegrować AD DS z usługą Azure AD.
 • Wdrażać zarządzanych usług AD DS.
 • Opisać, wdrożyć i skonfigurować Windows Admin Center.
 • Opisać i zaimplementować Azure Arc.
 • Opisać usługę Azure Monitor i zarządzaj nią.
 • Wdrożyć mapy usług.
 • Zintegrować Azure Monitor z Operations Manager.
 • Opisać usługę Azure Security Center i włącz ją w środowiskach hybrydowych.
 • Opisać usługę Azure Sentinel i Zaimplementować funkcjonalność SIEM.
 • Implementować rozwiązania SOAR na platformie Azure Sentinel.
 • Zaimplementować rozwiązanie Update Management w usłudze Azure Automation.
 • Rozwiązywać problemy z replikacją
 • Opisać i zaimplementować Azure File Sync.
 • Zarządzać warstwami chmury.
 • Migrować z DFSR do Azure File Sync.
 • Wdrażać odporności na poziomie platformy maszyny wirtualnej platformy Azure.
 • Wdrażać odporności na poziomie systemu operacyjnego Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych platformy Azure.
 • Zaimplementować rozszerzenia maszyny wirtualnej platformy Azure dla systemu Windows Server 2019.
 • Skonfigurować i zoptymalizować sieć maszyny wirtualnej platformy Azure.
 • Skonfigurować dyski maszyny wirtualnej platformy Azure.
 • Skalować magazyn maszyn wirtualnych platformy Azure
 • Zarządzać systemem Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych platformy Azure.
 • Wdrażać zasady platformy Azure.
 • Utrzymywać aktualizacje systemu Windows.
 • Opisać tworzenie kopii zapasowych i przywracanie na poziomie maszyny wirtualnej platformy Azure i na poziomie dysku.
 • Utrzymywać dostępność maszyny wirtualnej platformy Azure.
 • Migrować obciążenia systemu Windows Server przy użyciu Azure Migrate.
 • Opisać usługę migracji pamięci masowej i określać odpowiednie scenariusze jej użycia.
 • Wyjaśnić, w jaki sposób usługa Azure Site Recovery wspomaga ciągłość biznesową i odzyskiwanie po awarii.
 • Migrować serwery Windows na platformę Azure przy użyciu usługi Azure Site Recovery.
 • Opisać replikę pamięci masowej i odpowiednie scenariusze jej użycia.
 • Replikować magazyn na maszyny wirtualne platformy Azure przy użyciu repliki magazynu.
 • Tworzyć kopie zapasowe lokalnych obciążeń przy użyciu usługi Azure Backup.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do administratorów Windows Server i inżynierów systemu, przygotowując ich pod przejście ze środowiska on-premises do hybrydowego i chmurowego. Dodatkowo, szkolenie jest przydatne dla osób pełniących rolę administratorów, jak i osób zajmujących się zadaniami operacyjnymi w kierunku pracy w Microsoft Azure IaaS. 

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY

Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i Windows Server w środowisku on-premises, łącznie z AD DS, DNS, DFS, Hyper-V i usługami pamięciowymi i plikowymi. Doświadczenie z popularnymi narzędziami zarządzania. Podstawowa wiedza z głównych technologii obliczeniowych, pamięciowych, sieciowych i wirtualizacji Microsoft. Podstawowa wiedza z odporności on-premises technologii obliczeniowych i pamięciowych bazujących na Windows Server (klastry bezpieczeństwa, Storage Spaces). Podstawowe doświadczenie w stosowaniu i zarządzaniu usługami IaaS w Microsoft Azure. Podstawowa wiedza z Azure Active Directory. Podstawowa wiedza o pisaniu skryptów w PowerShell.

Program szkolenia

Wprowadzenie Azure Hybrid IaaS w systemie Windows Server 2019

 • Omówienie usługi Azure IaaS
 • Omówienie modelu hybrydowego platformy Azure
 • Korzystanie z hybrydowych narzędzi administracyjnych

Wdrażanie tożsamości w scenariuszach hybrydowych

 • Wdrażanie usług AD DS na platformie Azure IaaS
 • Integrowanie AD DS z usługą Azure AD
 • Wdrażanie zarządzanych środowisk AD DS
 • Laboratorium: Wdrażanie integracji między AD DS i Azure AD

Ułatwianie zarządzania hybrydowego i monitorowania operacyjnego w scenariuszach hybrydowych

 • Centrum administracyjne systemu Windows
 • Azure Arc
 • Azure Monitor
 • Azure Automation
 • Laboratorium: Korzystanie z Windows Admin Center w scenariuszach hybrydowych

Wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa w scenariuszach hybrydowych

 • Centrum zabezpieczeń Azure
 • Azure Sentinel
 • Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows
 • Laboratorium: Używanie Azure Security Center w scenariuszach hybrydowych

Wdrażanie usług plików w scenariuszach hybrydowych

 • Wdrażanie Azure Files
 • Wdrażanie Azure File Sync
 • Laboratorium: wdrażanie Azure File Sync

Wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Wdrażanie maszyn wirtualnych platformy Azure
 • Konfigurowanie sieci maszyn wirtualnych platformy Azure
 • Konfigurowanie magazynu maszyn wirtualnych platformy Azure
 • Konfigurowanie zabezpieczeń maszyny wirtualnej platformy Azure
 • Laboratorium: Wdrażanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2019 na maszynach wirtualnych platformy Azure

Zarządzanie i konserwacja maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi platformy Azure z systemem Windows Server 2019
 • Utrzymywanie maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows Server 2019
 • Laboratorium: Zarządzanie maszynami wirtualnymi platformy Azure z systemem Windows Server 2019

Planowanie i wdrażanie usług migracji i odtwarzania w scenariuszach hybrydowych

 • Azure Migrate
 • Serwer migracji pamięci masowej
 • Usługa Azure Site Recovery
 • Replika pamięci masowej
 • Kopia zapasowa Azure
 • Laboratorium: Wdrażanie usług odzyskiwania opartych na platformie Azure

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Trener Altkom Akademia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 100
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena promocyjna
szkolenia w styczniu i lutym
2 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Altkom Akademia S.A.
 • Ulica i nr: ul. Chłodna 51
 • Kod pocztowy: 00-867
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1880008391

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa, Polska
ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Altkom Akademia jest częścią Grupy Altkom, przedsiębiorstwa założonego w 1988 roku i z sukcesem działającego nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Od 1992 roku realizujemy szkolenia, kursy i rozmaite projekty edukacyjne skierowane zarówno do informatyków...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!