Własność intelektualna w branży turystycznej – legalne wykorzystywanie zdjęć, wizerunku klientów, programów wyjazdów i ofert, logotypów, know-how i wytworów sztucznej inteligencji (genAI)

O szkoleniu

Cel szkolenia: Prowadzenie biznesu w branży turystycznej, jego rozwijanie i promocja wiąże się z koniecznością korzystania z własności intelektualnej, w szczególności z utworów, w tym pracowniczych, zdjęć, logotypów czy wizerunku osób i rzeczy, a także coraz częściej z wytworów sztucznej inteligencji. Działania te, dla swej legalności, wymagają znajomości i przestrzegania wielu przepisów prawa. Niejednokrotnie również przedsiębiorcy z branży turystycznej borykają się z przypadkami nieuprawnionego wykorzystywania ich ofert i programów imprez turystycznych oraz nieuczciwego przejmowania klientów. Celem szkolenia będzie zatem – w oparciu o przykłady z praktyki - przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących legalnego korzystania z własności intelektualnej w działalności turystycznej, jak i wskazanie, w jaki sposób należy chronić tajemnicę przedsiębiorstwa (know-how) biura podróży i jego klientelę przed nieuprawnionymi działaniami konkurentów.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest podmiotom działającym w branży turystycznej, ich pracownikom i prawnikom.

Program szkolenia

 1. Legalne korzystanie z utworów w branży turystycznej:
  • warunki i zasady ochrony prawnoautorskiej programów imprez turystycznych, ofert oraz materiałów informacyjnych i reklamowych;
  • korzystanie z cudzych utworów (treści, fotografie, grafiki) w programach imprez turystycznych, ofertach, w katalogach, we wpisach w mediach społecznościowych i na blogach;
  • korzystanie z cudzych utworów na podstawie dozwolonego użytku (prawo cytatu i prawo panoramy);
  • nabywanie praw na podstawie umów licencyjnych i przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów o pracę (utwory pracownicze);
  • warunki korzystania z utworów zamieszczonych w bankach zdjęć lub muzyki – licencje Creative Commons i licencje stockowe - na co należy zwracać szczególną uwagę.
 2. Wytwory generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) w działalności turystycznej i ryzyka prawne. Omówienie przykładowych warunków korzystania z ChatGPT.
 3. Charakter prawny programów imprez turystycznych i składanych ofert. Jak zabezpieczyć się przed ich nieuprawnionym wykorzystywaniem i w jakim trybie dochodzić ewentualnych roszczeń?
 4. Prawo do wizerunku i zasady jego wykorzystywania:
  • pojęcie wizerunku i treść prawa do wizerunku;
  • wizerunek małoletnich;
  • zgoda na rozpowszechnianie wizerunku klientów;
  • wizerunek jako dana osobowa; przetwarzanie wizerunku zgodnie z RODO;
  • wizerunek rzeczy, prawo panoramy.
 5. Zasady korzystania z logotypów i znaków towarowych podmiotów trzecich w komunikacji biura podróży.
 6. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) i klienteli biura podróży. Najczęstsze delikty nieuczciwej konkurencji w działalności turystycznej, sposoby zabezpieczenia interesów biura podróży i dochodzenia roszczeń.

Czas trwania

od godz. 9:30 do ok. 14:30

Prelegenci

Joanna Karasińska

Radca prawny w Kancelarii Bukowski i Wspólnicy Sp.k.
W ramach praktyki zawodowej zajmuje się świadczeniem bieżącego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców z różnych branż, wspólników i organów spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, instytucji kultury, biur podróży.
Doradza w zakresie prawa autorskiego, a także w wąskiej dziedzinie prawa związanej z zagadnieniami podatkowymi praw własności intelektualnej, w tym ich preferencyjnego opodatkowania, oraz transferu tych praw, w tym wnoszenia ich do spółek w formie aportów. Specjalizuje się w kwestiach opodatkowania honorariów autorskich uzyskiwanych w kraju i za granicą, w tym stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz w zagadnieniach dotyczących konstruowania umów autorskoprawnych zawieranych z twórcami i artystami, w tym ich ozusowania.
Prowadzi bieżące doradztwo prawne dla biur podróży oraz branży MICE. Przygotowuje umowy o imprezy i usługi turystyczne z klientami indywidualnymi i biznesowymi.
Prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące podatkowych aspektów praw własności intelektualnej oraz konstruowania umów, w tym umów o dzieło a także warsztaty z zakresu umów w działalności biur podróży.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!