Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wycena-przedsiebiorstw-i-aktywow-intelektualnych-73213-id65196

Informacje o szkoleniu

 • Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych


  ID szkolenia: 73213
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Golden Floor

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
  al. Jerozolimskie 123A
  02-017 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu: Zmiennej wartości pieniądza w czasie Metod wyceny wartości materialnych i aktywów niematerialnych Wyceny aktywów niematerialnych Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu: Kalkulacji finansowych Szacowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie Metoda Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - Excela

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, dyrektorów, specjalistów oraz analityków i kontrolerów finansowych pracujących w instytucjach finansowych, w następujących departamentach i wydziałach: rachunkowość, finanse, bankowość, ubezpieczenia, badania i rozwój, planowania i prognozowania, projektowych i innowacyjnych.

Program szkolenia:

I Dzień

Podstawowe koncepcje wartości

 • Podstawowe pojęcia
 • Rodzaje wartości

Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 • Zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych w ocenie efektywności inwestycji

-Zaktualizowana wartość netto

-Wewnętrzna stopa zwrotu

-Wskaźnik efektywności

-Wartość przyszła netto

 • Metoda wyceny oparta na zdyskontowanym dochodzie
 • Przykłady praktyczne

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

 • Metoda wartości aktywów netto

-Wartość księgowa

-Wartość skorygowana aktywów netto

-Wycena grup kapitałowych

 • Metoda wartości likwidacyjnej
 • Metoda wartości odtworzeniowej
 • Przykłady praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ

Mieszane i porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw

 • Zastosowanie metod mieszanych w wycenie firm
 • Istota i rodzaje metod porównawczych
 • Przykłady praktyczne

Wycena wartości niematerialnych

 • Szacowanie znaku firmy (brand name)
 • Szacowanie marki firmy (goodwill)
 • Szacowanie relacji z klientem
 • Szacowanie aktywów technologicznych
 • Szacowanie kapitału intelektualnego
 • Przykłady praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 960 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych