Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w organizacjach - praktyczne zagadnienia prawne

O szkoleniu

Systemy z obszaru tzw. sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, szturmem wdarły się nie tylko do masowej wyobraźni, ale także do rzeczywistej, codziennej praktyki działalności organizacji. Ogromne możliwości technologii oraz niewątpliwe korzyści praktyczne czy przewagi konkurencyjne, które można uzyskać dzięki stosowaniu tych systemów, to tylko jedna strona medalu. Z drugiej strony sztuczna systemy tzw. sztucznej inteligencji i korzystanie z nich w ramach bieżącej działalności organizacji budzi wiele wątpliwości, w tym również wątpliwości prawnych. Czy stosowanie systemów i usług opartych na AI dopuszczalne jest w ramach działalności konkretnej organizacji? Jakie wiążą się z tym zagrożenia, a zwłaszcza ryzyka prawne? Czy można te ryzyka wyłączyć lub ograniczyć? Od rozstrzygnięcia tych kwestii zależy często zastosowanie danego narzędzia, a przez to również – możliwość skorzystania z korzyści zapewnianych przez tę nową, dynamicznie rozwijającą się technologię.

W ramach szkolenia zaproponowane zostaną propozycje odpowiedzi na powyższe pytania, a ponadto:

 • w konkretny sposób przedstawione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu tzw. sztucznej inteligencji;
 • omówione zostanie tło regulacyjne;
 • wskazane zostaną najważniejsze obszary ryzyka prawnego związanego ze stosowaniem narzędzi AI w praktyce;
 • przedstawione zostaną praktyczne rekomendacje w zakresie regulacji stosowania narzędzi AI w bieżącej działalności (w tym zawieranych umowach).
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy kadre zarządzającą, menadżerów oraz właścicieli biznesów.

Program szkolenia

 1. Systemy sztucznej inteligencji – podstawowe pojęcia:
  • omówienie najważniejszych pojęć z obszaru tzw. sztucznej inteligencji;
  • krótkie przedstawienie wiodących narzędzi i usług opartych na tzw. sztucznej inteligencji;
  • omówienie podstawowych zasad działania systemów AI (na przykładach najbardziej popularnych rozwiązań);
  • podstawowe zastosowania systemów AI w praktyce.
 2. Regulacje prawne AI:
  • omówienie podstawowych regulacji prawnych tzw. sztucznej inteligencji – obowiązujących i będących w toku procesu legislacyjnego (założenia, definicje, najważniejsze ramy prawne):
   • AI Act i pozostałe planowane ustawodawstwo Unii Europejskiej;
   • najważniejsze akty prawa międzynarodowego;
   • najważniejsze regulacje w jurysdykcjach krajowych na świecie;
   • polskie regulacje;
   • tzw. „soft law” (rekomendacje branżowe, wytyczne organizacji państwowych, „białe księgi”);
  • najważniejsze przepisy wpływające na stosowanie systemów AI w praktyce:
   • przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
   • kluczowe regulacje prawa autorskiego;
   • inne przepisy istotne dla korzystania z systemów AI w praktyce (regulacje sektorowe, ochrona informacji niejawnych);.
 3. Dopuszczalność stosowania narzędzi AI w praktyce obrotu, ograniczenia ich stosowania, zasady odpowiedzialności:
  • czy i w jakim zakresie dopuszczalne jest korzystanie z systemów AI w praktyce;
  • regulacja dopuszczalności i ograniczenia w stosowaniu systemów AI:
   • stan aktualny;
   • planowane regulacje;
  • zasady odpowiedzialności dot. stosowania systemów AI.
 4. Podstawowe problemy prawne związane z praktycznym stosowaniem systemów AI w organizacjach:
  • własność intelektualna:
   • problematyka „uczenia” i użytkowania systemów AI a naruszenia praw własności intelektualnej;
   • kwalifikacja prawna wyników generowanych przez systemy AI oraz problem podmiotu uprawnionego;
   • tzw. prompty – problem kwalifikacji prawnej i ewentualnej ochrony;
  • korzystanie z systemów AI w praktyce a naruszenia obowiązujących przepisów (w tym z zakresu danych osobowych);
  • korzystanie z narzędzi AI a umowy (w tym z dostawcami i odbiorcami, podwykonawcami i współpracownikami).
 5. Stosowanie systemów AI w praktyce działalności organizacji – praktyczne rekomendacje prawne:
  • możliwe podejścia do stosowania narzędzi AI w praktyce;
  • rekomendowane polityki i regulacje wewnętrzne stosowania systemów AI w organizacjach;
  • umowy – rekomendacje praktyczne (dostawcy, klienci, pracownicy, współpracownicy b2b).

Czas trwania

10.00-13.30

Prelegenci

Marcin Ręgorowicz

Radca prawny i Managing Associate w Kancelarii Traple Konarski Podrecki & Partners. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej w zakresie branży IT i nowych technologii. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej wiodących polskich i międzynarodowych podmiotów przy zawieraniu oraz realizacji umów związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem zaawansowanych rozwiązań technologicznych i programistycznych.
Obsługuje projekty w pełnym spektrum modeli biznesowych (w tym wdrożenia rozwiązań SaaS, PaaS i IaaS, systemów ERP czy systemów opartych na technologii blockchain oraz rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji). Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce specjalizuje się w obsłudze prawnej systemów programistycznych w modelu low-code / no-code. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa ochrony danych osobowych, postępowań sądowych oraz procesów due diligence związanych z przejęciami i przekształceniami spółek prawa handlowego.
Prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach branżowych. Regularnie publikuje artykuły o tematyce prawa nowych technologii i IT, w tym prawnych aspektów rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych pt. „Prawo własności intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.
Prawnik rekomendowany w międzynarodowym rankingu Legal500. Uzyskał certyfikat AgilePM Foundation w zakresie zarządzania projektami w metodykach zwinnych.

Agnieszka Wachowska

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT.
Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Brała udział w ponad stu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych, a także w rozwiązywaniu złożonych sporów IT.
Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Uznana prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach.
Rekomendowana i nominowana w polskich i zagranicznych rankingach prawników (m.in. Legal 500 – jako Next Generation Lawyers, nominowana do Rising Stars w konkursie Gazety Prawnej). Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!