Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

O szkoleniu

Dyrektywa maszynowa definiuje maszynę jako: „zespół wyposażony … w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni … składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch …”. W praktyce do napędzania owego mechanizmu lub sterowania nim najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną. Dlatego też układy i systemy elektryczne odgrywają w maszynach ważną rolę. Energia elektryczna musi być wprowadzona jak i wykorzystana w maszynie za pomocą odpowiednio dobranych urządzeń, z uwzględnieniem zasad gwarantujących przede wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność oraz optymalizację zużycia energii. W głównej mierze pomocne są w tym właśnie rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia.

W przypadku realizacji projektów budowy bądź przebudowy maszyn i ciągów technologicznych często występuje problem związany z wykonywaniem poszczególnych części urządzeń, w tym rozdzielnic i szaf sterowniczych, przez różne wyspecjalizowane podmioty. Dyrektywa maszynowa rozwiązuje ten problem za pomocą zdefiniowania maszyny nieukończonej.

Jak jednak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami? Szczególnie te, wykonywane przez oddzielne firmy i dostarczane do głównych wykonawców, jako komponenty większej całości. Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na to jakże ważne pytanie! Obejmuje ono zarówno:
• zagadnienia teoretyczne, umożliwiając dogłębne zrozumienie omawianych problemów, jak i
• konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma reprezentatywnymi przykładami.

Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe). Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:
• bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej), jak również
• kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy zdobędą następujące kompetencje / umiejętności:

 • wykorzystania norm zharmonizowanych celem spełnienia wymagań dyrektyw,
 • zarządzania procesem projektowania i realizacji rozdzielnic i sterownic celem uzyskania zgodności z wymaganiami oznaczenia CE,
 • dokumentowania procesu oceny zgodności w zakresie rozdzielnic i sterownic,
 • posługiwania się i wykorzystania norm z serii EN 60204 i EN 61439,
 • sporządzania dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywy MD, LVD i EMC w odniesieniu do układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych,
 • określania poprawności dokumentów poddostawców i przekazywanych klientom wraz z wyrobem,
 • wykorzystania metod optymalizacji kosztów produkcji wyrobów spełniających wymagania,
 • wykorzystania zasad sztuki i dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie niniejszego szkolenia,
 • usystematyzują wiedzę w zakresie badań wyrobów pod względem elektrycznym.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

OSOBY:

 • kierownictwo techniczne, kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
  projektanci elektrycy, elektronicy i automatycy, pracownicy inżynieryjni zajmujący się prefabrykacją rozdzielnic i sterownic,
 • handlowcy firm będących producentami sprzętu elektrycznego,
 • pracownicy działu zakupów i sprzedaży, służby utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn, technolodzy, inżynierowie produkcji, pracownicy kontroli jakości,
 • inspektorzy BHP i ochrony środowiska, inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

FIRMY:

 • zajmujące się prefabrykacją sterownic i rozdzielnic niskiego napięcia,
 • zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową), producenci i użytkownicy maszyn i urządzeń elektrycznych, importerzy inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń, jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia

Dzień 1, 9:00-17:00

1. CE – dla projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących RiS nn

 • Przypomnienie i usystematyzowanie wymagań bezpieczeństwa wyrobu
 • Dyrektywa maszynowa, a dyrektywa niskiego napięcia
 • Normy zharmonizowane – pojęcie i klasyfikacja
 • Zasada domniemania zgodności

2. Wymagania zasadnicze dla urządzeń powiązanych

 • Zależności pomiędzy dyrektywami bezpieczeństwa produktu i dyrektywą dot. minimalnych wymagań BHP (WED)
 • Jak podchodzić do kwestii spełnienia licznych wymagań w ramach jednego systemu?
 • Wytyczne i praktyka

3. Jakich dokumentów wymagać od dostawców

 • Dokumenty towarzyszące wyrobowi
 • Zawartość deklaracji zgodności
 • Zawartość instrukcji
 • Inne dokumenty i nośniki informacji
 • Praktyka stosowania

4. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 60204

 • Relacja pomiędzy normami „elektrycznymi” EN 60204, a EN 61439
 • Zawartość normy EN 60204-1
 • Inne części normy EN 60204 i relacje pomiędzy nimi

 

Dzień 2, 8:30-16:30

5. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 61439?

 • Relacja pomiędzy normami „elektrycznymi” EN 61439, a EN 60204
 • Zawartość normy EN 61439
 • Inne części normy EN 61439 i relacje pomiędzy nimi

5a. Sterownica wg EN 61439-1, EN 61439-2 i 60204-1

 • Przykład wykorzystania norm

6. Walidacja

 • Pojęcie i zasady
 • Norma EN ISO 13849-2 w części elektronicznej – teoria i praktyka

7. Jak osiągnąć zgodność z dyrektywą EMC bez angażowania się w kosztowne badania?

 • Dobór komponentów EMC
 • Wytyczne producenta pierwotnego
 • Dobra praktyka

8. Nawiązanie do krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego

 • Ustawy i rozporządzenia
 • Jakie uprawnienia są niezbędne?

9. Co wynika z wiedzy o cyklu życia wyrobu? 

 • Czas użytkowania urządzeń
 • Proaktywne utrzymanie ruchu
 • Niezbędne badania

10. Kompatybilność środowiskowa – jako skuteczny środek minimalizujący awarie

 • Stopień ochrony IP
 • Klimatyzacja szaf
 • Wibracja i przyspieszenia
 • Najczęściej spotykane błędy

11. Jak najlepiej zarządzać projektem realizując rozdzielnice i szafowe układy sterowania?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Mgr inż. Marek Trajdos

Członek Komitetu Technicznego 281 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek Rady Zarządzającej Ośrodka Certyfikacji Wyrobów PIAP. Członek Zarządu OŁ SEP (3 kadencje, srebrna i złota odznaka SEP). Pomysłodawca, członek założyciel, obecnie Prezes Zarządu „Klubu Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i naukowo technicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w prasie branżowej nt. bezpieczeństwa maszyn. Uczestnik, prelegent, prowadzący sesje i członek komitetów organizacyjnych w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach.

Doświadczenie trenera potwierdza także udział w ponad 100 projektach automatyki, napędu i sterowania bezpieczeństwem maszyn w przemyśle, realizacja wielu ocen zgodności maszyn i zespołów maszyn pod względem wymagań minimalnych i zasadniczych oraz tworzenie i współtworzenie materiałów szkoleniowych kilkunastu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Grudziądz

woj. kujawsko-pomorskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeśli strony nie ustalą inaczej opłata za szkolenie powinna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury proforma dostarczonej mailowo.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie późniejszym niż 7 dni robocze przed jego rozpoczęciem zobowiązuję się do uiszczenia 50% wartości szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska Katowicka 39

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole, Polska
Katowicka 39
woj. opolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!