Wywieranie wpływu w zarządzaniu

O szkoleniu

Tematem szkolenia będzie szeroko rozumiany obszar wywierania wpływu w pracy osób zarządzających. Poznamy techniki wywierania wpływu Caldiniego, podstawy psychologii tłumu Le Bonna, elementy komunikacji społecznej i techniki wspierające wywieranie wpływu w komunikacji z ludźmi. Zrozumiemy, jaki jest rzeczywisty związek spójności i autentyczności z możliwością wpływania na działania podwładnych. Poznamy sposoby tworzenia porywającej wizji i umiejętne wykorzystanie jej do inspirowania współpracowników.

Warsztat jest praktyczny, przećwiczymy umiejętności przekonywania, budowania argumentacji i prezentacji swojego zdania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie swoich mocnych stron, które wspierają wywieranie wpływu
 • Poznanie techniki wywierania wpływu poprzez aktywne słuchanie
 • Poznanie sposobów jasnego komunikowania swojego punktu widzenia, oczekiwań i potrzeb
 • Wzmocnienie umiejętności wpływania na ludzi w sposób etyczny i niezagrażający
 • Nabycie umiejętności, jak w świadomy sposób wpływać na działania swojego zespołu

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie skuteczności działania
 • Większy poziom zaangażowania w zespołach
 • Silniejsza motywacja osób zarządzających
 • Zwiększenie poczucia sensu wykonywanej pracy liderów
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zespołów, którzy chcą skuteczniej inspirować pracowników
 • Dla tych, którzy chcą nauczyć się jasno komunikować swoje potrzeby i oczekiwania
 • Dla osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności wpływania na ludzi w sposób etyczny i niezagrażający

Program szkolenia

Co to jest wpływ?

Omówimy rzeczywiste znaczenie wpływu i tego, co go odróżnia od perswazji. Sprawdzimy, jakie dylematy etyczne pojawiają się w obliczu stosowania technik wpływu i z czego wynika zła sława perswazji.

Praca z przekonaniami

Uczestnicy poznają własne przekonania na temat wywierania wpływu i przeformułują je na te wspierające zarządzanie ludźmi.

Techniki wywierania wpływu Caldiniego

Uczestnicy omówią i przećwiczą wybrane techniki wywierania wpływu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej. Poznamy działania komunikacyjne wspierające wpływ na poziomie konstruowania wypowiedzi oraz na poziomie słuchania (presupozycje, zbieranie informacji, odzwierciedlanie, brak oceny, poszanowanie wartości).

Mapa wartości zespołu

Uczestnicy sporządza mapę wartości swojego zespołu oraz sprawdzą, jak pracując z tymi wartościami mogą wpływać na efektywność pracy zespołu.

Wywieranie wpływu przez posiadanie porywającej wizji – metoda Mahatmy Ghandiego

Uczestnicy stworzą swoją wizję inspirująca podwładnych do działania. Poznają elementy niezbędne do stworzenia takiej wizji oraz sposoby na jej używanie w celu motywowania, podnoszenia poziomu zaangażowania współpracowników. Stworzą plan wykorzystania tej wizji w zarządzaniu (elementy zarządzania przez wizję) i we współpracy z zespołem.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!