Wyzwania i trudności nowoczesnego lidera - rozwiązywane sytuacji trudnych, problematycznych, a także do wsparcia zespołu w rozwiązywaniu konfliktów.

O szkoleniu

Kurs dla menadżerów „Wyzwania i trudności lidera” to wyspecjalizowane szkolenie skupiające się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych kierownikom zespołów i liderom do bezproblemowego zarządzania pracownikami i sprawnego radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami trudnymi. Szkolenie „Wyzwania i trudności lidera” przygotowuje menadżerów do liderowania w nieprzewidywalnym i naznaczonym kruchością świecie BANI i wyposaża ich w instrumenty konieczne do zachowania wysokiej efektywności w procesach zarządzania, organizacji pracy, komunikacji, motywowania itp. Otwarte szkolenia dla liderów z powyższego tematu to kursy wchodzące w skład szerszego cyklu szkoleń dedykowanych menadżerom, tj. Akademii Menadżera. Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl profesjonalnych szkoleń, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje liderów niezbędne do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Kurs „Wyzwania i trudności lidera” to praktyczne szkolenie – skupiamy się na wypracowywaniu dobrze działających metod działania i zarządzania w różnych sytuacjach określanych jako trudne – podczas prowadzenia rozmów o negatywnym wydźwięku, w kontakcie z agresją, biernością, podczas naznaczonej izolacją i licznymi barierami pracy zdalnej itp. Trenujemy na przykładach wywiedzionych z realnych doświadczeń i rozwiązujemy rzeczywiste problemy Kursantów. Ponieważ szkolenie „Wyzwania i trudności lidera” staramy się każdorazowo zoptymalizować i dostosować do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, podczas zajęć analizujemy przykłady związane z realiami pracy zgromadzonych na kursie liderów i rozwijamy te kompetencje i umiejętności, które mają dla nich najwyższą wartość praktyczną i mogą być wdrożone od ręki, by poprawić jakość i efektywność ich pracy. Szkolenia dla kierowników i liderów „Wyzwania i trudności lidera” to kursy, które gwarantują Uczestnikom wiele swobody i zapewniają komfortowe warunki do treningu – dostosowujemy formę i agendę kursu do preferencji danej grupy Kursantów, a samo szkolenie realizujemy nie tylko w formie klasycznego stacjonarnego warsztatu, ale również jako atrakcyjny i sprzyjający oszczędności czasu kurs online. „Wyzwania i trudności lidera” to szkolenie opracowane przez grono doświadczonych trenerów i ekspertów z dziedziny zarządzania, którzy gwarantują maksymalnie wysoki poziom merytoryczny oferowanego programu oraz skuteczność zastosowanych metod i technik nauczania.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich „Wyzwania i trudności lidera” możemy zaoferować Państwu w dwóch różnych formułach – jako odrębny kurs dla osób zainteresowanych tematem warsztatu lub element szerszego programu rozwojowego dla liderów, czyli wspomnianej Akademii Menadżera. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapisu na szkolenie menadżerskie „Wyzwania i trudności lidera”!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs „Wyzwania i trudności lidera” umożliwia Kursantom zdobycie rzetelnej wiedzy o:

 • świecie zmienności i nieprzewidywalności;
 • postawach: asertywności, manipulacji, agresji i uległości;
 • pracy z różnorodnym zespołem;
 • tym, jak przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami i jak prawidłowo reagować w nietypowych sytuacjach.

Otwarte szkolenie dla liderów „Wyzwania i trudności lidera” rozwija praktyczne umiejętności:

 • przygotowania się na różnorodne sytuacje trudne towarzyszące pracy lidera;
 • poznania postaw i strategii dążących do realizacji celu, uwzględniając współpracę zespołową;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem narzędzi komunikacji asertywnej;
 • współpracy w zespole różnorodnym;
 • prowadzenia efektywnych rozmów z oporującym/antagonistycznym pracownikiem i innymi typami trudnego rozmówcy.

Warsztat „Wyzwania i trudności lidera” pogłębia cenne dla lidera kompetencje związane z:

 • zarządzaniem zespołem różnorodnym;
 • wzmacnianiem postaw i zachowań asertywnych;
 • ochroną siebie przed manipulacją i atakiem;
 • sprawną komunikacją.

Otwarty kurs „Wyzwania i trudności lidera” daje możliwość pozyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu dla managerów w Human Skills. Prezentowany warsztat wchodzi w skład cyklu Akademia Menadżera i jako element tego nowatorskiego programu rozwoju kompetencji menadżerskich jest jednym z kluczowych elementów kształcenia elitarnych umiejętności i kompetencji charakteryzujących skutecznych liderów czasów BANI i VUCA. Nadrzędnym celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników kursu do rozwiązywania sytuacji trudnych, problematycznych, a także do wsparcia zespołu w rozwiązywaniu konfliktów z uwzględnieniem asertywnej postawy lidera.

Kto powinien wziąć udział?
 • Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej.
 • Jest niezbędne dla każdego pracownika pełniącego funkcje zarządcze.
 • Dla osób, które awansowały na stanowiska kierownicze.
 • Dla osób, która będą awansowały na stanowiska kierownicze.
 • Dla przedsiębiorców.
 • Uwaga – to szkolenie jest również dedykowanie dla kierowników, którzy już od jakiegoś czasu pełnią funkcje zarządcze i chcą zaktualizować wiedzę lub otrzymać praktyczne wskazówki związane z zarządzaniem zespołem.

Program szkolenia

Wprowadzenie do kursu: omówienie spraw organizacyjnych, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć w kontekście sytuacji trudnych, identyfikacja celów kursu, kontrakt.

Moduł I. Wyzwania liderskie

 • Nowy świat i jego nowe zasady – o świecie BANI (a także o tym, dlaczego VUCA już nie jest wystarczające).
 • Jak sobie poradzić? – odpowiedź na świat BANI.
 • Bez czego nie poradzisz sobie w sytuacjach trudnych? Czyli o … Autorytecie!
 • Czy można przygotować się na kryzys?

Moduł II. Postawa asertywna

 • Gra z dylematem – walka czy współpraca?
 • Czym jest asertywność? Fakty i mity.
 • Jak ochronić siebie? Jak nie poddać się manipulacji i agresji?
 • Strategie i postawy budujące współpracę i dążące do realizacji celu.
 • Instrumenty komunikacji asertywnej: komunikat Ja, konstruktywna IZ.
 • Kiedy mówić „tak”, kiedy „nie”? – zgoda i odmowa.
 • Warunkowość sytuacyjna i stawianie granic.

Moduł III. Wyzwanie: różnorodność

 • Zarządzanie zespołem hybrydowym/zdalnym (komunikacja, poczucie wspólnoty, autentyczność, zaufanie).
 • Kim ONI są? – obszary różnorodności.
 • Charakterystyka różnych generacji – wartości, przekonania, motywacje.
 • Dlaczego tak trudno się nam porozumieć? – różnorodność komunikacyjna – o potrzebach komunikacyjnych.

Moduł IV. Sytuacje trudne

 • Bank sytuacji trudnych – praca z realnymi przypadkami i case study.
 • Krótkie komunikaty vs. długie rozmowy – analiza potrzeb.
 • Trening rozmów – praca z oporem, rozmowa o zmianie pracy, rozmowa oceniająca, rozmowa o problemie.
 • Jak sobie radzić z nieprzewidywalnymi zachowaniami: atak, wycofanie, płacz, gniew itp.?
 • Co zrobić, gdy wszystkie narzędzia zawiodły? Cykl rozmów dyscyplinujących.

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie kluczowych treści i wnioski końcowe, sesja pytań do eksperta, panel rekomendacji trenera w zakresie wdrożenia zdobytej wiedzy (dla zainteresowanych: rekomendacje dotyczące optymalizacji ścieżki rozwoju zawodowego i doboru kolejnych szkoleń), ewaluacja szkolenia i feedback.

Czas trwania kursu: 1 dzień.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Marta Orzeł
Trenerka biznesu. Coach grupowy. Certyfikowana konsultantka Talentów wg. Instytutu Gallupa. Certyfikowana konsultantka Extended DISC.

PROFIL TRENERKI:

 • Wspiera liderów organizacji podczas tworzenia i wdrażania programów rozwojowych oraz w całym procesie komunikacji z pracownikami. Specjalizuje się w szkoleniach dla menedżerów, efektywności osobistej, typologii zachowań DISC® i pracy opartej na mocnych stronach wg Gallupa.
 • Od 2005 r prowadzi szkolenia. Doświadczenie w biznesie zdobyła pracując w firmie motoryzacyjnej, doradczej i szkoleniowej.
 • Projektując procesy rozwojowe spotyka się ze stwierdzeniami: „u nas jest inaczej”, „u mnie to nie zadziała”.  Dlatego najpierw analizuje branżę i konkretne sytuacje, a dopiero potem tworzy programy (także wielomodułowe np. 116 szkoleń dla branży budowlanej, trzyletni projekt Akademii Zarządzania).
 • Pracuje z ludźmi na potencjalne i mocnych stronach, bo tylko tak można zbudować mistrzostwo i realizować cele w zmieniającej się rzeczywistości.
 • Wspólna praca z klientem opiera się na szukaniu rozwiązań korzystając z najlepszych praktyk, narzędzi, wiedzy i doświadczeniu trenerki i uczestników.

JEJ KLIENCI DOCENIAJĄ JĄ ZA TO, ŻE MA DLA NICH CZAS, BO:

 • Słyszy ich oczekiwania,
 • Odradza działania zbędne i wskazuje te które przyniosą oczekiwany efekt,
 • Pokazuje inne perspektywy/możliwości,
 • Wspólnie z klientem projektuje proces rozwojowy
 • Pomaga wdrożyć zmiany
 • Działa na potencjalne i mocnych stronach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Angażowanie pracowników;
 • Budowanie autorytetu lidera;
 • Zarządzanie przez cele;
 • Zarządzanie sytuacyjne wg. Blancharda;
 • Współpraca w zespołach;
 • Zarządzanie w zmianie;
 • Motywowanie;

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 895 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
775
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 799 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!