Wyzwania i trudności w relacjach pracodawca - organizacje związkowe

O szkoleniu

Podczas szkolenia eksperci z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, m.in. Sławomir Paruch oraz Robert Stępień przedstawią Państwu, w praktycznym ujęciu, największe wyzwania oraz trudności, na które napotykają się pracodawcy w relacjach z organizacjami związkowymi. 

Prelegenci podzielą się z Państwem swoim wieloletnim doświadczeniem w kształtowaniu relacji związkowych u największych pracodawców w Polsce. Opowiedzą także o mechanizmach weryfikacji statusu i uprawnień organizacji związkowych oraz możliwości kwestionowania ochrony stosunku pracy działaczy związkowych dopuszczających się naruszeń. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dotyczące najważniejszych z perspektywy firmy obszarów kształtowania relacji związkowych. 

Podczas szkolenia Eksperci, praktycy z PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Czy czeka nas rewolucja w sporach zbiorowych? – projekt nowej ustawy o sporach zniorowych
 • Jak zachować reguły Compliance w relacjach ze związkami zawodowymi?
 • Jak egzekwować od organizacji związkowych działania zgodne z prawem?
 • Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie?
 • Jak organizacje związkowe nadużywają przepisów o sporach zbiorowych?
 • Jak radzić sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi organizowanymi pod pretekstem zgromadzenia publicznego?
 • Jak prowadzić dialog z pracownikami, aby przyniósł odpowiednie rezultaty?
 • Jakie są granice krytyki pracodawcy w sieci?
 • Jak wprowadzić politykę korzystania z mediów społecznościowych?
 • Jak skutecznie radzić sobie ze związkowcami dopuszczającymi się nadużyć w internecie?
 • Jaki jest zakres ochrony stosunku pracy przysługujący działaczom związkowym?
 • Jakie są najczęstsze nadużycia w zakresie ochrony stosunku pracy?
 • Jak wygląda procedura poprzedzająca decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem – przedstawicielem organizacji związkowej?
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:

 • członków rad nadzorczych
 • szefów firm
 • kadrę kierowniczą i menadżerów odpowiedzialnych za kontakty ze związkami zawodowymi
 • dyrektorów personalnych, kierowników i specjalistów działów kadr
 • prawników, radców prawnych
 • przedstawicieli organizacji związkowych

Program szkolenia

09:20

Czas na logowanie

09:30

Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:35

Czy czeka nas rewolucja w sporach zbiorowych - projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych.

Sławomir Paruch, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

10:05

Współpraca z organizacją związkową w granicach prawa i wewnętrznych zasad obowiązujących w firmie.

Robert Stępień, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:

 • statusie organizacji zakładowej lub międzyzakładowej 
 • zachowaniu reguł compliance w relacjach ze związkami zawodowymi granicach samorządności i niezależności organizacji związkowych;
 • egzekwowaniu od organizacji związkowych działania w zgodzie z prawem;
 • porozumieniach zawieranych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi; 
 • zakresie samorządności i niezależności związkowej,
 • bezpieczeństwie i ochronie informacji w relacjach ze związkami zawodowymi.

11:05

Przerwa

11:20

Weryfikacja liczebności organizacji związkowych.

Agnieszka Nicińska-Chudy, radca prawny, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Porozmawiamy między innymi o:

 • efektywnej kontroli liczebności organizacji związkowej przed sądem;
 • skutkach prawnych skorygowania liczby członków związku zawodowego przez sąd;
 • korzyściach biznesowych płynących z postępowania o ustalanie liczebności organizacji związkowej;
 • konsekwencjach możliwych do wyciągnięcia wobec związków zawodowych oraz pracowników zawyżających swoją liczebność lub dopuszczających się innych naruszeń w tym zakresie.

12:20

Spory zbiorowe, protesty, strajki – na co zwrócić uwagę?

Michał Bodziony, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

W ostatnim czasie wielu naszych Klientów mierzy się z próbami wszczęcia sporów zbiorowych przez organizacje związkowe. Związki zawodowe dążą do sporów, aby organizować protesty oraz strajki – również w formie online. Nie zawsze dzieje się to jednak w zgodzie z przepisami prawa. 
Podzielimy się naszym doświadczeniem, rozmawiając m.in. o:

 • żądaniach zgłaszanych przez organizacje związkowe oraz podstawowych  zasadach prowadzenia sporu zbiorowego 
 • nadużywaniu przez organizacje związkowe przepisów o sporach zbiorowych
 • efektywnym radzeniu sobie z nierealnymi żądaniami zgłaszanymi przez organizacje związkowe
 • sposobach radzenia sobie z nielegalnymi akcjami protestacyjnymi organizowanymi pod pretekstem zgromadzeń publicznych
 • weryfikacji sposobu przeprowadzania przez organizację związkową referendum strajkowego
 • akcjach protestacyjnych prowadzonych w Internecie
 • możliwości wprowadzania podwyżek bez udziału strony związkowej
 • reagowaniu na „zapowiedzi” dotyczące wszczęcia sporu zbiorowego
 • prowadzeniu komunikacji z pracownikami, która przynosi odpowiednie rezultaty

13:20

Przerwa

13:35

Aktywność związków zawodowych w sieci oraz nieodpłatne pomieszczenia związkowe, telefony, wewnętrzny Internet.

Kinga Ciosk, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Poruszymy m.in. następujące kwestie:

 • granice krytyki pracodawcy w sieci
 • monitorowanie aktywności organizacji związkowych w Internecie
 • zalety wprowadzenia polityki korzystania z mediów społecznościowych
 • sposoby skutecznego radzenia sobie ze związkowcami dopuszczającymi się nadużyć w Internecie 
 • korzystaniu przez organizacje związkowe z wewnętrznych kanałów komunikacyjnych pracoadwcy
 • zasadach udostępniania związkowcom określonych narzędzi i pomieszczeń związkowych
 • zakazie finansowania działalności związkowej przez pracodawcę

14:35

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem-przedstawicielem organizacji związkowej – kiedy jest dopuszczalne?

Robert Stępień, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Podzielimy się z Państwem naszym bogatym doświadczeniem w tym zakresie i porozmawiamy m.in. o:

 • zakresie ochrony stosunku pracy przysługującej działaczom związkowym oraz najczęstszych nadużyciach w tym zakresie
 • procedurze poprzedzającej decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem-przedstawicielem organizacji związkowej
 • okolicznościach, które mogą uzasadniać odmowę przywrócenia zwolnionego pracownika do pracy
   

15:35

Zakończenie.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Sławomir Paruch

radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w sprawach HR. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów prawa pracy w Polsce, w tym specjalistą w zakresie sporów sądowych, sporów zbiorowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz zwolnień grupowych i indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach dot. związków zawodowych oraz dot. mobbingu, dyskryminacji, godzin nadliczbowych oraz umów o zakazie konkurencji. Jest ekspertem w zakresie zasad wynagradzania oraz premiowania pracowników.

 

Robert Stępień

radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Zarządzający biurem w Krakowie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w praktyce prawa HR, w szczególności w zakresie zatrudniania i zwolnień pracowników (indywidualnych i grupowych), zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania układów zbiorowych pracy i innych wewnętrznych źródeł prawa pracy. Ceniony za responsywność, biznesowe podejście i skuteczność. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa HR.

 

Agnieszka Nicińska-Chudy

radca prawny, prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Doradza pracodawcom w bieżących sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa HR, w szczególności dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników, kształtowania relacji ze związkami zawodowymi, czasu pracy, niezdolności do pracy i zwolnień lekarskich, a także tworzenia umów i regulacji dotyczących zakazu konkurencji, nieuczciwej konkurencji i konfliktu interesów. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

 

Michał Bodziony

prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Uczestniczy w bieżącej obsłudze Klientów w sprawach z zakresu prawa HR. Wspiera przedsiębiorców w szczególności w kształtowaniu relacji ze związkami zawodowymi oraz w kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych pracodawców, restrukturyzacjami, wdrażaniem pracy zdalnej oraz wprowadzaniem rozwiązań antykryzysowych. Autor publikacji i praktycznych komentarzy z zakresu prawa HR.

 

Kinga Ciosk

prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawa HR. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zastosowaniem nowych technologii w prawie pracy. W PCS | Littler wspiera prawników w codziennej obsłudze klientów, realizując projekty z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także szeroko rozumianego prawa HR.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 8 lutego
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa, Polska
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!