Wzorcowa dokumentacja - procedura kontroli i trzeźwości przez pracodawcę od 21 lutego 2023 roku oraz dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej w związku z nowelizacją kodeksu pracy. ZFSS a

O szkoleniu

Pracodawca decydujący się na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników jest zobowiązany uwzględnić treść przepisów do przepisów wewnątrzzakładowych, które muszą min. określać grupę pracowników, jaka będzie / jakie będą objęte kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwość jej przeprowadzania. W związku z powyższym na szkoleniu zostanie omówione zapisy wprowadzające kontrolę trzeźwości ( regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości). Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie wzorcowa dokumentacja dotyczącą procesu wdrożenia pracy zdalnej.

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej.
 2. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy.
 3. Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną.
 4. Tryb ustalania zasad pracy zdalnej.
 5. Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej.
 6. Procedura Ochrony Danych Osobowych na potrzebę pracy zdalnej.
 7. Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej:
  • Propozycje zapisów do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę.
  • Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia.
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt regulaminu – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia.
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt ustaleń z przedstawicielem załogi.
  • Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.
  • Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę.
  • Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
  • Wzór odmowy pracodawcy co do wniosku pracownika o prace zdalną w szczególnych okolicznościach.
  • Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
  • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
  • Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
  • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych okolicznościach.
  • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
  • Wzór protokołu kontrolnego
  • Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
  • Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.
 8. Praca zdalna a bezpieczeństwo danych.
 9. Niedozwolone działania przy pracy zdalnej.
 10. Wynoszenie danych poza obszar przetwarzania danych- wzory dokumentów.
 11. Przetwarzanie danych w związku z kontrolą trzeźwości.
 12. Obowiązek informacyjny pracodawcy.
 13. Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę.
 14. Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości-wzory zapisów wprowadzających kontrolę do przepisów wewnętrznych.
 15. RCP –kontrola stanu trzeźwości pracowników.
 16. Obowiązek informacyjny dla pracowników podlegających kontroli trzeźwości.
 17. Kiedy kontrola trzeźwości może zostać wprowadzona.
 18. Obowiązek ochrony godności i dóbr osobistych w trakcie kontroli.
 19. Jakie przepisy dodatkowe trzeba uwzględnić prowadząc kontrolę trzeźwości.
 20. Na czym polega badanie wykonywane przez pracodawcę.
 21. Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przez pracodawcę.
 22. W jakich przypadkach okres przechowywania informacji z kontroli jest przedłużony.
 23. Na czym polega obowiązek usunięcia informacji z kontroli.
 24. Jaki jest tryb wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości / układ zbiorowy / regulamin pracy / obwieszczenie.
 25. Kiedy i o czym należy informować pracowników zatrudnionych.
 26. Kiedy i o czym należy informować zatrudniane osoby objęte kontrolą trzeźwości.
 27. Jakie są podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy.
 28. Informacja o przyczynach niedopuszczenia do pracy.
 29. Kto może wystąpić z żądaniem przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
 30. Kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego zleca wykonanie badania krwi.
 31. Jak kwalifikować czas niedopuszczenia pracownika do pracy, jeśli wynik badania nie potwierdził przypuszczenia.
 32. Jakie informacje pracodawca otrzyma od organu, który przeprowadził badanie trzeźwości.
 33. RODO a ZFSS:
  • PIT-y wyłącznie do wglądu-stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
  • Brak zgody na przetwarzanie danych w związku z przyznawaniem świadczeń.
  • Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych.
  • Obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.
  • Usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne.
  • Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji z zakresu ZFŚŚ-coroczny audyt.
  • Obowiązki informacyjne ZFŚS.

Czas trwania

09:30-13:30

Prelegenci

Rafał Andrzejewski

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych i prawa oświatowego, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!