XVII Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

Podczas Letniej Szkoły Asystentów Zarządu:

 • udoskonalisz swoje standardy w zakresie budowanie skutecznych komunikatów oraz wzmocnienia asertywnego przekazu,
 • poznasz zagrożenia związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa informacji,
 • dowiesz się jak obsługiwać korespondencję i jakie terminy Cię obowiązują,
 • dowiesz się jakie mogą Cię czekać konsekwencje za naruszenie zasad dotyczących sygnalistów,
 • otrzymasz praktyczne wskazówki postepowania w przypadku kontroli organów nadzoru i organów ścigania,
 • dowiesz się czym różni się opinia, polecenie i zgoda,
 • dostaniesz instrukcje jak zarejestrować się do e-Doręczeń,
 • dowiesz się kto podpisuje sprawozdania po nowelizacji ustawy o rachunkowości,
 • poznasz rozwiązania najczęstszych problemów w składaniu wniosków do KRS.
Dlaczego warto wziąć udział?

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Asystent Zarządu jest wsparciem dla efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organów spółki. W tym celu musi znać aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie przedsiębiorstwa, a także praktyczne zasady organizacji pracy biura i organów korporacyjnych.

W związku z tym wyzwaniem zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej. Jest to szkolenie, które buduje profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym.

Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą Ci wiedzę oraz efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy organom spółek.

Kto powinien wziąć udział?
 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Program szkolenia

DZIEŃ 1 / 29 SIERPNIA 2024

9.30      Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00    Rozpoczęcie zajęć

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • Komunikacja wewnętrzna a komunikacja zewnętrzna
 • Komunikacja mailowa a komunikacja werbalna
 • Budowanie skutecznych komunikatów
 • Asertywność jako narzędzie pracy Asystenta
 • Aktywne słuchanie jako klucz do skuteczności

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I ZACHOWANIE ZASAD POUFNOŚCI

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Podstawy prawne tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Podstawy prawne poufności
 • Zagrożenia związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa informacji
 • Czasem mniej znaczy więcej
 • Budowanie zaufania do siebie i do organizacji

 OBSŁUGA KORESPONDENCJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

 • Korespondencja i obieg dokumentów
 • Korespondencja od organów i urzędów
 • Podstawowe zasady odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej
 • Terminy i ich znaczenie

ZGŁOSZENIA O NARUSZENIACH (WHISTLEBLOWING) SKIEROWANE BEZPOŚREDNIO DO ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ 

 • Czym jest whistleblowing?
 • Zasady postępowania ze zgłoszeniami
 • Anonimowość zgłoszeń a możliwość identyfikacji osoby zgłaszającej
 • Szczególne zasady poufności w zgłoszeniach sygnalistów
 • Odpowiedzialność za naruszenia zasad dotyczących sygnalistów
 • Komunikacja w sprawie zgłoszeń

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK KONTROLI ORGANÓW NADZORU I ORGANÓW ŚCIGANIA

 • Podstawy prawne i regulacyjne
 • Ustalenie tożsamości osoby uprawnionej do kontroli
 • Zasady postępowania na wypadek kontroli
 • Uchybienie terminom
 • Dokumentacja – oryginał a uwierzytelniona kopia
 • Korespondencja w toku kontroli

16.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 30 SIERPNIA 2024

9.00     Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.30     Rozpoczęcie zajęć

PODSUMOWANIE FUNKCJONOWANIA NOWELIZACJI KSH Z 13 PAŹDZIERNIKA 2022 – ASPEKTY PRAKTYCZNE I PROBLEMY

 • Grupa spółek – udany eksperyment ustawodawczy czy martwe przepisy?
 • Obowiązek protokołowania uchwał po nowelizacji
 • Zmiana sposobu liczenia kadencji i mandatów w praktyce
 • Obowiązki zarządu wobec rady nadzorczej
 • Nowe uprawnienia rady nadzorczej
 • Zamiany w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej
 • Posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • Głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?

 ZARZĄD I RADA NADZORCZA W PRAKTYCE

 • Powołanie, odwołanie i rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej
 • Podział kompetencji pomiędzy zarządem i radą nadzorczą
 • Czym różni się opinia, polecenie i zgoda?
 • Zwoływanie i przebieg posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Rola regulaminu zarządu i rady nadzorczej w funkcjonowaniu spółek kapitałowych
 • Formy podejmowania uchwał przez zarząd i radę nadzorczą

 DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

 • Czy spółki mają obowiązek korzystać z e-Doręczeń?
 • Czy e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego?
 • Jak zarejestrować się do e-Doręczeń?
 • Czy można złożyć reklamację w zakresie przesyłki przez
  e-Doręczenia?
 • e-Doręczenia a ePuap – funkcje i doręczenia

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PO NOWELIZACJI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

 • Termin sporządzenia sprawozdań
 • Nowe sprawozdanie o powiązaniach
 • Rola biegłego rewidenta po nowelizacji KSH w procesie sprawozdawczości
 • Kto podpisuje sprawozdania po nowelizacji ustawy o rachunkowości?
 • Możliwość odmowy podpisania sprawozdania
 • Złożenie sprawozdania do KRS
 • Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za sprawozdawczość spółek kapitałowych

 SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KRS – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

 • Wpis deklaratoryjny oraz konstytutywny
 • Terminy składania wniosków do KRS
 • Opłaty sądowe w postępowaniu przed KRS
 • Zaskarżanie decyzji KRS
 • Forma uchwały/dokumentów a wniosek do KRS
 • Akta rejestrowe a zbiory dokumentów KRS
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy

15.30  Zakończenie szkolenia

Metody

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.​

Czas trwania

Dzień pierwszy:

9:30 - 16:00

Dzień drugi:

9:00 - 15:30

Prelegenci

0
mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia od ponad 17 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

1
Justyna Walas - Ryba

Z wykształcenia jest prawnikiem z doświadczeniem na sali sadowej, ukończyła aplikację sądową i wykonywała zawód adwokata. Od wielu lat jest związana z obszarem compliance, zarówno jako aktywny compliance oficer, jak też konsultant zewnętrzny wdrażający systemy compliance w instytucjach finansowych i w dużych podmiotach rynku pozafinansowego oraz w spółkach giełdowych.

Jej doświadczenie zawodowe zostało poparte dedykowanymi certyfikatami: CCO1 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 1), CCO2 (Certyfikowany Compliance Officer poziom 2), Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.

Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym, konsumenckim, spółek, a także szeroko pojętej kontroli zgodności oraz identyfikacji i ocenie ryzyka. Posiada bardzo praktyczne doświadczenie w implementacji dyrektywy unijnej dla rynku kapitałowego. Zajmuje się pragmatycznym dostosowywaniem systemów compliance dla przedsiębiorstw oraz opracowywaniem ich matryc compliance, w tym testów.

Działa zgodnie z zasadą proporcjonalności, budowania systemu w ramach istniejących procesów, dostosowania do realiów, branży, ludzi, spojrzenia na wymogi i przepisy. Łączy doświadczenie zawodowe z pasją przekazywania wiedzy.

Jest też Certyfikowanym Trenerem Biznesu. Dzięki odpowiednio zaplanowanym metodom szkolenia stwarza okazje aby uczestnicy uzmysłowili sobie, że warto się zmieniać oraz jak duże to może przynieść efekty.

 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Chmielna 10-25

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
2 821
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 970 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

BUR

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!