XVIII Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

 • Dowiesz się jakie dane i w jakich terminach składamy do KRS.
 • Poznasz zasady zwoływania i odbywania posiedzeń zarządu po nowelizacji.
 • Dowiesz się kto może zostać członkiem rady nadzorczej.
 • Poznasz zasady prowadzenia księgi udziałów
 • Nauczysz się prawidłowo zwoływać posiedzenia, ustalać porządek obrad oraz miejsce zgromadzeń.
 • Dowiesz się co zmieniło uregulowanie Business Judgment Rule w odniesieniu do odpowiedzialności członków zarządu.
 • Poznasz zasady działania grupy spółek.
 • Przeanalizujesz kwestie bezpieczeństwa danych w kontekście wykonywania obowiązków organów w zdigitalizowanym świecie.
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki w zakresie wynagradzania członków organów.
Dlaczego warto wziąć udział?

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej Szkoły Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.  Jak w poprzednich latach,
także w tym roku warsztaty poprowadzą wybitni eksperci zajmujący się kwestiami efektywnej obsługi organów korporacyjnych.

Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to wiedza, wymiana praktycznych doświadczeń oraz efektywne rozwiązania sprawdzone w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych oraz zweryfikowane przed sądami.

Kto powinien wziąć udział?
 • Kierownicy i menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Kierownicy działów organizacyjno-prawnych,
 • Szefowie komórek nadzoru właścicielskiego,
 • Managerowie w biurach obsługi organów spółki,
 • Dyrektorzy departamentów prawnych

Program szkolenia

DZIEŃ 1 / 8 LIPCA 2024

9.30      Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00    Rozpoczęcie zajęć

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z REJESTRAMI I NOWELIZACJA DORĘCZEŃ

 • Krajowy Rejestr Sądowy – zasady składania wniosków
 • Jakie dane i w jakich terminach składamy do KRS?
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zasady składania wniosków
 • Kim jest beneficjent rzeczywisty?
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • Krajowy Rejestr Karny
 • Elektroniczne doręczenia

ZARZĄD – POZYCJA USTROJOWA, PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja
 • Zwoływanie i odbywanie posiedzeń zarządu po nowelizacji
 • Protokoły i uchwały
 • Głosowanie, bezwzględna większość głosów
 • Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
 • Regulamin zarządu

RADA NADZORCZA – POZYCJA USTROJOWA, PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Kto może zostać członkiem rady nadzorczej?
 • Opinia, zgoda i zalecenia rady nadzorczej
 • Uprawniania rady nadzorczej
 • Zwoływanie posiedzeń i podejmowanie uchwał, protokołowanie
 • Regulamin rady nadzorczej
 • Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej

AKCJONARIUSZE I WSPÓLNICY W RELACJACH ZE SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ ORAZ ORGANAMI

 • Sprzedaż udziałów i sprzedaż akcji
 • Prawo do kontroli i prawo do informacji
 • Księga udziałów – zasady prowadzenia
 • Księga akcyjna – obowiązek przechowywania
 • Dematerializacja akcji
 • Rejestr akcjonariuszy i świadectwo rejestrowe

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW / WALNE ZGROMADZENIE – POZYCJA USTROJOWA, PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Kompetencje zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
 • Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
 • Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie
 • Zwoływanie posiedzeń, ustalanie porządku obrad, miejsce zgromadzenia
 • Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Przebieg posiedzenia i protokołowanie

16.00 – Zakończenie 1. dnia zajęć

DZIEŃ 2 / 9 LIPCA 2024

09.00   Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30    Rozpoczęcie zajęć

RZECZYWISTOŚĆ PO NOWELIZACJI KSH Z 2022 R.

 • Nowe uprawnienia i obowiązki RN – czy rzeczywiście wpłynęły na umocnienie jej pozycji w spółce?
 • Doradca rady nadzorczej
 • Obowiązek protokołowania posiedzeń zarządu – problemy praktyczne
 • Co zmieniło uregulowanie Business Judgment Rule w odniesieniu do odpowiedzialności członków zarządu?
 • Nowe obowiązki raportowe zarządu wobec RN
 • Obecność byłych członków zarządu podczas zamykania roku obrotowego

GRUPY SPÓŁEK W PRAKTYCE

 • Zasady działania grupy spółek
 • Nowelizacja KSH i jej cele
 • Teoria a praktyka – ile grup spółek zarejestrowano w ciągu 2 lat?
 • Największe zalety i zagrożenia grup spółek
 • Grupa spółek a odpowiedzialność członków zarządu
 • Komu opłaca się wdrożenie grupy spółek?

DIGITALIZACJA SPÓŁEK A OBOWIĄZKI ORGANÓW

 • Era videokonferencji – nowe regulacje dla organów spółek
 • Zdalne WZA / ZW oraz posiedzenia Zarządów i RN w praktyce
 • Zdalne posiedzenia a bezpieczeństwo danych
 • e-Podpisy
 • e-Doręczenia
 • e-Sprawozdania finansowe

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RN

 • Podstawy wynagradzania członków organów – powołanie, umowa o pracę, zlecenie, kontrakt menedżerski, świadczenie usług w ramach B2B, brak wynagrodzenia a posiadanie udziałów /akcji w spółce
 • split wynagrodzeń i ryzyka z nim związane
 • Czy członkowie RN mogą otrzymywać premie?
 • Benefity dla członków organów
 • Programy motywacyjne dla managementu (MSOP, ESOP)
 • Polityka wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach w spółkach publicznych

15.30 – Zakończenie szkolenia

Metody:

 • Letnia Szkoła Biura Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.

Czas trwania

Dzień pierwszy:

9:30 - 16:00

Dzień drugi:

9:00 -15:30

Prelegenci

0
mec. Maja Kapiczowska

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych w obszarze prawa handlowego / prawa spółek, a także prawa rynków kapitałowych. Brała udział w licznych projektach obejmujących wprowadzanie inwestorów zagranicznych na rynek polski.

Posiada bogate doświadczenie w szczególności w doradztwie z zakresu prawa handlowego, obejmujące m.in. kompleksowe projekty restrukturyzacyjne spółek (przekształcenie, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa), a także projekty związane ze zmianą struktury właścicielskiej spółek (np. wymiana udziałów czy procedura przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych), również w środowisku giełdowym.

Zajmuje się także doradztwem bieżącym w obszarze prawa rynków kapitałowych, związanym m.in. z organizacją i przebiegiem Walnych Zgromadzeń, kompleksowym opracowywaniem i dostosowywaniem dokumentów korporacyjnych, w tym polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz sprawozdania o wynagrodzeniach, czy oceną zdarzeń i czynności pod kątem obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

Ponadto, specjalizuje się w projektach obejmujących wdrożenie oraz realizację programów motywacyjnych dla pracowników i menedżerów w oparciu m.in. o instrumenty finansowe, ściśle dostosowanych do potrzeb Klienta, z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz z zakresu relacji inwestorskich.

Członkini zespołu Spanish Desk, świadczącego specjalistyczne i dedykowane wsparcie przedsiębiorcom hiszpańskojęzycznym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała także na Université de Nice-Sophia Antipolis w Nicei oraz odbyła praktyki w międzynarodowej kancelarii prawnej w Madrycie.

1
mec. Magdalena Tyrakowska-Szymczak

Doradza polskim i zagranicznym grupom kapitałowym. Z sukcesem łączy prace projektowe z dedykowaną obsługą Klienta. Spaja wiedzę prawną z silnymi kompetencjami podatkowymi oraz w zakresie pomocy publicznej, co umożliwia  wszechstronną obsługę skomplikowanych i wieloaspektowych projektów, dbając jednocześnie o najwyższy standard compliance.

Specjalizuje się w pomocy publicznej. Obsługiwała strategiczne z punktu widzenia Polski, jak i Komisji Europejskiej inwestycje w Polsce, biorąc czynny udział w uzyskaniu pakietów pomocy publicznej (cash grant, SSE, decyzje o wsparciu, zwolnienie w podatku od nieruchomości, umowy o dofinansowanie) dla kilkudziesięciu przedsiębiorców.

W obszarze IR kreuje politykę standardów raportowania na gruncie MAR. Partycypowała w wielopoziomowych projektach akwizycji podmiotów giełdowych, subskrypcji prywatnych, emisji obligacji, opcji delistingu czy squeeze out. Odpowiada za kreowanie polityki wynagrodzeń u wielu emitentów, posiada doświadczenie tak w doradztwie koncepcyjnym, jak i prawno-podatkowym wdrożeniu zróżnicowanych form programów motywacyjnych (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, opcje oparte o kapitał docelowy czy użytkowanie praw majątkowych).

Z sukcesem prowadzi litigation podatkowe, reprezentując Klientów (zarówno osoby prywatne jak i korporacje) w toku postępowań celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz administracyjnych.

Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym organizowanych przy współudziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).

Autor specjalistycznych publikacji, w tym naukowych.

Zarządza pracą kilkunastoosobowego Zespołu specjalistów. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

2
mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia od ponad 17 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Chmielna 10-25

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
3 011
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 3 170 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez Langas Group

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

BUR

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!