Zaawansowane techniki programowania w języku Python

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 5-dniowe szkolenie online.

Szkolenie utrwala oraz znacząco poszerza wiedzę z zakresu języka Python o zaawansowane techniki, które będą omawiane w trakcie części warsztatowej. Po ukończeniu szkolenia słuchacze będą potrafili poradzić sobie z większością problemów, które mogą napotkać w trakcie pracy z językiem. Poruszone zostaną ważne aspekty takie jak nowoczesne praktyki oraz omówione zostaną popularne dziś moduły, asynchroniczność czy optymalizacja procesów dzięki wykorzystaniu dostępnych funkcjonalności języka.

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE SŁUCHACZY
Udział w szkoleniu PYTH01 – Podstawy programowania w języku Python lub równoważna wiedza.

Podstawowa znajomość środowiska Linux/Unix/Windows.

Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień bazodanowych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podnieść oraz utrwalić, a także wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o nowe funkcjonalności, oraz bardziej zaawansowane mechanizmy z zakresu programowania w języku Python.

 

Program szkolenia

PROGRAMOWANIE FUNKCYJNE

 • *args & **kwargs
 • Rozpakowywanie Argumentów oraz Rozpakowywanie Kolekcji
 • Funkcja jako parametr (First Class Citizen)
 • Funkcje lambda (Anonimowe)
 • Wyrażenia Listowe, Słownikowe, etc… – zaawansowane
 • Zagnieżdżone Wyrażenia Listowe, Słownikowe, etc…
 • Moduł ITERTOOLS – omówienie
 • Moduł FUNCTOOLS – omówienie
 • Generatory i Iteratory (różne sposoby definiowania)
 • Wzorzec Dekoratora – Tworzenie własnych Dekoratorów (dekorator prosty)

PROGRAMOWANIE OOP – POZIOM ZAAWANSOWANY

 • Dokumentowanie Kodu
 • Atrybuty Klas
 • Wielodziedziczenie oraz Method Resolution Order
 • Metoda Super
 • Dostęp do Atrybutów, Atrybuty Prywatne
 • Deskryptory i definiowanie właściwości
  (__get__, __set__, __delete__, __set_name__)
 • __getitem__, __setitem__, __delitem__
 • Implementacja Iterowalności dla Klas
 • Przeciążanie operatorów
 • Klasy Abstrakcyjne – podstawowe zagadnienia
 • Dekoratory Klasowe z Argumentami
 • MetaClasses – podstawowe zagadnienia

POMOCNE NARZĘDZIA

 • Adnotacje Typów (Hints) – informacje i przykład zastosowania
 • Moduł TIMEIT – na przykładach (porównanie czasu wykonywania się algorytmów)
 • Moduł LOGGING – logowanie zdarzeń (konfiguracja i sposoby zastosowania)
 • Moduł OS – powtórzenie oraz dodatkowe informacje
 • Moduł SYS – powtórzenie oraz dodatkowe informacje
 • Interakcja z systemem operacyjnym i systemem plików - moduły SYS i OS

KOLEKCJE – rozszerzenie wbudowanych typów złożonych

Moduł COLLECTIONS:

 • NamedTuple
 • DataClass
 • DefaultDict
 • Deque
 • Counter

WYRAŻENIA REGULARNE

Moduł RE:

 • Składnia – symbole, budowa wyrażeń regularnych
 • funkcje match & search
 • funkcje findall & finditer
 • obiekt Pattern
 • obiekt Match
 • funkcje sub & split
 • flagi DOTALL & MULTILINE
 • Narzędzia online do tworzenia WR (np. regex101 i pythex)

PRZETWARZANIE DANYCH

 • Moduł REQUESTS – HTTP Protocol (podstawowe informacje oraz żądania z poziomu Pythona)
 • Moduł BEAUTIFUL SOUP – WebScrapping (XML & HTML) (przykład zastosowania w przeszukiwaniu dokumentów hipertekstowych)
 • Moduł PARAMIKO – połączenia SSH (przykład zastosowania)
 • JSON, YAML, PICKLE – praktyczne użycie
 • Wstęp do Pandas (odczyt i zapis XLS, CSV, etc...)
 • Przegląd innych bibliotek

BAZY DANYCH

 • Przegląd popularnych „Connectorów” dla relacyjnych baz danych – na podstawie połączeń z MYSQL / PostgreSQL / ORACLE lub innego wybranego silnika
 • Obsługa zapytań z poziomu Pythona – podstawowe zapytania
 • Połączenie z bazami nierelacyjnymi – na przykładzie PYMONGO (MongoDB)
 • ORM na przykładzie SQLAlchemy

WĄTKI I PROCESY

Moduł THREADING – podstawowe koncepcje:

 • Uruchamianie Wątków
 • Synchronizacja Wątków
 • Rlocks
 • Semaphores
 • GIL (Global Interpreter Lock)

Moduł MULTIPROCESSING – podstawowe koncepcje:

 • Processes, Queues, Locks
 • Pools
 • Daemons
 • Wymiana Danych pomiędzy Procesami

ASYNCHRONICZNY PYTHON – Wstęp i Podstawy

Moduł ASYNCIO – omówienie podstawowych zagadnień:

 • Coroutines, Tasks
 • Streams
 • Subprocesses
 • Queues
 • Exceptions
 • Event Loop
 • Futures
 • Asynchronous (Non-Blocking) HTTP Calls

WSTĘP DO TESTÓW

 • Testy jednostkowe
 • Wstęp do TDD
 • Biblioteka Unittest
 • Przegląd innych bibliotek

DODATKOWO:

 • Inne biblioteki wybrane wspólnie z uczestnikami kursu

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Trener Altkom Akademia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
za osobę
3 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Altkom Akademia jest częścią Grupy Altkom, przedsiębiorstwa założonego w 1988 roku i z sukcesem działającego nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Od 1992 roku realizujemy szkolenia, kursy i rozmaite projekty edukacyjne skierowane zarówno do informatyków...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa ul. Chłodna 51
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!