Szkolenie

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Psychologia transportu oraz kultura bezpieczeństwa w sektorze transportu drogowego.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu BHP
Kto powinien wziąć udział?

pracodawcy, pracownicy

Program szkolenia

1.    Ogólna charakterystyka zagrożeń, ocena i zasady ograniczania ryzyka zawodowego.

1.1.    Zagrożenia:
1.1.1.    Mechaniczne.
1.1.2.    Elektryczne z uwzględnieniem elektryczności statycznej – zagrożenie wybuchem (rozpuszczalniki, pyły drewna),
1.1.3.    Potknięcie i poślizgnięcie.
1.1.4.    Upadek przenoszonych (przewożonych) przedmiotów.
1.1.5.    Upadkiem z wysokości – podczas pracy na drabinach na wysokości do 2m.
1.1.6.    Hałas nieustalony.
1.1.7.    Substancjami chemicznymi, (klejenie, lakierowanie ręczne i mechaniczne, używanie szpachli samoutwardzalnych oraz żywic epoksydowych)
1.1.8.    Pyły w procesie obróbki drewna.
1.2.    Zasady ochrony przed zagrożeniami w procesie pracy.
1.3.    Szczególna ochrona kobiet.

2.    Obciążenie pracą

2.1.    Sposoby reagowania organizmu, zmęczenie, znużenie,
2.2.    Analiza wysiłku (wydatku energetycznego) w czasie pracy.
2.3.    Zasady ograniczania negatywnego wpływu transportu ręcznego na zdrowie pracownika,

3.    Czynniki rakotwórcze.

3.1.    Obowiązki stron stosunku pracy w ograniczaniu wpływu czynników rakotwórczych na zdrowie pracowników.
3.2.    Ryzyka dla zdrowia, jakie wynikają z oceny narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników
        lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu,
        oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia tego narażenia,
3.3.    Wymagania higieniczne, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia na działanie substancji chemicznych,
        ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
3.4.    Zasady doboru środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej,
3.5.    Działania zapobiegające wypadkom oraz działania konieczne do podjęcia przez pracowników, w tym pracowników
        pełniących obowiązki ratownicze, podczas działań ratowniczych oraz wypadków.

Czas trwania

09:00 - 13:00

Prelegenci

Cytat

Trener SEKA S.A.

Gdzie i kiedy

Online 25 stycznia 2021

Zapisz się

Cena
brutto za osobę
150 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

SEKA S.A.
04-386 Warszawa
Paca 37
woj. mazowieckie
Od 1988 roku prowadzimy nadzór, szkolenia i doradztwo z prawa pracy współpracując z polskimi i zagranicznymi firmami z różnych sektorów gospodarki oraz instytucjami rządowymi i publicznymi. Nasi klienci to ponad 450 firm zatrudniających. Od początku ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Platforma LIVEWEBINAR

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SEKA S.A.
04-386 Warszawa Paca 37
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!