Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

O szkoleniu

Korzyści:

  • zdobycie lub poszerzenie wiedzy, która pozwoli bezpiecznie poruszać się w pracy związanej ze wydatkwowaniem środków publicznych poniżej 30.000 euro
  • poznanie najczęściej popełnianych błędów, ich skutów oraz możliwości obrony przed konsekwencjami
  • poznanie ostatnich zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Kto powinien wziąć udział?
  • właściciele firm
  • kadra kierownicza
  • pracownicy kadrowi

Program szkolenia

1. Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
1.1. Podział zamówienia na częśći - jak uniknąć zarzutów kontrolującego
1.2. Szacowanie wartości zamówienia (roboty, usługi, dostawy)
1.3. Zasady udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro
1.4. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające poniżej 30.000 euro
1.5. Zastosowanie ustawy mimo braku obowiązku

2. Zasady wydatkowania środków publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
2.1. Tryby udzielania zamówień poniżej 30.000 euro
2.2. Tryby określone w kodeksie cywilnym (oferta handlowa, aukcja, przetarg)
2.3. Możliwość stosowania trybów ustawowych pzp

3. Dofinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej - normy szczególne (Dyrektywy, wytyczne, umowa o dofinansowanie)

4. Regulamin udzielania zamówień - praktyczne przykłady
4.1. Organizacja udzielania zamówień w jednostce publicznej
4.2. Progi podziału zamówień poniżej 30.000 euro
4.3. Skuteczne metody dokumentowania postępowań poniżej 30.000 euro
4.4. System zaznajamiania pracowników jednostki publicznej z regulaminem udzielania zamówień poniżej 30.000 euro
4.5. System wewnętrznej kontroli stosowania procedur udzielania zamówień w jednostce publicznej
4.6. Przykładowy wzór Regulaminu

5. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro i sposób dokumentowania spełnienia tych warunków
5.1. Wiedza i doświadczenie
5.2. Wiarygodność ekonomiczna i finansowa
5.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
5.4. Podstawy wykluczenia podmotów z udziału w postępowaniu

6. Umowa o wykonanie zamówienia poniżej 30.000 euro
6.1. Forma zawarcia umowy (pisemna, ustna)
6.2. Treść umowy (swoboda kształtowania treści stosunków umownych w kodeksie cywilnym)
6.3. Wykonanie umowy
6.4. Możliwości zmiany umowy (przedmiot, wynagrodzenie, termin realizacji)
6.5. Zabezpieczenie interesów zamawiającego przy realizacji zamówienia - katalog niezbędnych czynności

7. Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach poniżej 30.000 euro
7.1. Pojęcie naruszenia dyscypliny - przykłady
7.2. Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny (pracownicy jednostek, kierownicy, osoby trzecie)
7.3. Sankcje za naruszenia dyscypliny
7.4. Ograniczenia odpowiedzialności

8. Sprawozdanie z udzielonych zamówień poniżej 30.000 euro – warsztaty

9. Najczęściej popełniane błędy w udzielaniu zamówień poniżej 30.000 Euro - dyskusja

10. Pytania uczestników i podsumowanie szkolenia

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Krzysztof Bień - radca prawny i ekonomista, przedsiębiorca, wieloletni autor i trener szkoleń z zamówień publicznych, niezależny doradca i audytor zewnętrzny podmiotów prawa publicznego pod kątem wydatkowania środków publicznych, członek komisji przetargowych, autor wielu dokumentacji przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych, na co dzień Parnter Zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki Spółka Partnerska.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

HERMAN EDUCATION

87-100 Toruń

Szosa Chełmińska 80/4

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

HERMAN EDUCATION
87-100 Toruń
Młodzieżowa 31a
woj. kujawsko-pomorskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HERMAN EDUCATION
87-100 Toruń Młodzieżowa 31a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!