Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie warsztatowe z analizą najważniejszych zmian wprowadzonych Nową Ustawą PZP.

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Zapraszamy na warsztaty, których celem jest przedstawienie najbardziej problematycznych tematów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie to będzie świetną okazją do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi Nową Ustawą PZP.


Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie  nowego prawa zamówień publicznych.

Korzyści dla uczestników

Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie zamówień publicznych.
Ciekawe materiały szkoleniowe.
Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie nowelizacji Prawa zamówień publicznych.
Nauka praktycznych umiejętności stosowania przepisów.
Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.

Kto powinien wziąć udział?

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Zamawiających i Wykonawców chcących skutecznie i rzetelnie uczestniczyć w rynku zamówień publicznych.

Grupa docelowa:
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-przedstawiciele administracji rządowej;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Program szkolenia

OMÓWIENIE I INTERPRETACJA REGULACJI DOTYCZĄCYCH:
przesłanek odstąpienia od stosowania przepisów Pzp.
definicji ustawowych.
przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
warunków udziału w postępowaniu.
odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu trzeciego za realizację zamówienia publicznego.
zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia pracowników wykonawcy, podwykonawcy na podstawie umowy o pracę.


kryteriów oceny ofert odnoszących się do aspektów społecznych, środowiskowych, oraz innowacyjnych.
zasad stosowania ceny lub kosztu jako jedynego kryterium oceny ofert.
roli Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień.
partnerstwa innowacyjnego.
zamówień na usługi społeczne.


WERYFIKACJA RAŻĄCO NISKIEJ CENY:
Pojęcie rażąco niskiej ceny.
Błędy Zamawiającego sprzyjające składaniu ofert z rażąco niską ceną.
Etapy procedury.
Szczegółowa analiza weryfikacji rażąco niskiej ceny.
Procedura odwoławcza.
Analiza zmian w postępowaniu odwoławczym i skargowych w zakresie ciężaru dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.


NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW:
W tej części szkolenia doświadczony trener pokaże jak wygląda redukcja, likwidacja, tolerancja, bądź unikanie ryzyka przy realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej związane z:
opisem przedmiotu zamówienia.
zacowaniem wartości zamówienia.
opisem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacją dokumentów podmiotowych i przedmiotowych.
oceną ofert.
odrzuceniem oferty.
wyborem oferty najkorzystniejszej.
unieważnieniem postępowania.


Podsumowanie istotnych informacji dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie nowego prawa zamówień publicznych.
pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.
podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.

 

 

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ekspert zamówień publicznych  w specjalności wykładowca i doradca – Krajowa Izba Gospodarcza KIGNET. Od 1995 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej. Posiada kompleksową znajomość przepisów prawnych stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zasad prowadzenia postępowań. Pracując  na stanowiskach bezpośrednio związanych z udzielaniem zamówień publicznych uzyskał bogate doświadczenie, które wykorzystuje w toku prowadzonych szkoleń. Wykładowca licznych szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych. Szkoleniowiec warsztatów dedykowanych zamawiającym i wykonawcom.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!