Zarządzanie i Przywództwo

O szkoleniu

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne
aktywne metody warsztatowe:
warsztat grupowy
prezentacja multimedialna
dyskusje grupowe
ćwiczenia, testy
Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz
pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. Zasadą pracy będzie wspólne
wypracowywanie rozwiązań.
Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści

umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu bycia liderem zespołu, którym
zarządzają, w kontekście motywacji zespołu i pracownika oraz zadań zespołowych,
nauczenie się sposobów doboru strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji,
nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do modelu
osobowościowego pracownika,
poznanie najważniejszych polskich osiągnięć w zakresie motywacji
poznanie metod rozwijania umiejętności i określania indywidualnych cech członków zespołu,
niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
nabycie umiejętności współpracy z pracownikiem w budowaniu jego efektywności zadaniowej
oraz zaangażowania w realizację celów zespołowych i indywidualnych,
wzmocnienie swojej skuteczność w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej
pracownikom – informacja zwrotna i jej funkcja motywacyjna,
poznanie sposobów egzekwowania wykonania zadań,
nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań,
nabycie umiejętności wyrażania pochwały i konstruktywnej krytyki,

Kto powinien wziąć udział?

Dyrektorzy, managerowie, kierownicy, właściciele przedsiębiorstw.

Każdy go chce wzmocnić kompetencje zarządzania

Program szkolenia

Rola i zadania lidera - kluczowe pytania lidera zespołu czyli od czego każdy szef powinien zacząć


Cele firm, cele mojego działu a cele mojego podwładnego.
Czym w praktyce się zajmuję, a czym powinienem zajmować się jako przełożony.
Czego oczekuję od mojego zespołu?
Dokąd zmierzam jako szef zespołu?
Jak zamierzam dotrzeć do celu?
Jakie zasoby będą mi potrzebne?
Jakie są słabości i atuty zespołu?
Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy?

Kompetencje osobowościowe menedżera / lidera
Co powinno wyróżniać menedżera / lidera spośród innych osób?
Umiejętność kierowania sobą
Decyzja: menedżer czy lider – czyli kogo potrzebuje mój zespół?
Rola lidera jako członka zespołu

Autorytet lidera
Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy
Budowanie zaufania lidera w zespole – jakie dokładnie zachowania budują zaufanie pracowników a jakie je niszczą?

Kim są moi pracownicy?
Czego potrzeba żeby skutecznie motywować pracownika?
Różnice: komunikacja, współpraca w zespole, podejmowanie decyzji
Inspiracje do lepszego motywowania i zarządzania
Zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji, Współczesne wyzwania motywacyjne

Zadanie, jako cel działania zespołu
Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?
Jak komunikować cele
Cele strategiczne i operacyjne
Zadania jako motywator dla pracownika – jak określić zadanie

Różnice między tym, co psychologia wie a tym, co robi biznes
Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?
Dwa miasta –czyli o podejściu ludzi do zadań

Podstawowe zasady motywowania zespołu i pracownika
Nowoczesne techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację
Dopasowanie do modelu motywacji pracownika
Delegowanie zadań
Odpowiedzialność za wynik
Motywujący feedaback
Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu. Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.
Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

 

Umiejętność delegowania zadań
Pierwszy grzech menedżerów
Delegowanie jako narzędzie motywowania
Warunki skutecznego delegowania zadań
Przeszkody w skutecznym delegowaniu
Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień
Praktyczne wskazówki delegowania zadań pracownikom

Jak zarządzać efektywnością pracownika?
Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?
Ustalanie celów pracy
Jak docenić (pochwalić) pracownika?
Jak udzielić konstruktywnej krytyki?
Rozliczanie z realizacji zadań
Badanie przyczyn niepowodzeń

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji:
Szkolenie w rozwiązywaniu problemów na różnych poziomach.
Podejmowanie decyzji w oparciu o logiczne i strategiczne myślenie.
Umiejętność skutecznego zarządzania zmianą w zespole.
Budowanie efektywnej komunikacji w zespole w kontekście rozwiązywania problemów.

Jak efektywnie pracować z zespołem?
Przekazywanie celów i efektywna organizacja pracy zespołu
Różnica między grupą a zespołem
Cechy efektywnego zespołu
Role zespołowe a motywacja
Odpowiedzialność w zespole

Czas trwania

9.00-17.00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Arche Geologiczna

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1 794
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 850 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 3.24% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.65% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 14.05% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 19.46% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia.
 2. Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji.
 3. W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji uzasadnionej. Informacje o zmianach w terminie podana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Grupy Szkoleniowej SOLBERG Sp.z o.o. zwraca wpłatę w wysokości: pełna kwota.
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia Uczestnik zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. Istnieje możliwoćc zmiany uczestnika szkolenia. 6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Grupy Szkoleniowej SOLBERG Sp.z o.o., wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
 6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Grupy Szkoleniowej SOLBERG Sp.z o.o. dostępnego na stronie internetowej www.solberg-szkolenia.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem Grupy Szkoleniowej SOLBERG Sp.z o.o. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
 8. Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Szkoleniową SOLBERG Sp.z o.o. w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Jeśli masz dofinansowanie na swoje szkolenie możesz wykorzystać je u nas.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Powiśle 2
 • Kod pocztowy: 43-430
 • Miejscowość: Skoczów
 • Numer NIP: 5482753596

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, Polska Powiśle 2

Organizator

Grupa Szkoleniowa SOLBERG Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, Polska
Powiśle 2
woj. śląskie
5 najważniejszych powodów, dla których Klienci wybierają Grupę Szkoleniową SOLBERG: 1. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i wzajemnym szacunku Chcemy stać się dla Ciebie idealnym partnerem biznesowym, dzięki któremu osiągn...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!