Zarządzanie jakością badań naukowych: co można zrobić, by kolejna ewaluacja nie budziła tyle stresu?

O szkoleniu

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tak zwana Konstytucja dla nauki, nie tylko w znacznym stopni zmieniła sposób ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Pozytywne efekty ewaluacji oznaczają nie tylko prestiż, ale pociągają za sobą bardzo ważne konsekwencje: wpływają na podział subwencji, warunkują prawo do nadawania stopni naukowych czy do prowadzenia studiów na określonym profilu i poziomie. To wszystko sprawia, że powodu dobra znajomość rozwiązań dotyczących ewaluacji jakości badań naukowych jest absolutnie kluczowa. A dodatkowo – poznanie rozwiązań pozwalających na podniesienie skuteczności w zdobywaniu wysokopunktowanych publikacji pozwoli na dobrze przygotowanie się do kolejnej ewaluacji.

By nabrać rzeczywistej biegłości w nowych zasadach ewaluacji – w trakcie szkolenia będziemy sprawdzać, jak należy rozumieć i zastosować te zasady w praktyce, zwłaszcza w odniesieniu do publikacji wieloautorskich.

Kto powinien wziąć udział?

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Badacze chcący przygotować się do roli kierownika projektu.
 • Osoby realizujące badania jako kierownicy bądź członkowie zespołów (poszerzenie swojego warsztatu).
 • Badacze aplikujący o granty.
 • Pracownicy naukowi.

Program szkolenia

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Ewaluacja jakości działalności naukowej:
  • Ustawowe podstawy ewaluacji.
  • Rola Komisji Ewaluacji Nauki.

Dalsza część szkolenia będzie prowadzona przede wszystkim w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019, poz. 392, z późn. zm.) i będzie pokazywać jego praktyczne konsekwencje:

 1. Dyscypliny naukowe a ewaluacja działalności naukowej w uczelni akademickiej:
  • Znaczenie przypisania do dyscyplin naukowych.
 2. Osoby prowadzące działalność naukową:
  • Wpływ osób niepublikujących na wynik ewaluacji.
  • Raportowanie osób prowadzących działalność naukową.
 3. Rola doktorantów/szkół doktorskich w ewaluacji naukowej.
 4. Rezultaty działalności naukowej.
  • Monografie naukowe:
   • Definicja,
   • znaczenie miejsca opublikowania,
   • wykaz wydawnictw naukowych.
  • Artykuły naukowe:
   • wykaz czasopism i konsekwencje przypisania czasopism do dyscyplin naukowych,
   • punktowanie publikacji wieloautorskich,
   • znaczenie własnych wydawnictw ciągłych.
 5. Recenzowane materiały konferencyjne:
  • podstawy oceny typu peer review wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
  • strategia wyboru kluczowych osiągnięć.
 6. Tworzenie systemu wsparcia dla podnoszenia jakości publikacji naukowych:
  • przygotowanie językowe artykułów do publikacji (rola proof readingu, dostępne opcje obsługi redakcyjnej),
  • przygotowanie aktrakcyjnego monograph proposal (dotyczy przede wszystkim nauk społecznych i humanistycznych),
  • zamawiane numery czasopism (special editions),
  • publikacje dla „zerówkowiczów” (co zrobić z osobami mało aktywnymi).

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!