Zarządzanie konfliktem i interwencje w sytuacjach trudnych w zespole

O szkoleniu

Zarządzanie zespołem staje się coraz większym wyzwaniem. Globalne statystyki zaangażowania nie napawają optymizmem. Co więcej, wysoce dynamiczne i stresogenne otoczenie oraz zmienne środowisko pracy mogą negatywnie wpływać na pracowników i pracę zespołową.

Konflikt czy sytuacje trudne w pracy są nieuniknione. Jeśli jednak osoby zarządzające będą gotowe na takie sytuacje, konflikt zespołowy może stać się wartością. Liderzy powinni w tym celu wiedzieć, jak nim „zarządzić” i wyciągnąć z niego konstruktywne wnioski. Na szczęście istnieją gotowe narzędzia i modele interwencji, które każdemu świadomemu managerowi pozwolą stać się ekspertem ds. zarządzania konfliktem. Wszystko w rękach liderów (formalnych i nieformalnych!).

Na szkoleniu omówimy zagadnienia: zarządzanie zespołem, neurobiologiczne podstawy komunikowania i zarządzania zespołem, praca zespołowa i jej dysfunkcje, efektywność zespołu, jak radzić sobie ze stresem, trudne sytuacje w zespole, konflikt w zespole.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

 • budowanie świadomości uczestników w zakresie: skutecznego komunikowania i jego uwarunkowań, możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresogennych i konfliktowych,
 • stymulacja autorefleksji oraz planowanie indywidualnych kroków rozwojowych w obszarach objętych tematyką szkolenia – z zastosowaniem technik pracy z obrazem oraz narzędzi ewaluacyjnych,
 • kształtowanie świadomości uczestników w zakresie sposobu funkcjonowania naszego mózgu w pracy,
 • przygotowanie uczestników do interwencji w sytuacjach trudnych i konfliktowych w zespole,
 • inspirowanie i zachęcanie uczestników do trwałej zmiany postaw i podejmowania działań mających na celu zastosowanie wiedzy i kompetencji w praktyce.

Korzyści ze szkolenia:

 • konkretne rozwiązania i umiejętność ich wykorzystania w sytuacjach trudnych i konfliktowych (modele interwencji menedżerskich wraz z praktycznymi przykładami),
 • zwiększanie efektywności pracy zespołu poprzez wiedzę o dysfunkcjach oraz umiejętność ich eliminowania,
 • narzędzie ewaluacyjne: kwestionariusz analizy zespołu, do praktycznego wykorzystania w pracy z zespołem,
 • pomysły na indywidualne działania rozwojowe do wdrożenia po szkoleniu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • neurobiologicznych podstawach komunikowania i zarządzania zespołem,
 • 5 dysfunkcjach pracy zespołowej (P. Leoncioniego),
 • typach reakcji na stres oraz sposobach radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • budowania zaufania w zespole i wpływania na jego efektywność,
 • zarządzania konfliktem w grupie z wykorzystaniem modeli interwencji menedżerskiej,
 • wykorzystania analizy 5 dysfunkcji do pracy z zespołem.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołów i superwizorzy,
 • pracownicy planujący działania rozwoje w organizacjach.

Program szkolenia

Część 1: Neurobiologiczne podstawy komunikowania i zarządzania

 • Wprowadzenie: określenie oczekiwań, ustalenie kontraktu w procesie grupowym oraz część zapoznawcza z wykorzystaniem kart coachingowych Points of You™
 • Neurobiologiczne podstawy komunikowania i zarządzania zespołem: mózg w działaniu, model SCARF
 • Rola kontraktu w budowaniu zaufania w zespole oraz zapobieganiu sytuacjom trudnym i konfliktowym

Część 2: 5 dysfunkcji pracy zespołowej – wprowadzenie do modelu i narzędzia analizy

 • Autorefleksja indywidualna z użyciem AHA Fotografie, które inspirują: moje mocne strony i ograniczenia w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych w zespole
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej (według P. Lencioniego)
 • Formularz oceny efektywności zespołu (5 dysfunkcji) – omówienie i możliwości zastosowania

Część 3: Stres i sytuacje trudne w pracy – jak sobie z nimi radzić?

 • Klasyczna teoria stresu a najnowsze badania. Modele reakcji na stres i typy reakcji stresowych
 • Moje podejście do sytuacji stresogennych – samoocena i  refleksja indywidualna
 • Definiowanie dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy

Część 4: Zarządzanie konfliktem w zespole – modele interwencji menedżerskich

 • Jakie są znamiona konfliktu w zespole? I dlaczego nie taki konflikt straszny, jak go malują?
 • Modele interwencji menedżerskiej w sytuacjach trudnych i konfliktowych w zespole
 • Autorefleksja „na wyjściu” i planowanie indywidualnych kroków rozwojowych

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Konsultant, certyfikowany trener, audytor. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ludźmi. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Zajmuje się rozwojem indywidualnym i grupowym oraz badaniem opinii pracowników i doradztwem w zakresie doskonalenia organizacji. Pracuje z najwyższą kadrą zarządzającą oraz menedżerami różnych szczebli i zespołami eksperckimi - zarówno w wymiarze grupowym, jak i indywidualnym.

Koncentruje się na kluczowych wyzwaniach i buduje na pozytywach. Rozwija miękkie kompetencje, a w szczególności umiejętności komunikacyjne. Jest inspiratorką autorefleksji i orędowniczką dialogu. Uczy menedżerów, jak skutecznie budować zaangażowanie i przełamywać opory pracowników wobec zmian.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Copenhagen Business School (studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i konsultacji). Ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Certyfikowany Action Learning coach. Posiada także certyfikację w zakresie pracy metodą Points of You™.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!