Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-kosztami-w-przedsiebiorstwie-75353-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

- podstaw zarządzania kosztami

- analizy i oceny rachunku kosztów

- -grupowania i rozliczania kosztów

- metod i technik kalkulacji kosztów

-Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

- wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

- podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i akceptowalności ryzyka

- planowania i budżetowania oraz kontroli kosztów

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Szkolenie skierowane jest do:

całej kadry finansowej, osób zajmujących się finansami przedsiębiorstwa

Program szkolenia:

I DZIEŃ

 1. Wprowadzenie
  • Podstawowe definicje
  • Rachunkowość finansowa vs rachunkowość zarządcza (menedżerska)
  • Controlling finansowy
  • Istota i zakres kosztów
 2. Grupowanie i rozliczanie kosztów
  • Systematyka kosztów
  • Grupowanie kosztów
  • Ustalanie kosztów materiałowych
  • Warsztaty praktyczne
 3. Rachunki kosztów
  • Zakres i funkcje rachunku kosztów
  • Rachunek kosztów pośrednich
  • Rachunek kosztów standardowych i normalnych
  • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
  • Rachunek kosztów czynników produkcji
  • Rachunek kosztów cyklu życia produktu
  • Rachunek kosztów działań (procesów)
  • Rachunek kosztów docelowych
  • Warsztaty praktyczne
 4. Kalkulacja kosztów
  • Kalkulacja podziałowa
  • Kalkulacja doliczeniowa
  • Kalkulacja fazowa (procesowa).
  • Warsztaty praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ

 1. Analiza kosztów w procedurach ustalania wyniku finansowego
  • Analiza kosztów – znacznie, zadania, rodzaje i metody
  • Zasady ustalania wyniku finansowego
  • Koszty w porównawczym rachunku wyników
  • Koszty w kalkulacyjnym rachunku wyników
  • Warsztaty praktyczne
 2. Rachunki decyzyjne i inwestycyjne
  • Operacyjne rachunki decyzyjne
  • Strategiczne rachunki inwestycyjne
  • Warsztaty praktyczne
 3. Planowanie i budżetowanie kosztów
  • Istota i cele budżetowania
  • Metody i zasady bud żetowania
  • Ośrodki odpowiedzialności
  • Budżet główny i budżety cząstkowe
  • Kontrola budżetowa
  • Warsztaty praktyczne
 4. Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Benedykt Bryłka

 

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 960 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie