Zarządzanie kryzysem i techniki rozwiązywania konfliktów

O szkoleniu

Konflikt to naturalny, a także konieczny element życia zawodowego. Trzeba tylko odpowiednio zadbać o sposób i formę ujawniania, a także wyrażania konfliktów. W ramach tego szczególnie istotna jest umiejętność używania konstruktywnego języka zamiast języka nacechowanego agresją. Każda firma, która chce odnieść sukces, potrzebuje pracowników, którzy potrafią konstruktywnie się spierać.
Konflikt angażuje energię i emocje nie tylko uczestników sporu, lecz także ich otoczenia. W związku z tym obawiamy się konfliktów i ich unikamy, a gdy się już pojawiają, stosujemy strategię siły lub unikania. Żadne z tych podejść nie prowadzi do zrozumienia, a także konstruktywnego rozwiązania.
Kluczowe znaczenie dla konstruktywnego podejścia do konfliktu i trudnych sytuacji ma język, jakiego w rezultacie używamy w codziennej komunikacji. Język pozwala budować atmosferę współpracy, zaufania, a także zrozumienia, co zapobiega sytuacjom stresowym i konfliktom. Równie ważna rzeczą jest zweryfikowanie swoich przekonań dotyczących konfliktu i docenianie konstruktywnego, twórczego konfliktu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • Zrozumienie, czym jest kryzys i kiedy występuje
 • Poznanie ról i zadań lidera w sytuacji kryzysowej
 • Zbudowanie poczucia odpowiedzialności za działanie zespołu
 • Nauczenie się podejmowania trudnych decyzji
 • Wypracowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w zespole
 • Wypracowanie asertywnej postawy
 • Poznanie skutecznych technik rozwiązywania konfliktów
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązań do występujących w zespole sytuacji konfliktowych
 • Nabycie świadomości własnego wpływu na sprawne działanie zespołu
 • Nabycie umiejętności budowania relacji z zespołem

Korzyści dla organizacji

 • Wzmocnienie efektywności pracy liderów i ich zespołów
 • Uprawdopodobnienie osiągania zakładanych celów i zadań
 • Stworzenie warunków do zapobiegania występowaniu sytuacji trudnych w organizacji
 • Wzmocnienie postawy samodzielności liderów i odpowiedzialności za sprawne działanie zespołów
 • Wypracowanie większej otwartości na zmiany w zespołach
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zarządzających zespołami
 • Dla każdego, kto chce zwiększyć swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Dla osób, które chcą zmniejszyć koszty konfliktowych sytuacji

Program szkolenia

Wszystko zaczyna się od zmiany

 • Czym jest zmiana i jakie korzyści z niej wynikają
 • Kiedy zmiana bywa zagrożeniem dla zespołu
 • Jak wprowadzać zmiany w organizacji krok po kroku
 • Jak mierzyć sukces wprowadzania zmiany

Czym jest kryzys i kiedy występuje w zespole

 • Rodzaje konfliktów (krąg konfliktu Moore’a)
 • Potencjalne płaszczyzny konfliktu w organizacji
 • Konflikt jako reakcja na zmiany
  • Jakie reakcje na zmiany wyróżniamy
  • Jakie są konkretne fazy przechodzenia ludzi przez zmianę
 • Konflikt konstruktywny i destruktywny
 • Zwiastuny sytuacji konfliktowych w organizacji/zespole
 • Konsekwencje konfliktów

Analiza istotnych elementów sytuacji konfliktowych

 • Symptomy i fazy kryzysu
 • Dynamika kryzysu

Ja w konflikcie

 • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych
 • Kierowanie sobą w sytuacji konfliktu – kontrola wypowiedzi, destrukcyjnych emocji i zachowań
 • Asertywny stosunek do samego siebie w konflikcie – trudna sztuka odmawiania
 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i stresem
 • Rozładowanie negatywnych emocji rozmówców
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji
 • Elastyczność i przewidywanie nieprzewidywalnego

Ja jako lider w konflikcie

 • Adekwatne do konfliktu działania menedżerskie
 • Diagnoza stylu zarządzania konfliktami
 • Przyjmowanie odpowiedzialności i komunikowanie trudnych decyzji
 • Style rozwiązywania konfliktów, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Przekształcania „walki” pomiędzy osobami we wspólną pracę nad rozwiązywaniem problemu
 • Negocjacje i mediacje jako sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w zespole, lider jako negocjator i mediator
 • Konstruktywna konfrontacja, kompromis, osiąganie konsensusu, uleganie i unikanie: mocne i słabe strony każdego ze stylów
 • Mediacje: rola mediatora, metody i procedura mediacji, zjawiska psychologiczne i emocje w mediacjach
 • Stanowczość i konsekwencja menedżera
 • Umiejętność budowania rozwiązań

Techniki rozwiązywania konfliktów

 • Osobowość człowieka a jego reakcje w konflikcie
 • Działania konstruktywne vs. działania destrukcyjne
 • Etapy rozwiązywania konfliktu
 • Jaką technikę rozwiązania konfliktu wybrać w zależności od sytuacji
  • Unikanie
  • Dostosowanie
  • Kompromis
  • Współpraca
  • Dominacja

Czas trwania

Online: 2 dni szkolenia po 7 godzin (9:00-16:00); Stacjonarne: 2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener-praktyk MENTORI

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!