Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

W dobie coraz większej ilości zdarzeń wpływających na ciągłość działania zakładu pracy, każdy rozsądny właściciel, dyrektor, kierownik firmy, musi się zabezpieczyć przed efektem zjawiska negatywnego. Zdarzenia te mogą mieć podłoże zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, takie na które mamy wpływ i zjawiska, które są od nas niezależne. W pierwszym przypadku zwracamy szczególną uwagę na organizacje zakładu i produkcji, zabezpieczenie firmy przed efektami zewnętrznymi (np. ochrona obiektu i tajemnic zakładu), w drugim należy umieścić czynniki zewnętrzne, takie które mogą wpłynąć na nasze zobowiązania względem klientów. Do nich zaliczymy awarie urządzeń komunalnych, zanik dopływu energii, zerwana łączność z otoczeniem i w końcu zmienność i nieprzewidywalność aury (susze, silne mrozy, powodzie, pożary itp.).

Na takie sytuacje musimy przygotować się wcześniej, ponieważ kiedy zaistnieją czasu na opracowanie strategii wyjścia z impasu zabraknie. Przesłaniem dla wszystkich właścicieli, dyrektorów winna być informacja stwierdzająca, że „każda firma musi choćby w minimalnym zakresie funkcjonować nawet w przypadku katastrofy”.

Aby sprostać tym wyzwaniom należy opracować plany, procedury postępowania w takich sytuacjach, tak aby nie tracić czasu na niepotrzebne dyskusje, szukanie rozwiązań opanowania problemu.

Na warsztatach postaramy się scharakteryzować zasadność opracowywania takiej dokumentacji z uwzględnieniem zarówno czasu stałej gotowości obronnej jak i po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości obronnej kraju. Zapoznamy Państwa ze sposobem opracowywania dokumentów w wersji zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zostaniecie Państwo zapoznani z dokumentami jakie opracowuje się w innych krajach oraz obowiązującymi w naszym kraju. Działalność planistyczna obejmuje zarówno wersje opisowe i graficzne. Poznacie sposoby ich wykonania. W końcu podpowiemy, gdzie można nabyć mapy do ich wykonania.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w temacie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Program szkolenia

I dzień

 1. Teoretyczne aspekty kryzysu i sytuacji kryzysowej, współczesne zagrożenia. Łańcuch zagrożeń – 1,5 godz.
 2. System zarządzania kryzysowego jako element kierowania bezpieczeństwem narodowym – 1 godz.
 3. Fazy zarządzania kryzysowego, zakres obowiązków administracji publicznej w sytuacji kryzysowej – 1 godz.
 4. Współdziałanie organów centralnych i wojewódzkich administracji publicznej z organami wojskowymi i układem pozamilitarnym w sytuacjach kryzysowych – 1,5 godz.
 5. Plan zarządzania kryzysowego MON. Możliwości SZ RP do wsparcia organów – 1 godz.
 6. Kontakt z mediami po wystąpieniu sytuacji kryzysowej – 1 godz.

II dzień

 1. Obrona Cywilna w Polsce oraz powszechna samoobrona ludności w świetle rozporządzenia RM z 28.09.93 r. Ogólny zarys organizacji OC. Organy kierowania OC – 1,5 godz.
 2. Nagłe i rozległe zagrożenia ludności mogące wystąpić na obszarze Polski, województwa, rejonu w czasie pokoju i wojny. Rozkład geograficzny źródeł tych zagrożeń. Pojęcie rejonu porażenia i stref skażeń – 1,5 godz.
 3. Formacje OC, ich rodzaje, organizacja, zadania, zasady działania. Nadawanie przydziałów org. mobilizacyjnych do FOC oraz obowiązki i uprawnienia z tym związane – 2 godz.
 4. System wykrywania i alarmowania w świetle wytycznych Szefa OC Kraju dot. SWA i SWO. Rodzaje i zadania pododdziałów wykrywania i alarmowania OC oraz ich miejsce w systemie – 2 godz.
 5. Zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej oraz jej zadania w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny ;na podstawie projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z 2016 roku – 1 godz.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

płk dr inż. Krzysztof Radwan

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej i Akademii Obrony Narodowej, pułkownik rezerwy.

Doktorat obronił na wydziale nauk stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z nauk ekonomicznych w dyscyplinie  nauki o zarządzaniu.

Podczas 40 letniej służby pełnił funkcję w Siłach Zbrojnych na wielu stanowiskach dowódczych, naukowych do administracyjnych. Podczas ponad 20 letniej służby był przedstawicielem Ministra Obrony Narodowej w terenie województwa jako Komendant WKU oraz Szef WSzW , współdziałał z Wojewodą w obszarze: zarządzania kryzysowego, planowania przedsięwzięć obronnych, w tym z zakresu wsparcia HNS oraz współpracował z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa ,ponadto brał udział w planowaniu ochrony infrastruktury krytycznej. Jako uczestnik prac wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego służył radą wojewodzie co do możliwości sposobu i użycia wojska w określonej sytuacji kryzysowej.

W 2015 roku wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisem do księgi honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągnięcia w działalności służbowej.

Aktualnie ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego  w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych, nauczyciel akademicki na Akademii WSB, wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników samorządowych, koordynator edukacji i szkolenia wojskowego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych w wydawnictwach w Polsce oraz Czech i Słowacji w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Teams, od godz. 9.00 - 14.00
Teams, od godz. 9.00 - 14.00

Rejestracja

1 osoba
1 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia. 

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Ulica i nr: Pl. Grunwaldzki 8/10
 • Kod pocztowy: 40-127
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 6342559104

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
40-127 Katowice, Polska
Pl. Grunwaldzki 8/10
woj. śląskie
KSOIN zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i innych chronionych oraz wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony. Organizuje kursy, szkolenia...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!