Zarządzanie łańcuchem dostaw

O szkoleniu

Współcześnie na rynku wygrywają te łańcuchy dostaw, które potrafią się elastycznie dostosowywać do zmiennych sytuacji np. do wahań popytu, przejścia przez fazy cykli życia produktów, fluktuacji przy wdrażaniu nowych pozycji na rynek. Celem szkolenia jest zapoznanie się oraz przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem. W trakcie szkolenia realizowane są liczne ćwiczenia i warsztaty np. mające na celu odpowiednio wykazanie różnic pomiędzy popytem zależnym i niezależnym w wielosegmentowym łańcuchu dostaw, jak i określenie jego charakterystyki poprzez wskaźniki logistyczne ukazujące dynamikę. W trakcie szkolenia omawiane są też zasady stosowania teorii ograniczeń i podstawowe reguły dotyczące wdrażania Lean Management w łańcuchu dostaw. Opanowywane są również reguły prowadzenia gospodarki magazynowej. Wytłumaczone zostają interakcje zachodzące na styku pracy poszczególnych działów firm produkcyjnych i dystrybucyjnych
Kto powinien wziąć udział?

• kierownictwo przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych (obszary logistyczne np. sprzedaż, zakupy, produkcja),
• logistycy, kierownicy produkcji, planiści, zaopatrzeniowcy, magazynierzy,
• pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
• liderzy zmian - prowadzenie projektów zmian w obszarach łańcucha dostaw np. implementacja ERP, Balanced Scorecard, RFID, VMI,reorganizacja magazynu, zarządzanie kontaktami z klientem/poddostawcą,
• kontrolerzy - operowanie wskaźnikami logistycznymi i finansowymi.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:
  • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami,
  • wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania procesu logistycznego,
  • "zanim zmienisz - zmierz",
  • cykle: eksploatacyjny, operacyjny i finansowy jako podstawowy wskaźnik wskazujący na okres zamrożenia kapitału,
  • "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów.
  •  warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy (warsztat pt. "Zmiany, zmiany, zmiany"),
  • zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady),
  • zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw - jak burzyć "mury".
 2. Najważniejsze elementy charakteryzujące elastyczność/dynamikę łańcuchów:
  • zakres wskaźników logistycznych/parametrów wskazujących na elastyczność lub jej brak. Główne determinanty określające kierunki zmian dla uczynienia relacji i reakcji współpracujących podmiotów bardziej dynamicznymi,
  • tradycyjne liniowe i sieciowe łańcuchy - warunki uzyskania elastyczności,
  • jak mierzyć elastyczność - gdzie jest cel?
  • popyt zależny i niezależny - punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem w oparciu o zależny popyt - wskaźniki logistyczne wykazujące zależność popytu,
  • wsparcie informatyczne dla elastycznych sieci logistycznych np. rozwiązania typu DRP,
  • wskaźnik P/D i sens planowania popytu - granica między Push a Pull.
 3. Strategie rozwoju przedsiębiorstw i podstawy funkcjonowania efektywnego łańcucha dostaw:
  • trzy główne strategie produkcyjne,
  • Virtual Enterprise Scorecard - "Balanced Scorecard" (zrównoważona karta wyników) - przykłady i zasady stosowania w zgodzie ze strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy (warsztat),
  • klasyfikacja procesów wytwórczych,
  • przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych.
 4. Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w elastycznym łańcuchu dostaw:
  • wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady,
  • planowanie popytu i rozwój współpracy z klientami,
  • popyt utracony,
  • bazy CRM (Customer Relationship Management),
  • horyzont planistyczny,
  • plan operacji i sprzedaży - SOP jako narzędzie planowania długoterminowego będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych. Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym,
  • przedstawienie relacji MPS - FAS,
  • planowanie potrzeb materiałowych - MRP.
 5. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie "Beer Game" - na drodze do Pull:
  • przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw,
  • prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
  • zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego ("walka" poszczególnych podmiotów),
  • pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
  • agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

 1. Prezentacja wyników Beer Game:
  • dyskusja nad błędami w integracji łańcucha dostaw. Co uczynić dla podniesienia poziomu elastyczności?
  • zaprezentowanie tzw. "Bullwhip Effect" powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie oraz w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
  • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
  • zaproponowanie rozwiązań mających podnieść elastyczność i dynamikę wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
  • wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
 2. Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw - TOC, Goldratt:
  • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
  • metody podporządkowania organizacji firmy metodzie TOC,
  • zasady identyfikacji "wąskich gardeł" w łańcuchu dostaw (obszary występowania),
  • przykład wykorzystania TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności zakładu klientom (ćwiczenie).
 3. Zarządzanie zapasami i rozwój współpracy z innymi podmiotami w łańcuchu dostaw:
  • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,
  • podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
  • zapasy w procesie produkcyjnym i w dystrybucji,
  • zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia - sezonowość,
  • poziom obsługi klienta,
  • ATP - jako pomiar "dostępności do obiecania klientowi" wyliczany z planów średnio i krótko terminowych,
  • PAB - jako wskaźnik dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram uzupełnień stanów magazynowych,
  • klasyfikacja ABC stanów magazynowych,
  • klasyfikacja XYZ stanów magazynowych,
  • zapas bezpieczeństwa - SS jako reprezentant błędu prognozy - zasady wyliczania (odchylenia ilościowe i czasowe) - różnice względem minimalnego stanu magazynowego,
  • modele EOQ i zarządzanie zapasami w warunkach niepewności - metoda Wagnera - Withina,
  • określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP,
  • czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
  • metody składowania zapasów i kompletacji,
  • zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro - "future store". Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID,
  • zadania stawiane nowoczesnym służbom zaopatrzenia - rozwój stabilnych relacji z poddostawcami. Make or buy.
 4. Narzędzia analizy procesowej łańcucha dostaw, jako narzędzie do wskazania obszarów usprawnień:
  • użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight,
  • analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).
 5. Lean jako narzędzie rozwoju łańcucha dostaw:
  • historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
  • twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS. Przyczyny powstania TPS,
  • siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
  • identyfikacja strat,
  • co to jest "Value Stream" i kiedy go używać?
  • redukcja Lead Time i wpływ na czas zamrożenia kapitału w stanach magazynowych produkcji w toku,
  • definicja KAIZEN i reguły postępowania:
   • dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
   • właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim.
 6. Prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów. Przykład użycia rachunku kosztów działań - ABC (Activity Based Costing):

  Jaka jest rzeczywista marża na moich produktach? Co w moich działaniach buduje, a co redukuje wartość mojej firmy? Grupa osób biorąca udział w szkoleniu poprzez poznanie metody ABC będzie wiedziała jak szukać rzeczywistych obszarów usprawnień w procesach, a nie tylko wyrywkowo realizować tzw. "cost reduction":

  • ABC jako metoda budowy rentowności firmy,
  • prezentacja różnych "kluczy" i "nośników" dla rozliczenia kosztów.

Czas trwania

2 dni - 16 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****

02-180 Warszawa

Aleja Krakowska 235

woj. mazowieckie

Hotel Novotel Marina***

80-342 Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Park Hotel Diament

40-032 Katowice

Wita Stwosza 37

woj. śląskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1640 zł.
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa, Polska
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!