Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-pracownikami-w-procesie-zmian-organizacyjnych-i-rynkowych-74242-id36

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie pracownikami w procesie zmian organizacyjnych i rynkowych


  ID szkolenia: 74242
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel***** Radisson Blu
  Purkyniego 10
  50-156 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 10:00 - 18:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
  II dzień: 09:00 - 17:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
Nabycie i utrwalenie wiedzy, oraz umiejętności przeprowadzania podległych pracowników przez zmiany zarówno rynkowe (co ma obecnie miejsce w związku z pandemią) jak i zmiany organizacyjno-biznesowe często będące następstwem wspomnianych zmian rynkowych.

Cele narzędziowe:

Poznanie mechanizmów zachowań ludzi w obliczu zmiany

Poznanie możliwości wykorzystania zmiany jako szansy na rozwój

Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmiany

Wypracowanie najbardziej efektywnych zachowań szefa w zarządzaniu zmianą

 

Po warsztacie uczestnicy będą wiedzieć:

Jakie są powody zachowań i jakie mechanizmy rządzą zachowaniem ludzi w procesie zmiany?

Jak wykorzystać zmianę do rozwoju swojego i pracowników?

Jakie zagrożenia niesie ze sobą zmiana i jak ich unikać?

Jak wpływać na poprawę komunikacji w zespole?

Co jest ważne dla efektywności współpracy i komunikacji?

Jak unikać zagrożeń związanych z zaburzeniami komunikacji w procesie zarządzania?
 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Zajęcia odbywają się w formie warsztatu opartego na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez:
pracę w zespołach

- gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne - oparte na rzeczywistych przykładach

- testy rozwojowo - szkoleniowe

- wnioski, podsumowania i dyskusje na forum grupy

- dzielenie się najlepszymi praktykami i sprawdzonymi technikami

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów, Kierowników i Menedżerów, których zadaniem jest efektywne zarządzanie pracownikami w procesie zmian organizacyjnych i rynkowych.

Program szkolenia:

MODUŁ I
ZMIANA Z PUNKTU WIDZENIA LIDERA I PRACOWNIKA

Zmiana jako proces

 • Analiza emocji
 • Mechanizm procesu zmiany
 • Model trzech kroków we wdrażaniu zmiany
 • Powody wprowadzania zmian w organizacji
 • 4 fazy reakcji na zmianę
 • Różnice między zmianą planowaną a ,,wymuszoną’’

Etapy procesu planowania zmiany, czyli 8 kroków skutecznego wprowadzania zmiany

 • Przygotowanie terenu

I.    Wywołanie poczucia niezwłoczności działań
II.    Stworzenie zespołu kierującego.

 • Podjęcie decyzji co robić

III.    Opracowanie wizji i strategii zmian

 • Zapoczątkowanie działań

IV.    Przekazanie wizji i zdobycie poparcia
V.    Zmobilizowanie wszystkich do działania (zmiana jako rozwój własny i całego zespołu)
VI.    Doprowadzenie do krótkookresowych sukcesów
VII.    Ciągłe inicjowanie kolejnych zmian, dopóki wizja nie przerodzi się w rzeczywistość

 • Utrwalanie wyników

VIII.    Zasady funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach.

Rola menadżera w skutecznym wprowadzaniu zmiany

 • Najbardziej efektywne zachowania szefa/lidera w procesie zmiany
 • Możliwości wykorzystania wprowadzanej zmiany jako szansy na rozwój
 • Metody wsparcia i zaangażowania pracowników we wprowadzaniu zmiany w organizacji/zespole
 • Potencjalne zagrożenia związane z wprowadzaniem zmiany
 • Narzędzia i metody przeciwdziałania zagrożeniom
 • Działania w łagodzeniu skutków zagrożeń

Rola komunikacji we wdrażaniu zmian organizacyjnych

 • Komunikowanie zmiany na forum organizacji, działu, pojedynczego pracownika
 • Budowanie zaufania i wsparcie pracowników

Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu zmianą

 • zdefiniowanie popełnionych błędów we wprowadzeniu zmiany w opisanych przypadkach określenie pożądanych zachowań
 • określenie najbardziej pożądanych zachowań, które pozwoliłyby uniknąć popełnionych błędów
 • zaproponowanie działań na przyszłość w celu zminimalizowania negatywnych skutków popełnionych błędów

MODUŁ II
JESTEM ŚWIADOMY SWOICH MOCNYCH STRON I POTRZEB OSOBOWOŚCIOWYCH MOICH PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIANY

Analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju w ramach potencjału zarządzania zmianą

 • ankieta sprawdzająca profil osobowości
 • ,,Dwie role’’ – gra warsztatowa
 • mocne strony – obszary na których uczestnik warsztatu może budować
 • „pięty Achillesowe” - obszary do niwelowania lub do dalszego rozwoju

 Efektywna komunikacja z pracownikiem w procesie zmiany

 • narzędziowy profil osobowości Kierownika i Pracownika
 • na co zwracać uwagę, żeby rozpoznać typ profilu?
  • podczas spotkania bezpośredniego
  • podczas rozmowy telefonicznej

Techniki efektywnej komunikacji z pracownikiem oparte o indywidualną, narzędziową specyfikę typu rozmówcy w procesie:

 • budowania efektywnej relacji Kierownik – Pracownik
 • coachingu
 • delegowania
 • informowania
 • motywowania
 • przekonywania
 • argumentowania
 • reagowania na konflikt
 • zapobiegania konfliktom
 • wyznaczania i egzekwowania
 • przeprowadzania przez zmianę
 • współpracy z pracownikami, jak również między działami

MODUŁ III
IMPLEMENTACJA SZKOLENIA W CODZIENNEJ PRACY

Podsumowanie szkolenia – przyszłe działania

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
 • Opracowanie indywidualnego planu wzmocnienia efektywności działań zarządczych
 • Prezentacja indywidualnych planów wdrożeniowych

Informacje o prelegentach:

Maciej Leszczyński

Autor, konsultant i trener przy realizacji kompleksowych programów szkoleniowych dla kluczowych Klientów.

Przez trzynaście lat pracował w biznesie i posiada doświadczenie  zarówno  z zakresu  sprzedaży i negocjacji jak i zarządzania pracownikami działu sprzedaży.
Autor, konsultant i trener przy realizacji kompleksowych programów szkoleniowych dla kluczowych Klientów.

Wybrane, zrealizowane projekty szkoleniowo-doradcze:

 • W MUREXIN i koncernie DELL dzielił się wiedzą jak pozyskiwać i zarządzać kluczowymi Klientami w celu maksymalizacji zysków.
 • Na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego ROYAL PBK opracował i uczestniczył we wdrażaniu jednolitych dla całej korporacji standardów sprzedażowej obsługi Klienta.
 • Dla pracowników CIBA VISION prowadził cykl szkoleń związanych ze sprzedażą Ich produktów.
 • Sprzedawcom BIMS PLUS przekazywał nową koncepcje pozyskiwania kluczowych Klientów.
 • W TIME (Radio Eska) dzielił się wiedzą i doświadczeniem z zakresu efektywnej sprzedaży.
 • Pracowników HANZA Grupa Inwestycyjna uczył zaawansowanych technik perswazji i wywierania wpływu.
 • Podczas wchodzenia na rynek Liberty Direct uczył Ich nowych pracowników zasad efektywnej sprzedaży przez telefon.
 • Zaawansowanych technik komunikacji sprzedażowej uczył sprzedawców NEWDERM.
 • Dla kupców sieci SPS HANDEL - ZIELONY MARKET prowadził szkolenie z technik zakupowo-negocjacyjnych.
 • Jak efektywnie współpracować z sieciami dilerskimi uczył menadżerów sprzedaży Toyota Bank Polska
 • Pracowników EGMONT Polska i NETIA S.A uczył jak wpływać na Klientów podczas prezentacji sprzedażowej.
 • Korzystając ze swoich doświadczeń i wiedzy przygotowywał Kluczowych sprzedawców korporacji BEKO S.A. do negocjacji rocznych z Sieciami Handlowymi i Hurtowniami.
 • Podczas szkolenia dla pracowników EGMONT Polska wzmacniał ich pozycje w międzynarodowych negocjacjach z kluczowymi dostawcami.
 • Dla Managerów NOVARTIS prowadził szkolenie z zaawansowanych technik negocjacji.
 • Managerów SAD (wyłączny przedstawiciel Apple na Polskę) szkolił z technik negocjacji biznesowych.
 • Podczas cyklicznych sesji doskonalił umiejętności prowadzenia negocjacji biznesowych Menedżerów w projekcie Małopolskiej Akademii Menedżera.
 • Podczas szkolenia warsztatowego dla PIERRE FABRE wzmacniał pozycje kluczowych pracowników tej korporacji w negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia i Hurtowniami Farmaceutycznymi.

Wykształcenie:

1. Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

2. Szkoła Trenerów Biznesu ,,Trop” działającej pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

3. Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego Metodą Tippinga

4. Szkolenie akredytacyjnege dla Trenerów Insights Discovery

5. Szkoła Coachingu Narzędziowego

6. Szkolenie akredytacyjne z nowej wersji metodologii KirkPatrick’a (poszkoleniowe narzędzia prowadzące szkolony zespół do osiągania wyznaczonych celów).

7. Szkoła Coachów ICF ACSTH z egzaminacją VCC.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1580 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dostępne zniżki:

 • 200 zł rabat za dwie osoby
 • 400 zł rabat za trzy osoby
 • Piąta osoba gratis rabat za cztery osoby
 • 100 zł rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia (od całości zamówienia)
 • 10% Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka
 • 10% Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Zarządzanie pracownikami w procesie zmian organizacyjnych i rynkowych