Zarządzanie problemami i diagnozowanie systemów IT

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania problemami oraz praktycznych umiejętności ich diagnozowania. W pierwszej części szkolenia uczestnicy szkolenia poznają proces zarządzania problemami i jego relacje z innymi procesami ITSM. Druga część szkolenia koncentruje się na praktycznych metodach rozwiązywania problemów, w tym głównie tych rekomendowanych przez ITIL i HDI.

Program szkolenia opiera się w części procesowej na modelu ITIL prezentując opisane w bibliotece rozwiązania. Jest ona pogłębiona o najbardziej efektywne techniki rozwiązywania problemów niezbędne do skutecznej realizacji tego procesu. Udział w szkoleniu dostarcza narzędzi przydatnych na każdym etapie procesu zarządzania problemami.

Udział w szkoleniu pozwala zdobyć umiejętności, z których można korzystać już następnego dnia po szkoleniu. Dostarcza gotowych recept oraz wskazuje w jakich konkretnie przypadkach należy z nich korzystać.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • zarządzają działami i zespołami wsparcia użytkownika,
 • są odpowiedzialne za proces zarządzania incydentami,
 • są odpowiedzialne za proces zarządzania problemami,
 • realizują zadania w ramach procesu zarządzania problemami.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej znajomości ITIL i jest dostosowane do poziomu uczestników bezpośrednio realizujących zadania w ramach procesu zarządzania problemami. Zagadnienia procesowe zostały pokazane jedynie aby wyjaśnić kontekst wykorzystania prezentowanych technik.

Program szkolenia

 1. Proces i zarządzanie procesowe
  1. Zarządzanie procesowe
  2. Proces
  3. Role w procesie
 2. Funkcje i procesy kluczowe dla Zarządzania Problemami
  1. Funkcje operacyjne IT
  2. Zarządzanie incydentami
  3. Zarządzanie zdarzeniami
  4. Zarządzanie wiedzą
  5. Zarządzanie zmianami
 3. Procesy Zarządzania Problemami
  1. Problem i Zarządzanie Problemami
  2. Proaktywne (prewencyjne) Zarządzanie Problemami
  3. Reaktywne Zarządzanie Problemami
  4. Relacje z innymi procesami i miejsce w organizacji
 4. Techniki obsługi problemów
  1. Metoda IMPACT
  2. Kanban
  3. Analiza „poziomu bólu”
  4. Analiza Kepner-Tregoe
 5. Umiejętność rozwiązywania problemów
  1. Myślenie kreatywne
  2. Myślenie krytyczne i metody rozumowania
  3. Skuteczne zadawanie pytań
  4. Proces diagnozowania
 6. Przegląd metod jakościowych diagnozowania
  1. Metoda FMEA
  2. Burza mózgów
  3. Używanie diagramu Ishikawy
  4. Analiza Pareto-Lorenza
 7. Przegląd metod ilościowych diagnozowania
  1. Analiza przyczyn źródłowych (metoda RCA)
  2. Analiza chronologiczna
  3. Metoda FTA
  4. Wykorzystanie technik dekompozycji
 8. Podsumowanie szkolenia
  1. Krytyczne czynniki sukcesu i praktyczne rady
  2. Pytania
  3. Ankiety satysfakcji i dyplomy

Czas trwania

3 dni, 9:00-13:30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej poprzez naszą platformę internetową z wykorzystaniem narzędzia Visual Paradigm.. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać dostęp do Internetu oraz narzędzie Visual Paradigm w wersji desktopowej (w razie braku można pobrać 30-dniową wersję próbną https://www.visual-paradigm.com/download/).

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Bezkosztowe odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie do 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy przypadku szkoleń otwartych, a w przypadku szkoleń zamkniętych termin ten wynosi 30 dni. Odstąpienie w późniejszym terminie zobowiązuje do zapłaty pełnej kwoty (100%).
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zmiany terminu szkolenia w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. choroba Trenera).
 3. Wszelkie terminy, w szczególności terminy szkoleń, muszą być potwierdzane z 7-dniowym wyprzedzeniem przez strony, pod rygorem nieważności takich ustaleń. 
 4. Niestawienie się zamawiającego lub wskazanych przez niego osób trzecich do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty wynagrodzenia.
 5. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów potwierdzają listy obecności.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: eduFuturo
 • Ulica i nr: Cybernetyki 4A lok. 174
 • Kod pocztowy: 02-677
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7971925661

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

eduFuturo
02-677 Warszawa, Polska
Cybernetyki 4A lok. 174
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!