Zarządzanie projektami

O szkoleniu

Współczesny świat biznesu można opisać jako niepewny, złożony, wieloznaczny i zmienny. W historii rozwoju gospodarczego świata nie miał miejsca jeszcze tak szybki postęp technologiczny. To czego dziś uczy się student politechniki, medycyny czy ekonomii może być już częściowo nieaktualne kiedy będzie kończył studia. Konsekwencją tego jest konieczność zmiany strategii organizacji. Ich działania coraz bardziej będą przesuwać się z działań procesowych do działań projektowych. Z tego powodu konieczne jest dostarczenie swoim pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności dot. metodycznego, projektowego podejścia do realizowanych przedsięwzięć, oszczędzających czas i pieniądze. To szkolenie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom. Jest adresowane do osób, które chcą poznać specyfikę pracy projektowej z punktu widzenia członka zespołu projektowego oraz kierownika projektu.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Uczestnicy uświadomią sobie różnicę w podejściu procesowym i projektowym do biznesu.
 • Uczestnicy uświadomią sobie skąd biorą się potrzeby projektowe i poznają narzędzia wyzwalające inicjatywy projektowe.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat etapów w projekcie oraz poznają cechy charakterystyczne każdego z etapów.
 • Uczestnicy będą potrafili definiować cele i zakresy projektów oraz poznają narzędzia zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność doboru i wykorzystania sprawdzonych narzędzi planowania w projekcie.
 • Uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie komunikować się w zespole projektowym i na zewnątrz z interesariuszami.
 • Uczestnicy uświadomią sobie różnicę pomiędzy metodami tradycyjnymi w zarządzaniu projektami a metodami zwinnymi.
 • Uczestnicy otrzymają solidną podstawę do dalszego wdrażania Transformacji AGILE i gwarancję zmiany świadomości uczestników w zakresie tego, czym jest AGILE i jak pracować zgodnie z AGILE.
 • Uczestnicy zmniejszą swój opór przy wdrożeniu Agile, który jest naturalną fazą każdej zmiany.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa szkolenia to zarówno stanowiska wyższego szczebla zarządczego jak dyrektorzy, kierownicy projektów, oraz osoby pełniące kluczowe aktywności przy realizacji projektu już w samym zespole projektowym. Na poziomie zespołu adresatami szkolenia są liderzy zespołów.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

I. Różnice między projektem a procesem

 • Gra szkoleniowa – uczestnicy doświadczą specyfiki pracy procesowej i projektowej 
 • Zasadnicze różnice i podobieństwa w zarządzaniu projektem a procesem
 • Przykłady znanych i dużych projektów i procesów z naszego otoczenia 
 • Charakterystyka procesu i projektu
 • Definiowanie, planowanie, realizacja i kontrola – kluczowe etapy projektu 
 • Działania charakterystyczne na każdym z etapów projektu

II. Potrzeby projektowe - skąd się biorą?

 • Geneza inicjatyw projektowych – skąd się biorą projekty?
 • Źródła i przyczyny inicjowania projektów: potrzeba, szansa, konieczność 
 • Rodzaje potrzeb projektowych: potrzeba rynkowa; potrzeba biznesowa; potrzeba techniczna; potrzeba społeczna
 • Narzędzia generujące potrzeby projektowe: SWOT – TOWS; diagram rybiej ości (Ishikawy); siatka celów

III. Etapy projektu i ich charakterystyka

 • Etapy projektu: definiowanie; planowanie; realizacja; zamknięcie 
 • Definiowanie projektu: określenie misji projektu; definiowanie celów; role w projekcie; dokumentacja projektowa – karta projetu 
 • Planowanie projektu: struktura podziału pracy – WBS; budowanie sieci projektu; harmonogramowanie projektu; przypisanie odpowiedzialności i ról w projekcie; określenie ryzyk
 • Realizacja projektu – nadzorowanie prac projektowych Zamknięcie projektu – wnioski, błędy, dobre praktyki

DZIEŃ 2

IV. Definiowanie celów i zakresów projektu oraz narzędzia planowania

 • Wizja i misja projektu – przykłady
 • Definiowania celów w projekcie – cele długo i krótko terminowe 
 • Narzędzia na etapie definiowania - Karta Projektu
 • Struktura podziału pracy WBS – zasady tworzenia 
 • Przykłady WBS z innych projektów
 • Budowa sieci projektu i wykresu Gantta – zasady tworzenia
 • Przykłady sieci projektu i Gantta  z innych projektów ze świata biznesu 
 • Metody harmonogramowania – zasady tworzenia
 • Przykłady harmonogramów z innych projektów 
 • Narzędzia szacowania  ryzyka w projekcie
 • Przykłady ryzyk z różnych projektów ze świata biznesu

V. Przepływ komunikacji w zespole projektowym 

 • Zasady komunikowania się w pracy projektowej 
 • Budowanie macierzy zależności i współpracy w zespole
 • Katalog dobrych praktyk komunikacyjnych we współpracy w zespole projektowym 
 • Wady i zalety różnych źródeł komunikowania się
 • Określanie odpowiedzialności w projekcie i kanały komunikacji w trakcie prac – kto z kim ile razy i w jaki sposób 
 • Identyfikacja własnej roli w pracy zespołowej
 • Omówienie mocnych i słabych cech charakterystycznych dla danej roli 
 • Przyporządkowanie zadań i stylu zarządzania do danej roli
 • Rodzaje komunikowania się lidera z zespołem projektowym

VI. Zwinne metody zarządzania projektami - podstawy filozofii Agile

 • Manifest Agile – zasady, filozofia, przykłady
 • Cykl życia projektu w ujęciu zwinnym i tradycyjnym – różnice i podobieństwa, wady i zalety 
 • Korzyści biznesowe  z zastosowania metod zwinnych
 • Charakterystyka zwinnego zespołu 
 • Cechy zwinnej organizacji
 • Mapa metodyk i podejść w filozofii Agile 
 • Charakterystyka metodyki Scrum 
 • Kluczowe role w metodyce Scrum i ich w zajemne relacje

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

BARTOSZ RUSEK

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.

Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.

Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.

Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
 • Ulica i nr: Nadrzeczna 12
 • Kod pocztowy: 00-705
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 9542271591

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Brainstorm Sebastian Matyniak - Oddział Warszawa
00-705 Warszawa, Polska
Nadrzeczna 12
woj. mazowieckie
Brainstorm jest firmą szkoleniowo-doradczą,którą założyłem w 2000 r. z wielkiej pasji współpracy z ludźmi w kwestii rozwoju ich wiedzy i umiejętności, a przez to rozwoju ich biznesu. Przyjmijmy, że standardowo człowiek pracuje od poniedziałku do p...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!