Zarządzanie Projektami – B+R

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszary wiedzy dotyczącej zarządzania projektami B+R a w szczególności:
- Umiejętnym wyznaczeniu celów projektu,
- Przygotowaniem jednoznacznie określonych warunków zainicjowania projektu,
- Wybranie wariantu realizacji wraz z planem B,
- Elastycznym reagowaniem na zmiany w otoczeniu projektu (reguły tolerancji w procesie realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie,
- Zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja).

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem
 • Jak dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu
 • Jak opracowywać strukturę podziału pracy
 • Jak stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty
 • Jak szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik
 • Jak opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu

Uczestnik po szkoleniu powinien:

 • Potrafić założyć nowy projekt
 • Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • Ustalać harmonogram realizacji zadań 
 • Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
 • Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejeności w zakresie zarżądznaia projektami.

Program szkolenia

Dzień I

MODUŁ I. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

 • Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 • Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
 • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 • Analiza problemu i celów projektu - uzasadnienie biznesowe
 • Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

MODUŁ II. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

 • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
 • Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Cele projektu – ćwiczenie
 • Obszary zarządzania projektami
 • Programy, projekty i operacje
 • Typy projektów
 • Czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
 • Warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

MODUŁ III. Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem

 • Konspekt Projektu - Matryca priorytetów
 • Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
 • Planowanie
 • Konstruowanie projektu
 • Strategiczne decyzje projektu
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

MODUŁ IV. Planowanie projektu - Cykl życia projektu

 • Struktura podziału zadań
 • Planowanie zasobów
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
 • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
 • Harmonogram a budżet - podstawowe reguły współzależności
 • Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem 

 

Dzień II         

MODUŁ V. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

 • Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
 • Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
 • Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
 • Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
 • Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”
 • Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
 • Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
 • Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
 • Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
 • Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

MODUŁ VI. Realizacja i kontrola projektu

 • Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
 • Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
 • strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
 • Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
 • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
 • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
 • standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
 • Orientacja na korzyści projektu
 • Szacowanie wartości projektu
 • Analiza i wprowadzanie zmian

MODUŁ VII. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

MODUŁ VIII. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne
 • Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych
 • Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania
 • Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.

MODUŁ IX. Planowanie komunikacji

 • Dystrybucja informacji - test: postawa negocjacyjna
 • Sprawozdawczość
 • Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
 • Zapewnienie, jakości
 • Sterowanie, jakością
 • Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

MODUŁ X. Zamknięcie projektu

 • Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?
 • Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
 • Błędy, które popełniamy najczęściej, czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
 • Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

Czas trwania

Szczegółowy harmonogram do uzgodnienia

Prelegenci

WŁODZIMIERZ GAWROŃSKI

Trener AVENHANSEN

Praktyk. Menedżer, prawnik, ekonomista, finansista. Specjalista zarządzania projektami. Wybitny fachowiec z niesamowitą osobowością zaraża entuzjazmem oraz imponuje wiedzą i doświadczeniem.

Ukończył między innymi:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Magisterskie Studia Menedżerskie - typu MBA
 • Międzynarodowe Studia Doktoranckie - Zarządzanie Kapitałem

Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Posiada dużą wiedzę i praktykę w zakresie bankowości, którą zdobył między innymi, jako:

 • Akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli
 • Ekspert Banku PKO BP
 • Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”
 • W latach 1998- 2001 wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, od sierpnia 2000 do stycznia 2001 - pełniący obowiązki prezydenta Miasta
 • Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Promocji Związku Miast Polskich 1998 - 2001
 • Stały przedstawiciel w Departamencie XVI (Generalna Dyrekcja Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej

Posiad dużą wiedzę i praktykę w zakresie procedur lobbingowych, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli. Jest autorem i współautorem 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in. : Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: tylko stacjonarne

Rejestracja

Szkolenie w siedzibie Klienta
za grupę do 12 os.
8 640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Do podanej ceny szkolenia zostaną doliczone koszty logistyczne uzależnione od lokalizacji miejsca szkolenia.
 • W przypadku chęci realizacji szkolenia poza siedzibą firmy, na Państwa życzenie, przedstawimy kilka propozycji obiektów w których mogłoby się ono odbyć.
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do szkoleń.
REALIZUJEMY SZKOLENIA W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH i POZYSKANYCH PRZEZ KLIENTA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Avenhansen Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Podłącze 31
 • Kod pocztowy: 30-218
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6772295062

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska ul. Podłącze 31

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków, Polska
ul. Podłącze 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!