Zarządzanie Projektami Unijnymi -skutecznie zaplanuj, zrealizuj i rozlicz projekt zgodnie z metodyką PCM i poznaj ciekawe rozwiązania do zastosowania w codzienn

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kompleksowym procesem zarządzania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce.
Zdobyte umiejętności z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w jednostkach administracji publicznej, instytucjach unijnych, przedsiębiorstwach otoczenia biznesu (firmy konsultingowe, doradcze) oraz władzach wojewódzkich, instytucjach publicznych (urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, związki gmin, agencje rozwoju regionalnego).

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiele praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządza projektem unijnym. Zapoznają się również z wieloma ciekawymi rozwiązaniami, bardzo przydatnymi w codziennej pracy, a dzięki aktywnej formie będą mieli możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:

 •       pracowników administracji publicznej;
 •       głównych księgowych;
 •       kierowników działów finansowo księgowych;
 •       członków zespołów projektowych;
 •       osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
 •       pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
 •       osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.

Program szkolenia

Dzień I – METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM EUROPEJSKIM
1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania projektami
2. Cechy projektu. „Żelazny trójkąt“ projektu
3. 5 parametrów ograniczających projekt
4. Projekt a wniosek. Różnica pomiędzy zapisami we wniosku aplikacyjnym a faktycznym zakresem projektu
5. Projekt własny a finansowany ze środków UE
6. Planowanie projektu według metody project cycle management (PCM)- rekomendowanej przez Komisję Europejską do zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE
7. Macierz logiczna projektu
8. Analiza interesariuszy
9. Analiza problemów (drzewo problemów)
10. Analiza celów (drzewo celów)
11. Hierarchia celów projektu
12. Cele szczegółowe projektu
13. Wskaźniki realizacji celów projektu (wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu)
14. Ryzyka w projekcie:
- zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne,
- udzielanie zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków:
• szacowanie wartości zamówienia,
• zamówienia poniżej 20 tys. zł netto,
• zamówienia od 20 tyś do 50 tys. zł netto,
• zamówienia powyżej 50 tys. zł netto,
- nieosiągnięcie wskaźników projektu - konsekwencje dla Beneficjenta,
- niezachowanie trwałości projektu

DZIEŃ II PLANOWANIE PROJEKTU EUROPEJSKIEGO
1. Planowanie struktury projektu
2. Definiowanie czynności projektu (tworzenie WBS- Work Breakdown Structure)
3. Planowanie przebiegu projektu
- tworzenie sieci projektu
- tworzenie struktury podziału pracy – ustalenie sposobu realizacji zadań w projekcie,
- szacowanie faktycznego czasu potrzebnego na realizację zaplanowanych zadań,
- określenie czasu trwania czynności
- obliczanie rezerw czasu
- wyznaczanie „ścieżki krytycznej” projektu
- określenie kamieni milowych projektu
4. Planowanie zasobów projektu prognozowanie ilości potrzebnych zasobów do realizacji projektu,
5. Planowanie harmonogramu
- wykres Gantt’a
- tworzenie diagramu sieci projektu,
6. Planowanie budżetu projektu
7. Planowanie personelu w projekcie podział pracy pomiędzy członków zespołu projektowego wg zajmowanych stanowisk i ról w projekcie,
8. Kierowanie zespołem projektowym.
- kompetencje członków zespołu projektowego
- zadania realizowane przez kierownika projektu
- podział ról i odpowiedzialności
- delegowanie zadań
- koordynowanie pracy zespołu projektowego
- komunikacja w zespole
9. Monitorowanie i kontrola postępów prac nad projektem, wprowadzanie zmian do harmonogramu realizacji projektu i harmonogramu płatności.

DZIEŃ III REALIZACJA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO
1. Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2021-2027
2. Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków:
- szacowanie wartości zamówienia
- procedura rozeznania rynku (wydatki od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto)
- zasada konkurencyjności (wydatki powyżej 50 tys. zł netto
- najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień w ramach projektów
- korekty finansowe za błędne udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zasady kwalifikowalności wydatków
- ramy czasowe i geograficzne kwalifikowalności,
- uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe,
- zakaz podwójnego finansowania,
- wkład niepieniężny
- opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu
- zakup nieruchomości, gruntów, budowa i remont budynków i pomieszczeń,
- koszty niekwalifikowalne,
- dokumentowanie poniesionych wydatków (opisywanie dokumentów księgowych, prowadzenie wyodrębnionej księgowości, archiwizacja dokumentacji),
- wprowadzanie zmian do zaplanowanego budżetu projektu
- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- leasing
- podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
- kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
- koszty pośrednie
- koszty związane z angażowaniem personelu merytorycznego i zarządzającego projektem (umowy o pracę, dodatki do wynagrodzeń, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.)
- Angażowanie do projektu osób na podstawie umów cywilnoprawnych
- Osoby samozatrudnione
4. Kontrola prawidłowości realizacji projektu
5. Trwałość projektu.

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

2390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:

 • 3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 490 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
 • możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)
 • dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
2090zł netto  - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2390 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2880 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

 

Szkolenie on-line

1940.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

Czas trwania

3 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
2 090
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 940
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Ulica i nr: Libelta 1a/2
 • Kod pocztowy: 61-706
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!