Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektami-w-oparciu-o-wspolprace-zespolowa-74144-id36

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową


  ID szkolenia: 74144
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel*** AMBER
  Powstańców Warszawskich 45
  80-165 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 10:00 - 18:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
  II dzień: 09:00 - 17:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Projekty istniały już wieki temu. Projektem była wyprawa Kolumba w poszukiwaniu nowego lądu, projektem było zaprojektowanie i budowa Sagrada Familia przez Antonio Gaudiego. Dziś nadal realizujemy projekty zarówno prywatne jak i zawodowe, zarówno małe jak i duże.

Najczęściej zarządzamy i realizujemy projekty intuicyjnie, czego efektem jest poczucie, że jednak o wielu sprawach nie pomyśleliśmy. Aby zaplanować sukces nie wystarczy określenie zasobów, trzeba jeszcze połączyć wszystkie elementy  wpływające na niego, przewidzieć różne scenariusze a wszystko to by osiągnąć zmianę która da się zmierzyć i ocenić na podstawie jednolitych kryteriów. W ten sposób powstało myślenie projektowe. Zdefiniowane działanie, przygotowane i zaplanowane, łączące wiele powiązanych wspólnym problemem spraw, skupione  na efekcie i realizacji określonych celów, mające wywołać sprecyzowaną zmianę, nazywane jest projektem.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przeprowadzić uczestników przez poszczególne etapy projektu. Od zdefiniowania celu projektu oraz określenia odbiorców projektu poprzez tworzenie planu działania, określenie terminu realizacji projektu i terminów pośrednich, określenia osób, które powinny być zaangażowane do projektu, planowania niezbędnych zasobów i budżetu. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają narzędzia służące do monitorowania postępów i kontrolowania realizacji projektu, a także uwzględnienia ryzyka.
Szkolenie pozwoli zrozumieć, że zarządzanie projektami nie jest skomplikowane, a stosowanie określonych zasad może przynieść korzyści i zapewnić sukces w biznesie.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Umiejętność przewidywania i rozpoznawania ryzyk w projekcie oraz umiejętne im zapobieganie

Umiejętność tworzenia mapy kluczowych interesariuszy i pozyskiwania ich dla projektu

Nabycie umiejętności budowy zespołu projektowego skupionego wokół wspólnego celu

Poznanie narzędzi skutecznego przypisywania ról członkom zespołu, ustalenie odpowiedzialności

Poznanie narzędzi budowy planu komunikacji w projekcie


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Praca warsztatowa wraz z krótkimi wykładami w celu przekazania niezbędnej wiedzy, a także ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, gry szkoleniowe.

Szkolenie skierowane jest do:

 •     Project managerów
 •     Liderów projektów
 •     Członków zespołów projektowych

Program szkolenia:

MODUŁ I. ZDEFINIOWANIE PROJEKTU, OKREŚLENIE JEGO SPECYFIKI

 1. Definiowanie projektu - omówienie najważniejszych procesów, technik i rozwiązań wykorzystywanych przy inicjowaniu projektu
 2. Trzy główne elementy składające się na projekt
 3. Definiowanie celu i sensu projektu
 4. Zidentyfikowanie i określenie ograniczeń projektu
 5. Umiejętne radzenie sobie z niewiadomymi na etapie planowania

 

MODUŁ II. OKREŚLENIE ODBIORCÓW PROJEKTU

 1. Tworzenie listy i charakterystyki odbiorców projektu
 2. Identyfikowanie projektodawców, wspierających i obserwatorów projektu
 3. Zastosowanie różnych metod angażowania odbiorców
 4. Maksymalizacja korzyści  zaangażowania odbiorców

 

MODUŁ III. BUDOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

 1. Rola Kierownika Projektu - omówienie zakresu odpowiedzialności, praw, obowiązków, pożądanych kompetencji, umiejętności i cech
 2. Expose Kierownika Projektu - zawiązanie zespołu
 3. Określenie ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu
 4. Umiejętne dopasowania do zadań właściwych osób
 5. Określenie wymaganej wiedzy i umiejętności jaką powinni posiadać członkowie zespołu projektowego
 6. Określenie wymaganego poziomu zaangażowania
 7. Identyfikowanie potrzebnych pracowników na macierzy zasobów ludzkich

 

MODUŁ IV. PRACA ZESPOŁOWA W PROJEKCIE

 1. Spotkania statusowe zespołu i ich cel - przepływ informacji i motywowanie do osiągania wyników (częstotliwość, czas trwania, agenda, zaangażowanie i rola uczestników)
 2. Spotkania robocze - harmonogram, cele, zaangażowanie i rola uczestników
 3. Świętowanie sukcesów

 

MODUŁ V. TWORZENIE PLANU DZIAŁANIA. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI PROJEKTU

 1. Planowanie projektu - analiza i omówienie kluczowych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych przy planowaniu pracy
 2. Hierarchiczny podział projektu przy użyciu struktury podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS)
 3. Tworzenie i prezentacja struktury podziału prac w projekcie
 4. Identyfikacja obszarów ryzyka w trakcie planowania prac
 5. Szacowanie czasu trwania działań
 6. Opracowanie harmonogramu projektu
 7. Różne rodzaje kosztów związane z projektem
 8. Trzy etapy przygotowania budżetu projektu

 

MODUŁ VI. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 1. Realizacja i kontrola projektu - przegląd procesów i technik wykorzystywanych do skutecznego i systematycznego kontrolowania przebiegu działań projektowych
 2. Systemy zarządzania informacją
  • monitorowanie wykonania harmonogramu
  • monitorowanie nakładów pracy
  • monitorowanie wydatków
 3. Wykorzystanie systemu kontroli w praktyce
 4. Wprowadzanie zmian w trakcie trwania projektu

 

MODUŁ VII. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE

 1. Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa
 2. Wybór odpowiedniego środka komunikacji
  • raporty pisemne
  • e-maile
  • wykorzystanie technologii komunikacyjnych w zespołach wirtualnych
  • spotkania
 3. Przygotowywanie planu komunikacji
 4. Rozmowa dyscyplinująca, feedback pozytywny i rozwojowy

 

MODUŁ VIII. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

 1. Omówienie najważniejszych elementów procesu zamykania, weryfikacji i oceny zrealizowanych projektów
 2. Wczesne przygotowywanie się do zamknięcia projektu
 3. Przechodzenie członków zespołu do nowych zadań
 4. Analizowanie rezultatów: ocena projektowa

Informacje o prelegentach:

Agnieszka Nowicka-Przyborska

Dyplomowany trener biznesu. Doświadczony menager w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu. Doświadczenie zdobyte w firmach ogólnopolskich w sektorze B2B oraz klienta indywidualnego, na stanowiskach: Doradca Prezesa ds. Zarządzania i Wizerunku, Dyrektor Oddziału, Dyrektor Handlowy Regionu, Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego, Kierownik Działu Zarządzania Sprzedażą i Marketingu.

W trakcie szesnastoletniego doświadczenia zawodowego odpowiedzialna za: zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie siecią placówek, negocjowanie kontraktów kluczowych dla firmy w zakresie sprzedaży oraz promocji i reklamy, inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań biznesowych, członek zespołów projektowych (mapowanie procesów, sprzedaż cross sell, restrukturyzacja firmy), kreowanie i realizacja działań marketingowych, nadzorowanie badań i analiz rynku, realizacja zadań rzecznika prasowego, budowanie wizerunku firmy. Odpowiedzialna za rozwój kompetencji pracowniczych, sprawną komunikację i pracę zespołów.

Autor publikacji w wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Kilkukrotny prelegent na konferencjach Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu:

 • Strategicznych aspektów zarządzania; 
 • Oceny pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i szans jej wzmocnienia na rynku usług o dynamicznie rozwijającej się konkurencji; 
 • Korzyści wprowadzenia systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz programów lojalnościowych; 
 • Perspektyw utrzymania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Autor referatu i prelegent podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Temat pracy: „Innowacyjna gospodarka, a kultura uczenia się przez całe życie”.
Ponad to autorka artykułów w wydawnictwach biznesowych, marketingowych i sprzedażowych: 

 1. Nowoczesna Firma:
  • Dlaczego warto dbać o profesjonalny wizerunek w biznesie”
 2. Brief:
  • „Okiem stratega: wiedza jako czynnik strategiczny w organizacji, która wie, rozumie i uczy się"
  • „Zarządzanie prze cele - jako jedna z najskuteczniejszych metod zarządzania organizacją”
 3. Nowa Sprzedaż:
  • „Prospecting - czyli jakie cztery kroki podjąć, by szybko pozyskać nowego klienta”
  • „Jak skutecznie budować długotrwałe relacje z klientem kluczowym?”

 

Od 2014 roku wykładowca dwóch przedmiotów, z zakresu historii mody i wpływu kultury, historii i warunków gospodarczo - geograficznych na strój, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni.

Wykładowca Marketingu Usług Badawczych na studiach podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo - Rozwojowego na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Trener biznesu współpracujący ze Startup Gdynia oraz Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Konsultant i doradca biznesowy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania firmą, wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników, pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstwa. Opracowywanie strategii biznesowych, planów marketingowych, wyznaczania celów strategicznych i wdrażania systemu zarządzania przez cele.

 

Obszary specjalizacji:

Trener biznesu z zakresu: przywództwa, zarządzania sytuacyjnego, zarządzania przez cele, zarządzania projektami, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, komunikacji kryzysowej, marketingu wizerunku, budowania zespołu, komunikacji w zespole, motywacji, obsługi klienta, zarządzania czasem, etykiety w biznesie, kreowania wizerunku w biznesie. Wiedza i umiejętności związane z budowaniem wizerunku biznesowego, etykiety w biznesie i dress code nabyte w trakcie praktyki zawodowej związanej z wieloletnim kontaktem z klientem korporacyjnym. Przygotowanie merytoryczne poparte uczestnictwem w wykładach z zasad protokołu dyplomatycznego z konsulem Polski w Szwecji. Absolwentka Szkoły Stylu Moniki Jaruzelskiej.

 

Szkolenia zrealizowane dla firm:

Poczta Polska, PZU, KGHM Polska Miedź, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, PKP PLK, Alstom, Energa, Enea, Linde Gaz, PKO BP, ING, ING Leasing, mBank, Bosch, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, Skarbnica Narodowa, LPP, OTCF, Grupa Orbis, JBB, Sokołów, Boryszew S.A., Damen, Jumi, CBK PI-House,  Euroimmun, Klinika Miracki, Roche, DOZ S.A., Sygma Bank, MPWiK w Warszawie, Biuro Informacji Kredytowej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Muzeum Narodowe w Krakowie, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Urząd Dozoru Technicznego, Pomorski Urząd Wojewódzki, KIC InnoEnergy, Promedica24, Krajowy Rejestr Długów i inne.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1480 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dostępne zniżki:

 • 200 zł rabat za dwie osoby
 • 400 zł rabat za trzy osoby
 • Piąta osoba gratis rabat za cztery osoby
 • 100 zł rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia (od całości zamówienia)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Zarządzanie projektami w oparciu o współpracę zespołową