Zarządzanie projektem badawczym B+R w praktyce. 2-dniowe inspirujące warsztaty szkoleniowe.

O szkoleniu

 -

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik będzie:

 • Wiedział, jakich metod użyć, aby projekt został zrealizowany w najbardziej optymalnych warunkach, dając przy tym możliwie najlepsze efekty
 • Potrafił zarządzać projektem B+R zgodnie z międzynarodowymi standardami, co znacząco ułatwi realizację projektów wielonarodowych
 • Znał zasady profesjonalnego planowania, realizowania, kontrolowania i zamykania projektu.
   
 • Nieocenionym walorem szkolenia j

  Niniejszy program szkolenia stanowi własność intelektualną Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER lub osób trzecich, w których imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER występuje. Materiał jest poufny i podlega ochronie prawem autorskim. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie niezgodne z intencją organizatora szkolenia jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.


  Dzień I
  MODUŁ 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
  • Metodyki zarządzania projektami a zdrowy rozsądek
  • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
  • Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
  • Cykl życia projektu B+R
  MODUŁ 2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
  • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
  • Bariery w przypadku projektów B+R.
  • Charakterystyka projektu,
  • Obszary zarządzania projektami
  MODUŁ 3. Planowanie projektu
  • Przegląd konkursów i możliwości aplikacyjne (NCBiR)
  • Wymagania i ogólne założenia projektów B+R
  • Przykłady projektów dofinansowanych (dobre praktyki)
  • Przygotowanie wniosku o grant
  • Na co zwracać szczególną uwagę
  • Wymagania instytucji vs możliwości realizacyjne
  • Partnerzy w projekcie grantowym (współpraca międzynarodowa)
  • Planowanie zasobów
  • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
  • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
  • Planowanie budżetu
  • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

  Dzień II
  MODUŁ 4. Realizacja i kontrola projektu
  • Monitoring postępu prac w projekcie
  • Sprawozdawczość cząstkowa
  • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
  • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
  MODUŁ 5. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja czynników ryzyka
  • Szacowanie i analiza ryzyka
  • Plany przeciwdziałania
  • Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.
  MODUŁ 6. Zarządzanie zespołem
  • Zespół projektowy – role i zadania
  • Zadania kierownika projektu
  • Komunikacja w zespole
  MODUŁ 7. Zamknięcie projektu i kontrola
  • Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie zamykania projektu
  • Rozliczenie projektu i sprawozdawczość końcowa
  • Co dalej? – implementacja wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Kontrola - praktyki instytucji grantodawczych


  W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

  Niniejszy program szkolenia stanowi własność intelektualną Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER lub osób trzecich, w których imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER występuje. Materiał jest poufny i podlega ochronie prawem autorskim. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie niezgodne z intencją organizatora szkolenia jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.


  Dzień I
  MODUŁ 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
  • Metodyki zarządzania projektami a zdrowy rozsądek
  • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
  • Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
  • Cykl życia projektu B+R
  MODUŁ 2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
  • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
  • Bariery w przypadku projektów B+R.
  • Charakterystyka projektu,
  • Obszary zarządzania projektami
  MODUŁ 3. Planowanie projektu
  • Przegląd konkursów i możliwości aplikacyjne (NCBiR)
  • Wymagania i ogólne założenia projektów B+R
  • Przykłady projektów dofinansowanych (dobre praktyki)
  • Przygotowanie wniosku o grant
  • Na co zwracać szczególną uwagę
  • Wymagania instytucji vs możliwości realizacyjne
  • Partnerzy w projekcie grantowym (współpraca międzynarodowa)
  • Planowanie zasobów
  • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
  • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
  • Planowanie budżetu
  • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

  Dzień II
  MODUŁ 4. Realizacja i kontrola projektu
  • Monitoring postępu prac w projekcie
  • Sprawozdawczość cząstkowa
  • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
  • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
  MODUŁ 5. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja czynników ryzyka
  • Szacowanie i analiza ryzyka
  • Plany przeciwdziałania
  • Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.
  MODUŁ 6. Zarządzanie zespołem
  • Zespół projektowy – role i zadania
  • Zadania kierownika projektu
  • Komunikacja w zespole
  MODUŁ 7. Zamknięcie projektu i kontrola
  • Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie zamykania projektu
  • Rozliczenie projektu i sprawozdawczość końcowa
  • Co dalej? – implementacja wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Kontrola - praktyki instytucji grantodawczych


  W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

  Niniejszy program szkolenia stanowi własność intelektualną Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER lub osób trzecich, w których imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER występuje. Materiał jest poufny i podlega ochronie prawem autorskim. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie niezgodne z intencją organizatora szkolenia jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.


  Dzień I
  MODUŁ 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
  • Metodyki zarządzania projektami a zdrowy rozsądek
  • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
  • Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
  • Cykl życia projektu B+R
  MODUŁ 2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
  • Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
  • Bariery w przypadku projektów B+R.
  • Charakterystyka projektu,
  • Obszary zarządzania projektami
  MODUŁ 3. Planowanie projektu
  • Przegląd konkursów i możliwości aplikacyjne (NCBiR)
  • Wymagania i ogólne założenia projektów B+R
  • Przykłady projektów dofinansowanych (dobre praktyki)
  • Przygotowanie wniosku o grant
  • Na co zwracać szczególną uwagę
  • Wymagania instytucji vs możliwości realizacyjne
  • Partnerzy w projekcie grantowym (współpraca międzynarodowa)
  • Planowanie zasobów
  • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
  • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
  • Planowanie budżetu
  • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

  Dzień II
  MODUŁ 4. Realizacja i kontrola projektu
  • Monitoring postępu prac w projekcie
  • Sprawozdawczość cząstkowa
  • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
  • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
  MODUŁ 5. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja czynników ryzyka
  • Szacowanie i analiza ryzyka
  • Plany przeciwdziałania
  • Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.
  MODUŁ 6. Zarządzanie zespołem
  • Zespół projektowy – role i zadania
  • Zadania kierownika projektu
  • Komunikacja w zespole
  MODUŁ 7. Zamknięcie projektu i kontrola
  • Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
  • Najczęściej popełniane błędy w procesie zamykania projektu
  • Rozliczenie projektu i sprawozdawczość końcowa
  • Co dalej? – implementacja wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Kontrola - praktyki instytucji grantodawczych


  W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.cy osób pracujących w innych organizacjach.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na usprawnienie pracy zespołów projektowych.
 • Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.
Kto powinien wziąć udział?

Warsztat przeznaczony dla osób z pewnym doświadczeniem lub przygotowujących się do pracy projektowej w projektach badawczych:
• prowadzących projekty
• członków zespołów zwinnych
• zlecających projekty
• pełniących kluczowe role
• uczestniczących w przygotowaniu, planowaniu lub śledzeniu projektu
• pracowników naukowych, doktorantów,
• pracowników przedsiębiorstw realizujących bądź chcących realizować projekty badawcze i badawczo-rozwojowe.

Program szkolenia

Niniejszy program szkolenia stanowi własność intelektualną Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER lub osób trzecich, w których imieniu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER występuje. Materiał jest poufny i podlega ochronie prawem autorskim. Kopiowanie, przekazywanie osobom trzecim oraz wykorzystanie niezgodne z intencją organizatora szkolenia jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.


Dzień I
MODUŁ 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
• Metodyki zarządzania projektami a zdrowy rozsądek
• Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
• Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
• Cykl życia projektu B+R
MODUŁ 2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem
• Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R
• Bariery w przypadku projektów B+R.
• Charakterystyka projektu,
• Obszary zarządzania projektami
MODUŁ 3. Planowanie projektu
• Przegląd konkursów i możliwości aplikacyjne (NCBiR)
• Wymagania i ogólne założenia projektów B+R
• Przykłady projektów dofinansowanych (dobre praktyki)
• Przygotowanie wniosku o grant
• Na co zwracać szczególną uwagę
• Wymagania instytucji vs możliwości realizacyjne
• Partnerzy w projekcie grantowym (współpraca międzynarodowa)
• Planowanie zasobów
• Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
• Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
• Planowanie budżetu
• Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

Dzień II
MODUŁ 4. Realizacja i kontrola projektu
• Monitoring postępu prac w projekcie
• Sprawozdawczość cząstkowa
• Przekroje i szacowanie kosztów projektów
• Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
MODUŁ 5. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
• Identyfikacja czynników ryzyka
• Szacowanie i analiza ryzyka
• Plany przeciwdziałania
• Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.
MODUŁ 6. Zarządzanie zespołem
• Zespół projektowy – role i zadania
• Zadania kierownika projektu
• Komunikacja w zespole
MODUŁ 7. Zamknięcie projektu i kontrola
• Zamykanie Projektu - fazy procesu zamykania projektu
• Najczęściej popełniane błędy w procesie zamykania projektu
• Rozliczenie projektu i sprawozdawczość końcowa
• Co dalej? – implementacja wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
• Ochrona własności intelektualnej
• Kontrola - praktyki instytucji grantodawczych


W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Rejestracja

Cena 1
1 348
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 390 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Ulica i nr: Libelta 1a/2
 • Kod pocztowy: 61-706
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7772616176

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska Libelta 1a/2

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań, Polska
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!