Zarządzanie projektem przemysłowym – kurs on-line

O szkoleniu

Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do:
* osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
* w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
* bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności),
* przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.
Kurs realizowany będzie metodą warsztatowej dyskusji / analizy przyczyn i skutków zdarzeń / decyzji, w oparciu specjalnie zaadaptowane studia przypadków wykonywane w predefiniowanych szablonach MS Office.
Metodycznie kurs oparty jest o:
* adaptację procesów zarządzania projektem według metodyki PRINCE2™ 2009 i 2017,
* syntezę celów procesów zarządzania projektem według PMBoK® 7h ed., z referencją do wybranych wejść, wyjść, technik i narzędzi.
Realizacja zajęć wymaga komputera z dostępem do internetu oraz MS Office. 

 

Kto powinien wziąć udział?

Kurs jest przeznaczony dla osób potrzebujących wprowadzenia lub przypomnienia najważniejszych zasad dotyczących zarządzania projektem inwestycyjnym w przemyśle.

Program szkolenia

✍ PROGRAM

1. Wprowadzenie – krótko o organizacji zajęć
2. Definicja projektu i jego konspekt
Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem
Project Charter lub Project Mandate lub po prostu konspekt. Co musi być na starcie i dlaczego
Ćwiczenie: konspekt projektu z celem projektu inwestycyjnego
18-punktowa mapa drogowa przejścia przez projekt
3. Organizacja pracy i ryzyko
Interesariusze. Oczekiwania, możliwości ich spełnienia, koncepcja współpracy
Role zarządcze i merytoryczne bezwzględnie konieczne
Warunki startowe projektu: ograniczenia, założenia, wykluczenia
Ryzyko w projekcie: okazje, zagrożenia, ogólna strategia postępowania z ryzykiem
Ćwiczenie: analiza interesariuszy
Ćwiczenie: obsada ról
Ćwiczenie: plan obsługi okazji, plan obsługi zagrożenia
4. Plan realizacji prac
Kompletna definicja zakresu prac z kryteriami odbioru
Ramowy harmonogram
Ramowy budżet zasobowy
Etapowa realizacja prac. System utrzymania sensu projektu w trakcie projektu. Model faz wg PMI® i jego przełożenie na chronologiczne etapy zarządcze wg PRINCE2™
Ćwiczenie: produkty projektu a dostawy od wykonawców i podwykonawców
Ćwiczenie: kryteria odbioru, FAT (factory acceptance test)
5. Bieżąca realizacja prac i zamknięcie projektu
Kroczące planowanie połączone z kontrolą postępu prac. Komunikowanie statusu
Zarządzanie sprawami i zmianami. Konieczne i niekonieczne konsultacje decyzji. Eskalacje spraw. Odpowiedzialność za decyzje w różnych warunkach ich podejmowania
Odbiory a rozruch próbny, protokół uruchomienia i odbiór techniczny
Zamknięcie i rozliczenie projektu. Eksploatacja nadzorowaną. Gwarancja
Ćwiczenie: lista kontrolna zadań zamknięcia projektu, raport końcowy
6. Podsumowanie zajęć

Czas trwania

8.00 do 15.00

Prelegenci

Marek Gmerski

Asystent w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, w Zakładzie Zarządzania Projektami w Akademii Leona Koźmińskiego. Ekonomista – informatyk, kierownik studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania projektami, ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i controllingu projektów. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ówcześnie: Akademii Ekonomicznej). Posiada certyfikat PMP, TCO Expert oraz PRINCE2 Foundation.
Prekursor stosowania podejścia zwinnego w projektach jako takich (nie tylko w dziedzinie tworzenia oprogramowania) oraz dobrych praktyk w zarządzaniu usługami informatycznymi znanymi dzisiaj jako ITIL. Był głównym ekspertem merytorycznym w zespole, który jako jeden z pierwszych na świecie opracował i wdrożył do praktycznego stosowania algorytm wyceny portfela inwestycji zależnych IT, który wykorzystywał opcje realne.
Jako menedżer specjalizował się w kierowaniu dużymi projektami informatycznymi i rozwojowymi charakteryzującymi się wysokim ryzykiem, koniecznością reorganizacji przedsiębiorstwa oraz zaangażowaniem dominującego zewnętrznego wykonawcy.
Doradzał i szkolił w zakresie zarządzania projektami, controllingu projektów, budżetowania projektów, controllingu w IT. Autor unikalnego na rynku polskim szkolenia „Controlling w IT” oraz kilku szkoleń autorskich z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania projektami.
Autor kilkunastu publikacji w prasie fachowej, szczególnie w „Controlling i zarządzanie”, „Controlling i rachunkowość zarządcza” oraz „Strefa PMI”. Prelegent na konferencjach branżowych poświęconych zarządzaniu projektami oraz controllingowi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kurs prowadzony na platformie ZOOM

Rejestracja

Cena za 1 osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Platforma Wiedzy Stanisław Woźniak
05-250 Słupno
ul. Bieszczadzka 34
woj. mazowieckie
Inspirujemy do zmian! Dostarczamy kompetencji niezbędnych do podnoszenia efektywności i konkurencyjności organizacji! Naszym Klientom oferujemy szkolenia otwarte oraz szkolenia wewnątrzfirmowe. Prowadzący je eksperci dysponują szeroką wiedzą prakt...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!