Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacji-z-wykorzystaniem-iso-310002018-73819-id1263

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018


  ID szkolenia: 73819
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin (2 dni)

  80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje
  20% czasu mini-wykłady
 • Organizator szkolenia:

  Quality Austria - Polska
  Żwirki i wigury 14
  43-190 Mikołów
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
Quality Austria - Polska
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia:

-Opanujesz 12 niezbędnych narzędzi do analizy i szacowania ryzyka
-Poznasz ponad 40 narzędzi, które możesz wykorzystać podczas analizy i szacowania ryzyka w bardziej rozbudowanych organizacjach i projektach
-Poznasz proces zarządzania ryzykiem od praktycznej strony, oparty na międzynarodowej normie ISO 31000:2018
-Dowiesz się, gdzie, kiedy i dlaczego niezbędna jest analiza i szacowanie ryzyk
w organizacji oraz co może się zdarzyć, gdy tego nie zrobisz właściwie
-Nauczysz się dokumentować proces zarządzania ryzykiem tak, aby audytorzy zewnętrzni i kontrolerzy nie mieli wątpliwości co do zasadności Twoich działań
-Dowiesz się jak spełniać wymagania i wytyczne dotyczące analizy i szacowania ryzyka w normach ISO: 9001, 14001, 45001, IATF, 50001 itp.
-Nauczysz się planować grupy robocze wspierające proces analizy i szacowania ryzyka
-Dowiesz się jak przekonywać Zarząd organizacji do niezbędnych inwestycjiwykorzystując wyniki analiz zarządzania ryzykiem
-Udowodnisz swoje kompetencje uzyskując certyfikat - szkolenie kończy się egzaminem problemowym

Podczas szkolenia poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 31000:2018 przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydane przy analizie i szacowaniu ryzyka.Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę w swojej pracy.

ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
FTA (Analiza drzewa błędów)
Analiza SWOT
Diagram przyczyn i skutków
FMEA (analiza przyczyn i skutków)
Brainstorming (burza mózgów)
Riskscan (identyfikacja ryzyk)
Risk score
Matryca ryzyka

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, BHP), którzy chcą ugruntować swoją wiedzę na temat metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Auditorzy wewnętrzni odpowiedzialni za System Zarządzania, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie ryzyka
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ryzyka, którzy chcą usystematyzować informacje
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ciągłości Działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę zarządzania ryzykiem
 • Prezesi i Członkowie Zarządów zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji, które chcą lepiej identyfikować , definiować i oceniać ryzyko
 • Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresy zarządzania ryzykiem

Program szkolenia:

1) Moduł I: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

Podstawy zarządzania ryzykiem

 • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Przedstawienie definicji związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem

Przegląd ram prawnych i norm

 • Struktura zarządzania ryzykiem wg. ISO 31000
 • Zasady zarządzania ryzykiem i jak je przekładać na strukturę ramową i procesy
 • Zasady zarządzania ryzkiem w ISO 31000, a:
  • System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015),
  • System Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001:2015)
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)
  • Zintegrowany System Zarządzania

Konstrukcja ryzyka

 • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
 • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
 • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje

Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

2) Moduł II: Procesy zarządzania ryzykiem i analiza ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem

Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem

Ustalanie kontekstu i ryzyk (system of context)

 • Określanie kontekstu
 • Określanie celów organizacji
 • Określanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
 • Kontekst procesu zarządzania ryzykiem

Analiza ryzyka

 • Konsekwencje
 • Prawdopodobieństwo
  • Ocena istniejących środków kontroli
  • Określanie poziomu ryzyka
  • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka

Postępowanie z ryzykiem

Komunikacja ryzyka wewnątrz organizacji

3) Moduł III: Warsztaty praktyczne zarządzania ryzykiem

Prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka

Wspólne przeprowadzenie analizy ryzyka na modelowej organizacji z wykorzystaniem narzędzi i omówionych metod

 • Ćwiczenia  pozwalające na:  wykorzystanie w praktyce pozyskanej wiedzy teoretycznej oraz prezentowanych narzędzi i metod

Omawianie przypadków nieprawidłowego podejście do analizy ryzyka

Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do:

 • analizy ryzyka,
 • oceny ryzyka, 
 • kontroli

4) Moduł IV: Dokumentowanie ryzyka, analiza i planowanie skutecznych przeglądów

Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem

 • Monitorowanie i przegląd procesu zarzadzania ryzykiem
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe

ISO 22316 Security and Resilience

 • Implementacja postępowania z ryzykiem w procesy w organizacji
 • Wykorzystanie scenariuszy i rejestrów ryzyka
 • Omówienie metod implementacji do wskazywania zagrożeń w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań
 • Omówienie elementów przeglądu procesu zarządzania ryzykiem.

5) EGZAMIN

Egzamin trwa: 90 minut i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru ABCD oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.

Informacje o prelegentach:

.Trener Quality Austria

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1375 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu

Doatkowo: Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do nagrania - ponad 90 minutowego webinaru „Ryzyko – spełnij wymagania nowej normy ISO 9001:2015 i ISO 1400:2015”

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018