Szkolenie

Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018

O szkoleniu

Podczas szkolenia:

-Opanujesz 12 niezbędnych narzędzi do analizy i szacowania ryzyka
-Poznasz ponad 40 narzędzi, które możesz wykorzystać podczas analizy i szacowania ryzyka w bardziej rozbudowanych organizacjach i projektach
-Poznasz proces zarządzania ryzykiem od praktycznej strony, oparty na międzynarodowej normie ISO 31000:2018
-Dowiesz się, gdzie, kiedy i dlaczego niezbędna jest analiza i szacowanie ryzyk
w organizacji oraz co może się zdarzyć, gdy tego nie zrobisz właściwie
-Nauczysz się dokumentować proces zarządzania ryzykiem tak, aby audytorzy zewnętrzni i kontrolerzy nie mieli wątpliwości co do zasadności Twoich działań
-Dowiesz się jak spełniać wymagania i wytyczne dotyczące analizy i szacowania ryzyka w normach ISO: 9001, 14001, 45001, IATF, 50001 itp.
-Nauczysz się planować grupy robocze wspierające proces analizy i szacowania ryzyka
-Dowiesz się jak przekonywać Zarząd organizacji do niezbędnych inwestycjiwykorzystując wyniki analiz zarządzania ryzykiem
-Udowodnisz swoje kompetencje uzyskując certyfikat - szkolenie kończy się egzaminem problemowym

Podczas szkolenia poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 31000:2018 przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydane przy analizie i szacowaniu ryzyka.Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę w swojej pracy.

ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
FTA (Analiza drzewa błędów)
Analiza SWOT
Diagram przyczyn i skutków
FMEA (analiza przyczyn i skutków)
Brainstorming (burza mózgów)
Riskscan (identyfikacja ryzyk)
Risk score
Matryca ryzyka
Kto powinien wziąć udział?
 • Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, BHP), którzy chcą ugruntować swoją wiedzę na temat metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Auditorzy wewnętrzni odpowiedzialni za System Zarządzania, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie ryzyka
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ryzyka, którzy chcą usystematyzować informacje
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ciągłości Działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę zarządzania ryzykiem
 • Prezesi i Członkowie Zarządów zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji, które chcą lepiej identyfikować , definiować i oceniać ryzyko
 • Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresy zarządzania ryzykiem

Program szkolenia

1) Moduł I: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

Podstawy zarządzania ryzykiem

 • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Przedstawienie definicji związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem

Przegląd ram prawnych i norm

 • Struktura zarządzania ryzykiem wg. ISO 31000
 • Zasady zarządzania ryzykiem i jak je przekładać na strukturę ramową i procesy
 • Zasady zarządzania ryzkiem w ISO 31000, a:
  • System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015),
  • System Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001:2015)
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)
  • Zintegrowany System Zarządzania

Konstrukcja ryzyka

 • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
 • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
 • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje

Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

2) Moduł II: Procesy zarządzania ryzykiem i analiza ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem

Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem

Ustalanie kontekstu i ryzyk (system of context)

 • Określanie kontekstu
 • Określanie celów organizacji
 • Określanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
 • Kontekst procesu zarządzania ryzykiem

Analiza ryzyka

 • Konsekwencje
 • Prawdopodobieństwo
  • Ocena istniejących środków kontroli
  • Określanie poziomu ryzyka
  • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka

Postępowanie z ryzykiem

Komunikacja ryzyka wewnątrz organizacji

3) Moduł III: Warsztaty praktyczne zarządzania ryzykiem

Prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka

Wspólne przeprowadzenie analizy ryzyka na modelowej organizacji z wykorzystaniem narzędzi i omówionych metod

 • Ćwiczenia  pozwalające na:  wykorzystanie w praktyce pozyskanej wiedzy teoretycznej oraz prezentowanych narzędzi i metod

Omawianie przypadków nieprawidłowego podejście do analizy ryzyka

Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do:

 • analizy ryzyka,
 • oceny ryzyka, 
 • kontroli

4) Moduł IV: Dokumentowanie ryzyka, analiza i planowanie skutecznych przeglądów

Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem

 • Monitorowanie i przegląd procesu zarzadzania ryzykiem
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem

Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe

ISO 22316 Security and Resilience

 • Implementacja postępowania z ryzykiem w procesy w organizacji
 • Wykorzystanie scenariuszy i rejestrów ryzyka
 • Omówienie metod implementacji do wskazywania zagrożeń w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań
 • Omówienie elementów przeglądu procesu zarządzania ryzykiem.

5) EGZAMIN

Egzamin trwa: 90 minut i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru ABCD oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.

Czas trwania

16 godzin (2 dni)

80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje
20% czasu mini-wykłady

Prelegenci

Cytat

.Trener Quality Austria

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 września 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Mikołów 20 - 21 sierpnia 2020
brak danych

Mikołów

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 lipca 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1375 PLN
Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu Doatkowo: Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do nagrania - ponad 90 minutowego webinaru „Ryzyko – spełnij wymagania nowej normy ISO 9001:2015 i ISO 1400:2015”
Weź udział

Organizator

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów
Żwirki i wigury 14
woj. śląskie
Quality Austria, międzynarodowa jednostka zajmująca się certyfikacją, kształceniem i ekspertyzami, powstała w wyniku zgrupowania czterech samodzielnych organizacji działających od kilkudziesięciu lat na rynku europejskim. Są nimi ÖQS jednostka c...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów Żwirki i wigury 14
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!