Zarządzanie ryzykiem w organizacji z wykorzystaniem ISO 31000:2018

O szkoleniu

Podczas szkolenia poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 31000:2018 przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydane przy analizie i szacowaniu ryzyka.Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę w swojej pracy.

Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do nagrania - ponad 90 minutowego webinaru „Ryzyko – spełnij wymagania nowej normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015”

To świetne wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem pozwoli Ci zapoznać się z naszym podejściem oraz lepiej zrozumieć praktyczne kwestie, które będziemy poruszać podczas szkolenia. W nagraniu znajdziesz też wskazówki jak spełnić wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 pod kątem analizy i szacowania ryzyka.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Opanujesz 12 niezbędnych narzędzi do analizy i szacowania ryzyka
 • Poznasz ponad 40 narzędzi, które możesz wykorzystać podczas analizy i szacowania ryzyka w bardziej rozbudowanych organizacjach i projektach
 • Poznasz proces zarządzania ryzykiem od praktycznej strony, oparty na międzynarodowej normie ISO 31000:2018
 • Dowiesz się, gdzie, kiedy i dlaczego niezbędna jest analiza i szacowanie ryzyk
 • W organizacji oraz co może się zdarzyć, gdy tego nie zrobisz właściwie
 • Dowiesz się jak spełniać wymagania i wytyczne dotyczące analizy i szacowania ryzyka w normach ISO: 9001, 14001, 45001, IATF, 50001 itp.
 • Nauczysz się planować grupy robocze wspierające proces analizy i szacowania ryzyka
 • Dowiesz się jak przekonywać Zarząd organizacji do niezbędnych inwestycji wykorzystując wyniki analiz zarządzania ryzykiem
 • Udowodnisz swoje kompetencje uzyskując certyfikat - szkolenie kończy się egzaminem problemowym
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do :

 • Pełnomocnicy ds. Systemów Zarządzania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, BHP), którzy chcą ugruntować swoją wiedzę na temat metod i narzędzi zarządzania ryzykiem
 • Auditorzy wewnętrzni odpowiedzialni za System Zarządzania, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie ryzyka
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ryzyka, którzy chcą usystematyzować informacje
 • Pełnomocnicy, Dyrektorzy i Kierownicy ds. Ciągłości Działania, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tematykę zarządzania ryzykiem
 • Prezesi i Członkowie Zarządów zainteresowani tematyką zarządzania ryzykiem w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji, które chcą lepiej identyfikować, definiować i oceniać ryzyko (identyfikacja ryzyk)
 • Osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresy zarządzania ryzykiem

Ponadto szkolenie jest skierowane do osób, które:

 • Chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat metod i narzędzi identyfikowania, analizowania oraz szacowania ryzyka
 • Nie są zadowolone z obecnej efektywności bieżącego poziomu zarządzania firmą i chcieliby je usprawnić
 • Chcą zwiększyć efektywność realizacji bieżącej strategii, zwiększyć skuteczność osiągania celów strategicznych i operacyjnych
 • Nie są zadowolone z obecnego stanu integracji zarządzania ryzykiem z Systemem Zarządzania
 • Poszukują odpowiedzi jak zwiększyć efektywność zarządzania, egzekwować realizację celów firmy, instytucji lub organizacji w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem
 • Chciałyby wnosić wartość dodaną dla firmy przez skuteczne zarządzanie ryzykiem
 • Pragną dowiedzieć się jak zintegrować System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, ISO 27001 oraz ISO 31000
 • Planują rozwój w zakresie Zarządzania Ryzykiem

Program szkolenia

Moduł I: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

 • Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem
 • Przegląd ram prawnych i norm
 • Struktura zarządzania ryzykiem wg ISO 31000
 • Zasady zarządzania ryzykiem i jak je przekładać na strukturę ramową i procesy
 • Zasady zarządzania ryzkiem w ISO 31000
 • Konstrukcja ryzyka
 • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
 • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
 • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje
 • Metody analizy ryzyka i oceny ryzyka (ISO 31010)

Moduł II: Procesy zarządzania ryzykiem i analiza ryzyka

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Ustalenie procedur zarządzania ryzykiem
 • Ustalanie kontekstu i ryzyk (system of context)
 • Określanie kontekstu
 • Określanie celów organizacji
 • Określanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
 • Kontekst procesu zarządzania ryzykiem
 • Analiza ryzyka
 • Konsekwencje
 • Prawdopodobieństwo
 • Ocena istniejących środków kontroli
 • Określanie poziomu ryzyka
 • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Komunikacja ryzyka wewnątrz organizacji

Moduł III: Warsztaty praktyczne zarządzania ryzykiem

 • Prace projektowe z wykorzystaniem narzędzi do identyfikacji i analizy ryzyka
 • Wspólne przeprowadzenie analizy ryzyka na modelowej organizacji z wykorzystaniem narzędzi i omówionych metod
  • Ćwiczenia pozwalające na: wykorzystanie w praktyce pozyskanej wiedzy teoretycznej oraz prezentowanych narzędzi i metod
 • Omawianie przypadków nieprawidłowego podejścia do analizy ryzyka
 • Przygotowanie prac projektowych z wykorzystaniem narzędzia do:
  • Analizy ryzyka
  • Oceny ryzyka
  • Kontroli

Moduł IV: Dokumentowanie ryzyka, analiza i planowanie skutecznych przeglądów

 • Organizacja wewnętrzna i zadania w procesie zarządzania ryzykiem
 • Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem
 • Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
 • Zagrożenia i zarządzanie kryzysowe
 • ISO 22316 Security and Resilience
 • Implementacja postępowania z ryzykiem w procesy w organizacji
 • Wykorzystanie scenariuszy i rejestrów ryzyka
 • Omówienie metod implementacji do wskazywania zagrożeń w monitorowaniu i ocenie skuteczności działań
 • Omówienie elementów przeglądu procesu zarządzania ryzykiem

Moduł V: Egzamin Egzamin trwa: 90 minut i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru ABCD oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.
Narzędzia:
Podczas szkolenia w formie ćwiczeń i analiz będziemy wykorzystywać m.in. poniższe narzędzia i metody:

 • ETA (Analiza drzewa zdarzeń)
 • FTA (Analiza drzewa błędów)
 • Analiza SWOT
 • FMEA (analiza przyczyn i skutków)
 • Brainstorming (burza mózgów)
 • Riskscan (identyfikacja ryzyk)
 • Risk score
 • Matryca ryzyka

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Mikołów

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Quality Austria - Polska
 • Ulica i nr: Żwirki i wigury 14
 • Kod pocztowy: 43-190
 • Miejscowość: Mikołów
 • Numer NIP: 6351585555

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów, Polska
Żwirki i wigury 14
woj. śląskie
Quality Austria, międzynarodowa jednostka zajmująca się certyfikacją, kształceniem i ekspertyzami, powstała w wyniku zgrupowania czterech samodzielnych organizacji działających od kilkudziesięciu lat na rynku europejskim. Są nimi ÖQS jednostka c...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!