Zarządzanie sobą w czasie i efektywne radzenie sobie ze stresem

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA

 • Poprawa organizacji i planowania pracy własnej.
 • Ćwiczenie kluczowych elementów efektywnego zarządzania czasem.
 • Lepsza kontrola nad stresem – minimalizowanie jego wpływu na nasze życie
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy, dzięki czemu uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę praktyczną i konkretne umiejętności. Podczas treningu uczestnicy uczą się zachowań, postaw, które mogą zastosować bezpośrednio w swojej pracy natychmiast po szkoleniu.


Tematy prezentowane są przy użyciu następujących metod:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • mini-wykład,
 • autotesty,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń,
 • symulacje,
 • analiza przypadków.
Kto powinien wziąć udział?

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY osoby, które chcą lepiej radzić sobie ze skutkami stresu oraz przeciwdziałać jego powstawaniu poprzez efektywną organizację pracy.

Program szkolenia

PRESJA CZASU JAKO JEDEN Z NAJCZĘSTSZYCH WSPÓŁCZESNYCH STRESORÓW.

 • Określenie własnych kompetencji w zakresie zarządzania czasem.
 • Ograniczenia i przeszkody na drodze efektywnego gospodarowania czasem.
 • Identyfikacja podstawowych problemów i trudności w zarządzaniu czasem.


PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY.

 • Umiejętność wyznaczania celów, ich znaczenie i parametry w odniesieniu do czasu (konflikty między celami, odwlekanie, lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością, brak jasnej wizji).
 • Organizowanie siebie i innych w pracy.
 • Metody organizowania czasu pracy.


ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE.

 • Umiejętność ustalania priorytetów – zadania ważne, pilne.
 • Delegowanie. Plany krótko – i długoterminowe.
 • Inwentaryzacja pożeraczy czasu. Walka z "pożeraczami" czasu.

 

CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES – AUTOANALIZA.

 • Stres i jego mechanizmy.
 • Przyczyny powstawania stresu.
 • Stres a choroby psychosomatyczne.
 • Typy osobowości i reakcja na stres – indywidualne reakcje na sytuacje trudne.
 • Poziom stresu – rozróżnienie stresu pozytywnego i negatywnego.
 • Oznaki stresu w poszczególnych sferach życia – myślenia, zachowania, emocji i ciała.

 

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

 • Osobowość „odporna” na stres.
 • Poznawcze i temperamentalne uwarunkowania odporności na stres.
 • Destrukcyjne wzorce myślenia.

 

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM.

 • Sposoby ograniczenia stresorów.
 • Work – life balance.
 • Jak uwolnić się od autostresu?
 • Jak sobie radzić ze stresem – ćwiczenia praktyczne (wizualizacja, relaksacja: trening autogenny Schultza, progresywna relaksacja mięśni Jacobsona, „strach na wróble”, słownik pozytywnego przekształcania, koncentracja na celach, zdrowe, pozytywne myślenie – programowanie podświadomości, metoda Theta Healing, regulacja oddechu).

 

STRES – DROGOWSKAZEM DO DZIAŁANIA.

 • Analiza i wykorzystanie stresu (negatywnych emocji) jako sygnał do poprawy jakości życia.
 • Sposoby wpływu na zmianę emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem na polu zawodowym i osobistym.

 

 

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • identyfikować i eliminować przeszkody w efektywnym wykorzystaniu czasu, 
 • koncentrować się na priorytetowych działaniach, wyznaczonych w ramach stanowiska pracy, a także efektywnie planować i realizować zadania w czasie, 
 • skutecznie wyznaczać cele i reagować na trudne sytuacje (natłok spraw pilnych, „pożeracze czasu”),
 • kontrolować swoje zachowania w trudnych sytuacjach i zapobiegać kumulowaniu się sytuacji stresowych,
 • radzić sobie z negatywnymi skutkami stresu, 
 • eliminować zachowania i nawyki przeszkadzające w skutecznym działaniu,
 • stosować techniki radzenia sobie ze stresem. 

Czas trwania

2 dni, 09:00-15:00

Prelegenci

Małgorzata Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener, coach, doradca personalny Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dwie specjalizacje: kliniczną i społeczną. Posiada certyfikat amerykańskiej firmy szkoleniowej Wilson Learning – Train the Trainer, Counsellor Salesperson. Licencjonowany Praktyk Neurolingwistycznego Programowania, uzyskała tytuł Licencjonowanego Mistrza Neurolingwistycznego Programowania. Licencjonowany Coach ICC (certyfikat - International Coaching Community). Uczyła się u najwybitniejszych trenerów biznesu na świecie, takich jak: Brian Tracy, Robert Dilts, Stephen Gilligan oraz Joseph O’Connor. Twórca Akademii Trenera Biznesu. Przez 6 lat współpracowała z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej przygotowując studentów 5 - go roku psychologii społecznej do profesjonalnego prowadzenia treningów. Współzałożyciel, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS w Lublinie. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, treningi, warsztaty grupowe z zakresu skutecznych technik i psychologii sprzedaży, asertywności i komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i systemu ocen okresowych, Assessment/Development Center, umiejętności menedżerskich, budowania samodoskonalącej się organizacji, automotywacji i inteligencji emocjonalnej w biznesie, coachingu, kreatywności, negocjacji handlowych, umiejętności trenerskich oraz profesjonalnej prezentacji. Klienci cenią ją za profesjonalizm, wiedzę, entuzjazm oraz niezwykłe zaangażowanie w prowadzenie zajęć.
Jej warsztaty są pełne dynamiki, humoru, a zarazem merytoryczne i – jak wynika z opinii uczestników - bardzo efektywne. Specjalizuje się również w ocenie kompetencji i potencjału pracowników metodą Assessment/Development Center (zrealizowała 300 sesji, głównie w działach handlowych). Zajmuje się rekrutacją przedstawicieli handlowych, kierowników, a także członków zarządu. Prowadzi coaching indywidualny – ponad 500 godzin zrealizowanych sesji coachingowych. Stworzyła nową metodę Cotrainingu – łączącą Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Twórca wielu programów szkoleniowych, projektów rekrutacyjnych i doradczych. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach, związane z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi. Kierowała projektami odpowiadając za stronę organizacyjną, finansową oraz merytoryczną przedsięwzięć. Trener w projektach „Akademia Skutecznego Handlowca”, „Zawodowo – Bezstresowo”, „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja”, „Budowanie innowacyjnej organizacji” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych przez Europejski Instytut Psychologii Biznesu. Ekspert medialny m.in. dla TVP2 oraz TVP Lublin. Autorka licznych artykułów z dziedziny psychologii biznesu, publikacje m.in. w „Personel i Zarządzanie”; „Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczestników szkoleń”. W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości, red. G. Kwiatkowska, R. Maksymiuk oraz „Coaching w biznesie”, W: Analiza współczesnych zjawisk społecznych/ Człowiek w środowisku pracy, red. G. Kwiatkowska, A. Siudem, Wydawnictwo UMCS. Prywatnie pasjonuje ją rozwijanie nowych umiejętności, podróże, taniec oraz ciekawe i inspirujące książki. Jej główną dewizą życiową są słowa Collin Sisson’a: „Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz”.

lub

Cezary Fryszkiewicz – współwłaściciel, trener i coach Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania samodoskonalących się organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, psychologii sukcesu, skutecznych technik i psychologii sprzedaży, profesjonalnej prezentacji, negocjacji, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji interpersonalnej, umiejętności trenerskich, automotywacji. Z wykształcenia lekarz psychiatra, biegły sądowy z zakresu psychiatrii. Certyfikowany trener The Lundbeck Institute w Danii. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community). Uczył się u najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie takich jak: m.in. Anthony Robbins, Brian Tracy. Specjalista w zakresie metod coachingowych. Prowadzi coaching dla wyższej kadry menedżerskiej ukierunkowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, rozwój umiejętności przywódczych, a także osiąganie indywidualnej doskonałości. Współautor metody pracy Cotraining, łączącej Coaching i Trening, dającą najwyższą efektywność szkoleń. Opracowywał i realizował strategię wprowadzania i promowania nowych produktów w warunkach ostrej konkurencji współpracując z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi. Prowadzi indywidualne doradztwo dla Członków Zarządów i Prezesów czołowych polskich przedsiębiorstw. Od 1999 zarządza projektami szkoleniowymi i doradczymi. Jego charyzma i entuzjazm sprawiają, iż niezwykle często w roli autorytetu zapraszany jest na liczne seminaria i prezentacje nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przez klientów doceniany jest za wyjątkową umiejętność inspirowania i motywowania swoich słuchaczy do działania i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jest współzałożycielem i wykładowcą na studiach podyplomowych „Menedżer XXI wieku” realizowanych we współpracy z UMCS W Lublinie. W wolnych chwilach chętnie czyta, podróżuje oraz gra w tenisa, który sprawia mu wiele radości i satysfakcji. Jego dewizą życiową jest rozwój osobisty, stawanie się lepszym każdego dnia. Spełnianie marzeń własnych, jak również uczenie innych, jak spełniać swoje.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba EIPB

20-810 Lublin

Bartnicza 5

woj. lubelskie

Europejski Instytut Psychologii Biznesu

20-810 Lublin

Bartnicza 5

woj. lubelskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • możliwość konsultacji on-line z trenerem w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia; dostęp do bazy wiedzy wspierającej dalsze samodzielne uczenie się
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Europejski Instytut Psychologii Biznesu
20-810 Lublin
Bartnicza 5
woj. lubelskie
Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu. Działając od 2000 roku zdobyliśmy zaufanie menedżerów i pracowników licznych polskich przedsiębiorstw. Od początku istnienia przeszkoliliśmy ponad 55 000 osób. Zadowolenie naszych k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Europejski Instytut Psychologii Biznesu
 • Ulica i nr: Bartnicza 5
 • Kod pocztowy: 20-810
 • Miejscowość: Lublin
 • Numer NIP: 7122687941

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!