Zarządzanie stresem – trening technik kontroli emocji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

O szkoleniu

 „Tracę nerwy”, „Jasna krew mnie zalewa”, „Kipię ze złości” – jeśli przychodzą Ci do głowy takie powiedzenia w sytuacjach stresogennych, to ten warsztat jest dla Ciebie. Na szkoleniu poznasz metody diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżaniem poziomu stresu. Dzięki temu odnajdziesz harmonię pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zdobędziesz umiejętności relaksacji w stresujących warunkach oraz odnajdziesz inspirację do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestnika:

Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na stres, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w stresie w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować budowanie relacji. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznanie narzędzi pozwalających kontrolować stres znacząco przyczynia się do lepszej i efektywniejszej pracy szczególnie w sytuacji zmiany w firmie.

Korzyści dla Organizacji:

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.  Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie  wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swoim życiu zawodowym oraz prywatnym doświadczają wysokiego poziomu stresu i towarzyszących mu objawów takich jak natłok myśli, napięcie fizyczne, frustracja itp.  Zapraszamy do udziału osoby, które poszukują inspiracji na drodze do redukcji poziomu stresu.

Program szkolenia

DZIEŃ 1:

MODUŁ 1. CZYM JEST STRES, JAKIE SĄ JEGO ŹRÓDŁA?

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres);
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona

MODUŁ 2.  FIZJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE PRZEJAWY SYTUACJI STRESOGENNEJ

Cel:  uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).

MODUŁ 3. „JAK STRES WPŁYWA NA MNIE?” – AUTODIAGNOZA

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem
 • Świadomość własnego wzorca zachowań w obliczu stresu – wg F. Littauer

Moduł 4. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – KSZTAŁTOWANIE ANTYSTRESOWEJ OSOBOWOŚCI” NA CO DZIEŃ. TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU 

Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień. Wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
 • Techniki automotywacyjne
 • Stres krótkoterminowy – techniki szybkiego wygaszania reakcji na stres – metoda odraczania oraz dekoncentracji uwagi w sytuacji trudnej
 • Techniki komunikacyjne wygaszania emocji innych
 • Jak odzyskać wewnętrzną energię:
  • Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami
  • Odpoczynek i sen
  • Ćwiczenia fizyczne
  • Energetyzująca dieta
  • Muzyka relaksacyjna

DZIEŃ 2:

Moduł 5. ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO 

Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe.

 • Źródła wypalenia zawodowego:
  • indywidualne
  • interpersonalne
  • organizacyjne
 • Objawy wypalenia zawodowego:
  • wyczerpanie emocjonalnej
  • depersonalizacja
  • obniżenie poczucia dokonań osobistych  zawodowych
 • Fazy wypalenia zawodowego:
  • miesiąc miodowy (honeymoon)
  • przebudzenie (awaking)
  • szorstkość (brownout)
  • wypalenie pełnoobjawowe (fuul scale burnout)
  • odrodzeni się (phoenix phenomenon)

MODUŁ 6. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – MENTALNE PRZYGOTOWANIE DO SYTUACJI TRUDNYCH, TECHNIKI PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU

Cel: zwiększenie świadomości uczestnika na temat jego potencjału i mocnych stron w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 • „Linia czasu” – ćwiczenie pomagające uświadomić uczestnikowi jego potencjał i mocne strony w sytuacjach stresowych
 • „Karetka pogotowia” – technika radzenia sobie ze stresem w „dysocjacji” – przeżywanie sytuacji stresowej z pozycji obserwatora
 • Elementy zarządzania sobą w czasie, umiejętność planowania, stawiania celów – uniknięcie stresu wywołanego presją czasu
 • FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń
 • Energia mentalna – praca nad samooceną, przekonaniami i nastawieniem
 • Docieranie do osobistych zasobów
 • Emocje w kontekście nowych wyzwań (żonglowanie)
 • Sterowanie własną motywacją poznawczą

MODUŁ 7. KSZTAŁTOWANIE „ANTYSTRESOWEJ OSOBOWOŚCI” NA CO DZIEŃ – TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu.

 • Techniki redukowania napięcia mięśniowego (oddychanie przeponowe, żonglowanie piłeczkami, kinezjologia)
 • Relaksacja
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Medytacje
 • Wizualizacje i afirmacje relaksujące
 • Kotwiczenie pozytywnych stanów emocjonalnych
 • Ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe

MODUŁ 8. POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA – OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ STRATEGII RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I PRZECIWDZIAŁANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU

Cel: podsumowanie i utrwalenie poznanych technik, stworzenie przez uczestnika strategii budowania „postawy antystresowej”, konsultacja trenerska.

 • Tworzenie optymalnych warunków do pracy
 • Opracowanie katalogu „podręcznych szczepionek i technik antystresowych”
 • Odpoczynek i sen
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Energetyzująca dieta
 • Muzyka relaksacyjna

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 10:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00 - stacjonarne

14 h zegarowych; 1 dzień: 09:00-16:00, 2 dzień: 09:00-16:00 - on-line

Prelegenci

Certyfikowany Trener, coach (certyfikat Multi Level Coaching ) – business coaching, manager coaching, life coaching oraz personal coaching; Mistrz Praktyk NLP. Od 18 lat związana z branżą szkoleniową. Specjalizuje się w obszarach: zarządzanie stresem i kontrola emocji, efektywność i zarządzanie sobą w czasie,  obsługa Klienta,  komunikacja i asertywność,  wystąpienia publiczne i autoprezentacja, efektywność zawodowa i osobista, kreatywność i proaktywność, joga umysłu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy - informacja u Organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
1 550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

BUR, KFS, UP

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!