Zarządzanie stresem w pracy - jak stosować techniki zarządzania stresem, aby budować odporność psychiczną? Szkolenie stacjonarne lub online.

O szkoleniu

Otwarte szkolenia interpersonalne „Zarządzanie stresem w pracy” mają na celu przygotowanie Kursantów do opracowania najskuteczniejszych strategii zarządzania stresem w życiu zawodowym. Zaprojektowane przez nas szkolenia z kompetencji miękkich poświęcone budowaniu odporności psychicznej to profesjonalne warsztaty, które dostarczają fachowej wiedzy o mechanizmach stojących za zjawiskiem stresu i skutecznych sposobach neutralizowania stresorów w pracy oraz rozwijają umiejętności prawidłowego reagowania na stres poprzez praktyczne ich szkolenie. Umiejętności miękkie konieczne do wypracowania osobistych strategii walki ze stresem będziemy trenować w czasie powyższego kursu na przykładach zaczerpniętych z Twojego doświadczenia, dzięki czemu nauczysz się prawidłowo zarządzać stresem w obliczu konkretnych sytuacji, które dotykają Cię w miejscu pracy, a czasem również poza nim.

Zaprojektowane przez naszych doświadczonych ekspertów szkolenia z umiejętności miękkich wspierających skuteczne zarządzanie stresem w życiu zawodowym realizujemy jako stacjonarne kursy oraz nowoczesne szkolenia z komunikacji interpersonalnej online. Otwarte szkolenie z komunikacji interpersonalnej, metod radzenia sobie ze stresem i technik relaksacyjnych polecamy wszystkim, którzy pragną wyswobodzić swój potencjał spod destruktywnej siły stresu i działać skuteczniej. Prezentowany kurs interpersonalny rekomendujemy również pracownikom firm, którym zależy na podniesieniu jakości życia w pracy zatrudnionego personelu i zwiększeniu jego efektywności w realizacji celów biznesowych. Umiejętność neutralizowania stresorów jest bowiem jedną z ważniejszych zdolności decydujących o efektywności działania i osiągania satysfakcji z pracy.

Kurs „Zarządzanie stresem w pracy” to wyjątkowo użyteczny praktyczny trening interpersonalny – szkolenie skoncentrowane jest na ćwiczeniu najbardziej przydatnych umiejętności w konkretnym środowisku pracy oraz kompetencji, które wymagają pogłębienia u Uczestników danego szkolenia. Program kursu, metody i techniki nauczania oraz przykłady omawiane w czasie warsztatów staramy się każdorazowo dopasować do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i oczekiwań ich pracodawców.

Już dziś zapraszamy do zapisów na przygotowane przez naszych specjalistów szkolenia – zdolności interpersonalne i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem można u nas wytrenować w czasie stacjonarnych warsztatów lub ekonomicznych i wygodnych kursów otwartych prowadzonych w formule online. Serdecznie zapraszamy!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs interpersonalny „Zarządzanie stresem w pracy” pozwoli Ci zdobyć rzetelną wiedzę o:

 • mechanizmach związanych ze stresem;
 • osobistych źródłach stresu oraz własnym stylu reagowania na stres;
 • rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie;
 • profilaktyce stresu i metodach redukujących stres oraz jego skutki;
 • drzemiącym w Tobie wewnętrznym potencjale.

Otwarte szkolenie „Zarządzanie stresem w pracy” to podbudowany specjalistyczną i fachową wiedzą trening interpersonalny. Szkolenie wprowadza w tajniki użytecznej wiedzy społecznej i psychologicznej o mechanizmach powstawania i redukowania stresu oraz strategiach budowania odporności psychicznej.

Szkolenie poświęcone treningowi odporności psychicznej wyposaży Cię w praktyczne umiejętności:

 • identyfikacji symptomów stresu, w tym m.in. irracjonalnych myśli przyczyniających się do wywołania stresu i negatywnych emocji;
 • neutralizacji stresorów za pomocą technik dostosowanych do własnych preferencji;
 • korzystania z technik relaksacyjnych, m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe i uwalniające napięcie (redukcja i profilaktyka stresu);
 • zwiększenia własnej efektywności zawodowej i osobistej;
 • świadomej obserwacji swojego ciała i rozpoznawania sygnałów stresu.

Szkolenie „Zarządzanie stresem w pracy” koncentruje się na praktycznych aspektach szkolenia. Zdolności interpersonalne trenujemy w działaniu, w sytuacjach zaczerpniętych z doświadczenia Uczestników zajęć.

Otwarty kurs z zarządzania stresem w pracy pogłębi Twoje osobiste kompetencje związane z:

 • zarządzaniem stresem;
 • efektywnością zawodową;
 • samoświadomością.

Prezentowane szkolenie pozwoli Ci stać się odporniejszym na trudne sytuacje i stres pracownikiem, który potrafi świadomie korzystać ze swoich możliwości.

Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby narażone na stres w życiu zawodowym i osobistym.
 • Osoby zainteresowane poznaniem i przećwiczeniem technik radzenia sobie ze stresem.
 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Program szkolenia

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Omówienie celów kursu z weryfikacją potrzeb Kursantów rozpoczynających trening interpersonalny – szkolenie z zarządzania stresem.

09:30 – 11:00

Moduł I. Zarządzanie stresem w pracy – wprowadzenie

 • Geneza stresu w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Dystres i eustres – rola stresu.
 • Trzy fazy stresu.
 • Wpływ osobowości na reakcje na stres.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym (test).
 • Reakcje na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie stresem w pracy – techniki zarządzania stresem (interpretacja a myśl)

 • Arkusz RTZ.
 • Reframing – „przeramowanie” myśli.
 • Siła autosugestii.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Techniki poznawcze i „zaszczepienie się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
 • Metoda 3×5.
 • Metody odliczania.
 • Rola snu.
 • Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:00

Moduł III. Zarządzanie stresem w pracy. Techniki zarządzania stresem (ciało – uwolnienie napięcia i relaksacja).

 • Odżywianie – zdrowa dieta.
 • Rola używek.
 • Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
 • Zasady odreagowania napięcia – przegląd technik.
 • Relaksacja poprzez świadomy oddech – głębokie oddychanie i medytacja swobodnego oddechu (inspiracje W. Hoffa).
 • Metoda Feldenkraisa.

15:00 – 15:10 Przerwa

15:10 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie stresem w pracy. Techniki zarządzania stresem (ciało – uwolnienie napięcia i relaksacja c.d.)

 • Techniki ściskania i rozciągania.
 • Technika interaktywna.
 • Trening autogenny Schultza.
 • Relaksacja progresywna Jacobsona.
 • Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać?
 • Sposoby na przemęczenie.

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Szkolenie online „Zarządzanie stresem w pracy” kończy się przygotowaniem osobistych planów działania przez Kursantów oraz podsumowaniem najważniejszych zagadnień omawianych w trakcie szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w czasie warsztatów Kursanci będą mogli udokumentować certyfikatem potwierdzającym ukończenie profesjonalnego kursu w Human Skills.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Tomasz Delmaczyński
Trener biznesu. Wykładowca. Psycholog.

PROFIL TRENERA:

 • Psycholog, wykładowca oraz certyfikowany trener biznesu.
 • Zajmuje się podnoszeniem kompetencji w dziedzinie rozwoju osobistego oraz wdrażaniem nowych technologii.
 • Warsztat pracy kreował podczas studiów psychologicznych, kognitywistyki oraz kursu psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu).
 • Ukończył też kurs Negocjacji i Mediacji (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz kurs Assessment and Development Centre.
 • Doświadczenie zdobył pracując jako szkoleniowiec, wdrażając nowe systemy i szkoląc managerów średniego szczebla z ramienia największej firmy technologicznej na świecie (Huawei Technologies).
 • Specjalizował się też w szkoleniach Train The Trainer, gdzie przygotowywał pracowników do roli trenera w swojej organizacji.
 • Zajmuje się również implementacją Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) dla szkół oraz NGO (przeszkolił nauczycieli i dyrektorów z ponad 50 placówek na terenie całej Polski).
 • Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny rozwoju osobistego, m.in. redukcja stresu i wypalenia zawodowego, wzmacnianie zespołu, budowanie motywacji wewnętrznej oraz kształtowanie ścieżki kariery.
 • Tworzy gry szkoleniowe oparte na metodach dramy, grywalizacji i storytellingu.
 • Na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola wykłada psychologię na studiach międzynarodowych w języku angielskim.
 • Jego praca cechuje się dużą dynamiką oraz nastawieniem zarówno na cel, jak i pozytywną atmosferę.
 • Swoją pasję do psychologii zmaterializował w formie książki dotyczącej budowania zdrowych relacji pt. „Otwarte serca”. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena katalogowa
771
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 795 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
726
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 749 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!