Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym.
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarzadzania wartością przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję EVA (Economic Value Added).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 • Obiektywnie ocenić wyniki finansowe firmy.
 • Identyfikować czynniki kreacji wartości firmy i ocenić ich wpływ na jej wartość.
 • Mierzyć czy strategia buduje wartość firmy czy ją niszczy przy wykorzystaniu modeli EVA, MVA i DCF.
 • Interpretować mierniki wartości firmy i podejmować w oparciu o nie decyzje zarządcze
 • Zastosować model EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
 • Opracować system zarządzania wartością firmy.
 • Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania wartością firmy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe korzyści

 • Poznanie korzyści płynących z systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 • Opanowanie metodyki budowy modelu tworzenia wartości firmy.
 • Nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji i zarządzania czynnikami kreacji wartości.
 • Poznanie głównych miar wartości firmy, ich interpretacji oraz ich zastosowania w procesie zarządzania (EVA, MVA, SV i SVA).
 • Poznanie zastosowania modelu EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Rzadko dostępne seminarium poświęcone koncepcji zarządzania wartością firmy (VBM) oraz wskaźnikowi EVA mierzącemu postęp w procesie tworzenia/niszczenia wartości firmy.
 • Inspirujące podejście do zarządzania strategicznego pod kątem trwałej kreacji wartości przedsiębiorstwa (drivery wartości).
 • Niezbędne kompendium dla właścicieli i zarządów, których dokonania mierzone są wartością przedsiębiorstw.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenera – praktyka biznesu, posiadającego bogate doświadczenia w zakresie budowy strategii z wykorzystaniem modelu VBM.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, inwestorzy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, relacji inwestorskich, komunikacji, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, zarządzający ryzykiem (uwaga: wymagana znajomość podstaw finansów).

Program szkolenia

I dzień

Korzyści z zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jak zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach właścicieli i zapewnić rozwój firmy? Koncepcja i składowe systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 3. Wartość księgowa a wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa. Jak identyfikować kluczowe aktywa mające decydujący wpływ na wycenę przedsiębiorstwa? – Ćwiczenie
 4. Jak budować zaufanie z inwestorami gwarantując stabilność akcjonariatu? Oczekiwania inwestorów i ich ocena atrakcyjności biznesu.
  • Jak definiują zyski i kapitał zainwestowany zarząd i inwestorzy? – Dyskusja moderowana
 5. Dlaczego tradycyjne metody i wskaźniki oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy?
  • Przegląd słabości głównych księgowych mierników oceny wyników. – Ćwiczenie
 6. Czy EVA (Economic Value Added) może być alternatywnym narzędziem oceny wyników finansowych?
  • Założenia koncepcji EVA.
  • Czym różni się EVA od zysku księgowego? Model kalkulacji EVA.
  • Dlaczego należy korygować dane księgowe celem obliczenia zysku ekonomicznego? – Case study
 7. Jakie czynniki decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Strategia firmy a czynniki kreacji wartości.
  • Identyfikacja finansowych i niefinansowych driverów wartości w oparciu o model EVA. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

 

Zakończenie zajęć

II dzień

Pomiar wartości dodanej przedsiębiorstwa

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Strategia firmy a czynniki kreacji wartości cd.
  • Jak powiązać drivery wartości z celami strategicznymi?
  • Mapa wartości jako narzędzie poszukiwania kluczowych wskaźników wartości.
  • Identyfikacja wskaźników – KPI – opisujących czynniki wzrostu wartości firmy.
  • Strategiczne scenariusze zarządzania wartością w finansowym modelu symulacyjnym. – Ćwiczenie
 3. Czy strategia buduje czy niszczy wartość firmy? Budowa modelu tworzenia wartości firmy.
  • Analiza historyczna wartości firmy.
  • Analiza benchmarkingowa.
  • Diagnoza procesu zarządzania wartością. – Przykład spółki giełdowej
 4. Jak mierzyć zmiany wartości przedsiębiorstwa w optyce krótko- i długoterminowej? Główne metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa i ich zastosowania. – Przykłady
 5. Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na przykładzie spółki giełdowej.
  • Prognozowanie przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.
  • Jak obliczyć koszt kapitału własnego? Modele CAPM i zdyskontowanych dywidend.
  • Co to jest średnio ważony koszt kapitału (WACC) i jak go zmniejszyć?
  • Co to jest wartość rezydualna spółki (RV) i jak ją wycenić w prognozie?
  • Analiza i interpretacja wskaźników wartości przedsiębiorstwa: SV (Shareholder Value) i SVA (Shareholder Value Added). – Ćwiczenia
 6. Zastosowanie modelu MVA do wyceny przedsiębiorstwa.
  • Co to jest Market Value Added (MVA) przedsiębiorstwa?
  • Interpretacja wyników wyceny i porównanie metod: MVA i DCF. – Ćwiczenie
 7. EVA – nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna. „12” zastosowań modelu EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych:
  • Kaskadowanie odpowiedzialności na ośrodki decyzyjne. – Przykład
  • Ocena projektów inwestycyjnych. – Ćwiczenie
  • EVA jako narzędzie motywacji menedżerów. – Przykłady
 8. Jak wdrożyć strategię wzrostu wartości firmy w oparciu o system Balanced Scorecard?
 9. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

2 dni, 9.00-17.00

Prelegenci

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych i zarządzaniem finansami oraz zarządzania wartością.

Posiada bogate doświadczenia doradcze i trenerskie m.in. prowadząc szkolenia dla firm takich jak: Auchan, Bank Pocztowy, BEL Polska, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, BOŚ, BMW, Carrefour, Coca-Cola HBC Polska, Commercial Union, DaimlerChrysler, Danks ECDP, Deutsche Bank – około 30 dni szkoleń, Dorken, EBUD, Eurotrucks, EMPiK, Energa, Gerling, Hochland, Man – Star Trucks, Mitsubishi Motors Company, MR Bank, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKO BP – około 60 dni szkoleń, Renault Trucks, Uzdrowisko Lądek-Długopole, Tebodin, Telekomunikacja Polska – około 20 dni szkoleń, Trias, Zachem, Zentiva.

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca z ponad dwudziestoletnim stażem, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor wielu monografii i publikacji z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz oceny opłacalności inwestycji. Pasjonat Excela i jego wykorzystania do rozwiązywania problemów biznesowych, gromadzenia i prezentowania danych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 850
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Filtrowa 75/5
 • Kod pocztowy: 02-032
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5251562318

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa, Polska
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!